Mikä Dimensio?

Dimensio-lehti on Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n tiedotuskanava sekä jäsenille että ulkopuolisille lukijoille. Lehti sisältää ajankohtaista tietoa matemaattis-luonnontieteellisistä aineista, koulutuspolitiikasta, alan opetuksesta ja liiton toiminnasta. Dimensiolla on kuukausittain yli 2800 lukijaa.

Dimension päätoimittajana toimii MAOL ry:n III varapuheenjohtaja Tuomo Riekkinen

ja vastaavana päätoimittajana MAOL ry:n puheenjohtaja Tarja Ylivuori.

Ilmoitustila

Mediakortti https://www.dimensiolehti.fi/mediakortti/

Ilmoitustilan myynti aino.haavisto@maol.fi

Maol

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö ja matemaattisten aineiden opettajien yhdysside. Se toimii matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin puolestapuhujana ja opetuksen kehittäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Liitto harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa. MAOL järjestää kaikille kouluille ja oppilaille avoimia oppilaskilpailuja sekä peruskoulussa että lukiossa ja tarjoaa kustannusyhtiönsä MFKA:n koepalveluita ja oppimateriaaleja. Liitto on perustettu vuonna 1935.

Tutustu MAOLin toimintaan www.maol.fi

Haluatko kirjoittaa Dimensioon?

Onko sinulla jo valmis juttu tai tarvitsetko lisätietoja? Ole yhteydessä päätoimittajaan. Dimensiossa ilmestyy artikkeleita viikoittain. Ilmoitathan, jos haluat saada artikkelisi julkaistua tiettynä ajankohtana.

Kirjoitusten rakenne ja pituus

  1. Otsikko (Lyhyt ja naseva, kuvaava. Mielellään muutamalla sanalla)
  2. Ingressi eli johdanto (Lyhyt ja ytimekäs muutaman virkkeen ingressi on suositeltavin)
  3. Väliotsikot
  4. Leipäteksti jaetaan kappaleisiin.
  5. Kirjoittaja (etunimi sukunimi, ammatti/titteli, toimipaikka)

Sopiva pituus kirjoituksille on n. 3 000-9 000 merkkiä riippuen kirjoituksen tyylistä.

Tekstit pyydetään toimittamaan sähköpostilla muokattavissa olevan version (.docx, .doc tai .odt) lisäksi PDF-muodossa tarkistusversio, jota käytetään varmistamaan, että artikkeli tulee näyttämään halutun kaltaiselta. PDF-vedoksen avulla voidaan vähentää virhemahdollisuuksia.

Lähetä artikkelit sähköpostilla päätoimittajalle: tuomo.riekkinen@maol.fi

Pyydämme ilmoittamaan, mikäli artikkeli on julkaistu tai ollaan julkaisemassa myös toisaalla. Julkaisemme toisaalla jo julkaistuja tekstejä vain poikkeustapauksissa.

Kuvat ja videot

Teksteihin on hyvä liittää valokuvia, piirroksia, taulukoita, graafisia esityksiä ja kuvia. Ne selkeyttävät ja havainnollistavat asiaa sekä elävöittävät ulkoasua.

Kuvatekstissä tulee ilmetä, mitä kuva esittää tai mitä siinä tapahtuu. Jos kuvassa on henkilöitä, nimet tai vähintään päähenkilön nimi on mainittava. Ryhmäkuvissa voi käyttää ryhmän nimeä. Muista pyytää lupa julkaisuun kuvaajalta ja mainita kuvaajan nimi.

Toimita kuvat ja videot verkkojulkaisuun sopivassa muodossa erillisinä tiedostoina.

Pylväs- ja piirakkagrafiikka on hyvä toimittaa myös excel-tiedostona.

Matemaattiset merkinnät

Dimensio-lehdessä matemaattiset merkinnät kirjoitetaan LaTeX-koodilla. LaTeX-koodin alkuun ja loppuun tulee dollarimerkit. Yksinkertainen dollarimerkki rivittää LaTeX-yhtälön tekstiriville tekstin sekaan, kun taas tupladollari sijoittaa yhtälön omalle rivilleen.

Esim…

…tulostuu:

1. Ratkaise, mille luvuille $x$ on voimassa $$x(8\sqrt{1−x}+\sqrt{1+x})≤11\sqrt{1+x}−16\sqrt{1−x},$$ kun $ 0<x≤1. $

MS Wordin kaavaeditorilla tehdyt kaavat pystyy muuntamaan LaTeX-koodiksi, joten taittaja saa Wordilla tehdyn artikkelin kaavat sujuvasti näkyviin.

Myös Abitin matikkaeditorilla voi kirjoittaa yhtälöitä ja kääntää ne LaTeX-koodiin.

Yksikköinä käytetään SI-järjestelmän yksiköitä. On hyvä tarkistaa, ettei desimaalien erottamiseen ole käytetty pistettä. Suomenkielisessä tekstissä käytetään pilkkua.

Kirjoittajapalkkiot

Dimensio-lehti maksaa kirjoituspalkkioita järjestölehtien yleisen tason mukaisesti: Dimension sivu (n. 3500 merkkiä) 30 euroa, valokuva 8 euroa (veronalainen tulo). Muiden kuin valokuvien osalta huomioidaan kokonaisuus, eikä palkkio vastaa välttämättä aivan suoraa kuvien määrää.

Julkaisulupa

Kirjoituksen lähettäminen katsotaan julkaisuluvaksi. Tällä luvalla kirjoitus voidaan julkaista Dimensio-lehdessä. Lisäksi kirjoittajan uusia artikkeleita voidaan julkaista vastaisuudessa samalla luvalla, ellei sitä erityisesti kielletä.

Kirjoittaja vastaa lähettämiensä kuvien ja videoiden julkaisuluvista erityisesti tilanteissa, joissa kuvissa tai videoissa esiintyy ihmisiä.

LEHDEN JULKAISIJA

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Veturitallinkuja 5 E 00520 Helsinki puh. 050 436 6320

ILMOITUSMYYNTI

Aino Haavisto aino.haavisto@maol.fi