Mitä Logger Pro:n jälkeen? Testissä Vernier Graphical Analysis

Mittaustulosten keräämiseen ja analysoimiseen käytettävä Logger Pro on tullut kehitystiensä päähän ja se poistuu ylioppilastutkinnon koejärjestelmästä viimeistään kevään 2025 kokeen jälkeen [1]. Toistaiseksi ei ole tietoa, onko Logger Pro:n seuraaja Vernier Graphical Analysis tulossa ylioppilaskokeen koejärjestelmään, mutta oppituntimittauksissa on jo hyvä aika siirtyä uuteen.

Vernier Graphical Analysis

Vernier Graphical Analysis -ohjelma on saatavana Windows- ja macOS-käyttöjärjestelmille sekä iOS- ja Android-laitteille. Lisäksi ohjelmaa voi käyttää Chrome-selaimella. [2]

Ohjelman ilmaisversiolla voi tehdä mittauksia ja laatia kuvaajia. Ohjelman käynnistyttyä on valittavissa joko antureilla mittaaminen tai manuaalinen syöttö. Jos anturi on yhdistetty tietokoneen USB-porttiin liitettyyn tiedonkeräimeen, anturi tunnistetaan automaattisesti ja ohjelma on heti mittausvalmiina.

Kuvankaappaus ohjelmasta.
Kuva 1. Vernier Graphical Analysis -ohjelman aloitusikkuna.
Kuvankaappaus ohjelmasta. Logger Pro on tullut kehitystiensä päähän ja se poistuu ylioppilastutkinnon koejärjestelmästä.
Kuva 2. Vernier Graphical Analysis -ohjelma avattuna manuaaliseen syöttöön. 

Vernier Graphican Analysis -ohjelman käyttöliittymä on selkeä ja Logger Pro:sta tutut toiminnot löytyvät varsin helposti. Kokonaiskuvaa ohjelmasta kaipaaville on tarjolla englanninkielinen manuaali [3]

Kuvaajan laatiminen mittaustuloksista

Kokeilin Vernier Graphican Analysis -ohjelmalla kuvaajan laatimista liuoksen tiheyden määrittämiseksi. Sarakkeiden nimeäminen aloitetaan Logger Pro:n kaksoisklikkauksesta poiketen painamalla sarakkeen otsikkorivillä olevaa kolmea pistettä. Tällöin avautuu valikko, josta valitaan sarakkeen ominaisuudet. Sarakkeen ominaisuuksissa yksikköön ei ainakaan vielä ole mahdollista lisätä Logger Pro:n tavoin ylä- tai alaindeksiä. 

Kuvankaappaus ohjelmasta.
Kuva 3. Sarakkeen ominaisuuksien muokkaaminen Vernier Graphical Analysis -ohjelmassa. 

Koordinaattiakselien asteikkojen muokkaaminen tehdään kuvaajan ominaisuuksista, jotka saa näkyviin vasemman alareunan kuvaajapainikkeesta. Samasta valikosta tehdään myös mallin sovittaminen mittauspisteisiin. Ilmaisversiossa sovitefunktioista löytyy yleisimmin tarvittavia sovitteita kuten lineaarinen malli ja käänteisarvo. Maksullisessa Pro-versiossa on mahdollista tehdä myös Logger Pro:sta tuttu manuaalinen sovitus [4]

Kuvankaappaus.  Logger Pro on tullut kehitystiensä päähän ja se poistuu ylioppilastutkinnon koejärjestelmästä.
Kuva 4. Mallin sovittaminen mittauspisteisiin Vernier Graphical Analysis -ohjelmalla.
Kuvankaappaus. Logger Pro on tullut kehitystiensä päähän ja se poistuu ylioppilastutkinnon koejärjestelmästä.
Kuva 5. Vernier Graphical Analysis -ohjelmalla tehty kuvaaja liuoksen tiheyden määrittämiseen.

Kokeiluja opiskelijoiden kanssa

Testasin opiskelijoideni kanssa Vernier Graphical Analysis -ohjelmaa Boylen lain kokeellisessa työssä kevään 4. ja 5. opetusperiodissa. Ensimmäinen kokeiluni 4. periodissa alkoi tekniikkaharjoituksella, jossa opiskelijat laativat paineen ja tilavuuden mittaustuloksista kuvaajan paine tilavuuden käänteisarvon funktiona. Kuvaajat laadittiin sekä Logger Pro:lla että Vernier Graphical Analysis -ohjelmalla. Oppitunnin lopussa teetin pienen kyselyn, jossa opiskelijat vertasivat ohjelmien käyttöä.

Kuva 6. Opiskelijoiden vastaukset kysymykseen kummalla ohjelmalla mielestäsi oli helpompi tehdä laskettu sarake?
ympyrädiagrammi josta selviää, että useimpien mielestä ohjelmat olivat yhtä helppoja.
Kuva 7. Opiskelijoiden vastaukset kysymykseen kummalla ohjelmalla mielestäsi oli helpompi tehdä kuvaaja?
ympyrädiagrammi josta selviää, että useimmat käyttäisivät mieluummin Vernier Graphical Analysis Pro -ohjelmaa.
Kuva 8. Opiskelijoiden vastaukset kysymykseen kumpaa ohjelmaa käytät mieluummin? 

Tekniikkaharjoitusta seuraavalla oppitunnilla tehtiin kokeellinen työ Boylen laista. Opiskelijat saivat valita mittaukseen ja kuvaajan laatimiseen käyttämänsä ohjelman. Tein oppituntia varten kuvaajan laatimisesta ohjediat, joissa oli kummankin ohjelman toiminnot rinnakkain. 

Vaikka kyselyn perusteella uusi ohjelma vaikutti vanhaa mieluisammalta, mittauksessa vain muutama opiskelija valitsi Vernier Graphical Analysis -ohjelman käytön. Uutta ohjelmaa ei haluttu käyttää kokeilua enempää, koska sitä ei voi käyttää Abitti-kokeessa. 

5. periodin ryhmässäni Boylen lain mittaus tehtiin ilman ennakkoharjoittelua. Ohjeistin opiskelijat käyttämään ensisijaisesti selainversiota, mutta se ei toiminut kaikilla, joten mittauksia tehtiin myös koneeseen asennetulla ohjelmalla. Linkitin työohjeeseen ohjeen Vernier Graphical Analysis -ohjelman käytöstä ja mittaukset etenivät sujuvasti.

Lähteet

[1] Ylioppilastutkinnon koejärjestelmästä poistuu oheisohjelmia viimeistään kevään 2025 tutkinnon jälkeen, https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ajankohtaista/ylioppilastutkinnon-koejarjestelmasta-poistuu-oheisohjelmia-viimeistaan-kevaan-2025, luettu 23.5.2024

[2] Vernier Graphical Analysis -ohjelman lataussivu osoitteessa https://www.vernier.com/product/graphical-analysis/, luettu 23.5.2024

[3] Vernier Graphical Analysis™ and Graphical Analysis Pro—User Manual osoitteessa https://d1zt81d93mquk0.cloudfront.net/manuals/graphical_analysis_user_manual_v5.8.pdf, luettu 23.5.2024

[4] Vernier Graphical Analysis -ohjelman ilmaisversion ja Pro-version erot osoitteessa https://www.vernier.com/product/graphical-analysis/#basic-vs-pro, luettu 23.5.2024

Kirjoittaja