Tuoreimmat kirjoitukset

Matemaattisen ajattelun kielentäminen ymmärtävän oppimisen perustana
Opetus

Matemaattisen ajattelun kielentäminen ymmärtävän oppimisen perustana

Artikkelin tarkoituksena on avata kielentämistä pedagogisena lähtökohtana matematiikan opetuksessa. Kielentämisen periaatteita avataan ja konkretisoidaan tehtäväesimerkkien avulla. Kielentäessään oppilas saa mahdollisuuden rakentaa matemaattista ajatteluaan puhekielen ja kirjoitetun kielen (luonnollinen kieli), piirroksin/kuvin, graafisin esityksin (kuviokieli) sekä matematiikan symbolikielellä. Parhaimmillaan matemaattisen ajattelun ilmaiseminen kielentämisen avulla tarkoittaa monipuolista matemaattisen ajattelun rakentamista sallivassa ja vapautuneessa oppimisen ilmapiirissä, jossa oppilaat oppivat …

|
Innostu ja innosta
Puheenvuoro

Innostu ja innosta

|
Matemaattisen osaamisen taso jatkaa laskuaan Suomessa
Puheenvuoro

Matemaattisen osaamisen taso jatkaa laskuaan Suomessa

|
Kirjallisuutta: Geometriaa ja geometriasta
Lukuvinkkejä

Kirjallisuutta: Geometriaa ja geometriasta

|
Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivä tulee jälleen
Toiminta

Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivä tulee jälleen

|
Ilmastonmuutoksen ja energiankäytön didaktiikkaa
Opetus

Ilmastonmuutoksen ja energiankäytön didaktiikkaa

|
”Tässä onnistuimme yli odotusten”. Vertaisarviointi lukiofysiikan opintojaksoilla
Opetus

”Tässä onnistuimme yli odotusten”. Vertaisarviointi lukiofysiikan opintojaksoilla

|
Koodaus, tieteen ja taiteen viimeinen rajaseutu
Puheenvuoro

Koodaus, tieteen ja taiteen viimeinen rajaseutu

|
Matematiikkaa tarvitaan kaikilla aloilla – nykyinen mielleyhtymä turhan teknologiapainotteinen
Opetus

Matematiikkaa tarvitaan kaikilla aloilla – nykyinen mielleyhtymä turhan teknologiapainotteinen

|
Kirjallisuutta: Hello Ruby
Lukuvinkkejä

Kirjallisuutta: Hello Ruby

|
Tiedettä innostavasti TikTokissa
Opetus

Tiedettä innostavasti TikTokissa

|