Tuoreimmat kirjoitukset

Ilmastonmuutoksen ja energiankäytön didaktiikkaa
Opetus

Ilmastonmuutoksen ja energiankäytön didaktiikkaa

Ilmastonmuutoksesta ja energiankäytöstä puhutaan paljon mediassa. Pääviesti on jo selvä: maailmanlaajuista energian tuotantoa ja kulutusta on muutettava merkittävästi, jotta ilmaston lämpenemistä pystyttäisiin hillitsemään. Mutta miten näistä asioista pitäisi puhua koulussa? Ilmastonmuutos on keskeinen teema uusimmissa peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteissa. Esimerkiksi lukio-opetuksen arvopohjan kuvauksessa asetetaan tavoitteeksi, että “Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen …

|
”Tässä onnistuimme yli odotusten”. Vertaisarviointi lukiofysiikan opintojaksoilla
Opetus

”Tässä onnistuimme yli odotusten”. Vertaisarviointi lukiofysiikan opintojaksoilla

|
Matematiikkaa tarvitaan kaikilla aloilla – nykyinen mielleyhtymä turhan teknologiapainotteinen
Opetus

Matematiikkaa tarvitaan kaikilla aloilla – nykyinen mielleyhtymä turhan teknologiapainotteinen

|
Integraalipäiväjutun ohjelmointihaaste
Opetus

Integraalipäiväjutun ohjelmointihaaste

|
Pythagoraan porsaat
Opetus

Pythagoraan porsaat

|
Japanilainen tikkukertolasku
Opetus

Japanilainen tikkukertolasku

|
Kolme tehtävää matematiikan rakastajilta
Opetus

Kolme tehtävää matematiikan rakastajilta

|
Riskisuhde ja ristisuhde
Opetus

Riskisuhde ja ristisuhde

|
Perushahmotusta ohjelmointiin 4: ohjelmointityylit, hyvä ohjelmointitapa
Opetus

Perushahmotusta ohjelmointiin 4: ohjelmointityylit, hyvä ohjelmointitapa

|
Mitä ovat sanalliset tehtävät
Opetus

Mitä ovat sanalliset tehtävät

|
Perushahmotusta ohjelmointiin 3: ohjausrakenteet
Opetus

Perushahmotusta ohjelmointiin 3: ohjausrakenteet

|