1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry, Y-tunnus: 0221037-8 Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki

Yhteyshenkilö: Aino Haavisto, aino.haavisto@maol.fi

2.   Rekisterin nimi

Dimensiolehti.fi:n lomake uutiskirjeen tilaamista varten.

3.   Henkilötietojen käyttäminen

Henkilötietoja käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

4.   Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän itsensä antama sähköpostiosoite.

5.   Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot.

6.   Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimukset.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle (kohta 10).

7.   Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

8.   Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty, vaatia tietojensa poistamista sekä pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista.

Asiakkaan oikeuksia koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyyden. Ilmoitamme, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Evästeiden käyttö

Käytämme sivustolla evästeitä, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics -palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaseloste on laadittu 14.4.2021. Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Yhteyshenkilö päivitetty 18.11.2022.