Tietotekniikkataidot parantavat matematiikan oppimistuloksia

Asiantuntevinakin pidettäviltä tahoilta on saatu kuulla mielipiteitä siitä, että digitalisoituminen haittaisi matematiikan oppimista ja että matematiikan oppimiseen riittäisivät nykyäänkin ruutupaperi ja lyijykynä. Tietokoneita on syytetty jopa perustaitojen surkastuttamisesta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että tällainen puhe perustuu enemmän ennakkoluuloihin ja entisaikojen ihannointiin kuin tutkittuun tietoon. Aivan tuore tutkimus puhuu nimittäin sen puolesta, että paremmat digitaidot tuottavat parempia oppimistuloksia matematiikassa.

Hollantilaisen Radboud-yliopiston tutkijat julkaisivat marraskuun 2023 alkupuolella avoimella ja riippumattomalla SAGE-verkkoalustalla tutkimuksen [1], jonka päätulos on, että digitaaliset taidot parantavat matematiikan oppimistuloksia. Lisäksi koulujen tieto- ja viestintäteknisen ympäristön kehittäminen lisää maiden välistä koulutuksen tasa-arvoisuutta. Tutkimuksesta kertoi myös Phys.org Science News -sivustollaan [2].  

Tutkimuksen aineisto on saatu PISA 2018 -tutkimuksesta [3]. Tutkimushenkilöinä oli lähes 250 000 oppilasta 43 maasta. Taustatietoja on saatu lisäksi Maailman talousfoorumin [4], [5], [6] ja Maailmanpankin [7] aineistoista. Tutkijat pyrkivät selvittämään, selittävätkö koulujen tietovälineiden saatavuuteen panostaminen ja opetuksen tietotekniikan aseman arvostaminen matematiikan oppimistuloksia.

Tutkijat toteavat, että tietotekniikan taitojen vaikutusta matematiikan oppimiseen on tutkittu vain vähän. Vaikka on joitakin tutkimuksia, jotka osoittavat myönteisiä vaikutuksia, niin tarkkoja vaikutusmekanismeja ei ole selvitetty. Tutkijoiden siteeraamien tutkimusten mukaan tietotekniikkataidot edistävät esimerkiksi oppimista tukevaa itsenäistä opiskelua tehostamalla erityisesti verkkolähteiden käyttöä. Tietotekniikkataidot tuottavat parempia oppimistuloksia myös sitä kautta, että ne ovat nykyaikaista kulttuuripääomaa, joka saa opiskelijan näyttäytymään edullisessa valossa arviointitilanteissa.

Päätelminään he esittävät, että oppilaiden tietotekniikkataidot parantavat matematiikan oppimistuloksia. Se näkyy sekä oppilas- että maatasolla, jälkimmäisellä niin että kansallinen panostaminen koulujen tietotekniikkavarustuksiin vaikuttaa enemmän kuin maan kehittyneisyys tai vauraus mitattuna keskimääräisellä kansantulolla asukasta kohti. Heidän mielestään tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta koulutason prosessien yksityiskohtien selvittämiseen, esimerkiksi sen, millainen vaikutus on matematiikan opettajien käsityksillä tietotekniikan merkityksestä oppimiselle, ja tietotekniikkaa hyödyntävän opetuksen didaktisen laadun arvioimiseen.

Lähteitä ja lisää luettavaa

[1] Renae Sze Ming Loh, Gerbert Kraaykamp and Margriet van Hek (2023): Do students’ ICT skills pay off in math performance? Examining the moderating role of countries’ ICT promotive environment. Julkaisussa The European Educational Research Journal osoitteessa https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14749041231201197

[2] Phys.Org Science News (Oct. 25, 2023): Improved information and communication technology infrastructure leads to better mathskills, research suggests. Osoitteessa https://phys.org/news/2023-10-communication-technology-infrastructure-math-skills.html

[3] PISA 2018 Results osoitteessa https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm

[4] Networked Readines Index 2016 osoitteessa https://widgets.weforum.org/gitr2016/index.html

[5] Network readiness index 2022 osoitteessa https://networkreadinessindex.org/

[6] Baller, Silja; Battista, Attilio di; Dutta. Soumitra; Lanvin, Bruno: The Networked Readinessa Index 2016.  World Economic Forum. Osoitteessa https://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Chapter1.1_2016.pdf

[7] World Bank Open Data osoitteessa https://data.worldbank.org/

Kirjoittaja