BETT-messuja kokemassa – opetusteknologian aallonharjalla

BETT-messut ovat Lontoossa ExCel-messukeskuksessa pidettävät tieto- ja viestintätekniikka-alan messut. Tämän vuoden messuilla oli nähtävillä yli 800 esittelijää yli 130 maasta. Näytteilleasettelijoina oli ohjelmistoyrityksiä, laitevalmistajia sekä muutamien maiden opetushallitusten edustajia.

Ennakkoon miettimämme mielenkiinnon kohteet olivat fysiikan mitta-anturit, kosketusnäytölliset älytaulut, virtuaaliset ympäristöt ja niiden tarjoamat sisällöt, ohjelmointi sekä robotiikka. Päivän aikana huomasimme, että nämä kyseiset aihealueet olivat hyvin messuilla edustettuna. Miten messut sitten vastasivat ennakko-odotuksiamme?

Mitta-antureiden osalta voimme todeta, että laitevalmistajia oli vain muutama. Omasta opetuksestamme tutun valmistajan edustaja kertoi, että heidän pääpainona on tulevien ja jo olemassa olevien antureiden langattomuus. Uusimpina laitteina heillä oli esitteillä langaton valoportti sekä vinon heittoliikkeen anturi. Kemiaan liittyen oli muun muassa esitteillä mittaus, jossa kaksi eri langatonta anturia mittasivat toukkien tuottamia happi- ja hiilidioksidipäästöjä.

Testasimme usean eri laitevalmistajan kosketusnäyttöjä. Enää messuilla ei juurikaan ollut esitteillä projektorilla toimivia älytauluja. Kosketusnäyttöjen koot vaihtelivat 55 tuumasta 86 tuumaan. Useilla valmistajalla oli näyttötauluun mahdollisuus liittää Android-pohjainen minitietokone. Tämä tuo käyttöön valtavan määrän eri sovelluksia Google-Play kaupasta. Periaatteessa kosketusnäyttö siis muuttuu valtavan isoksi tablet-laitteeksi. Näyttöjä testatessamme jokainen esittelijä erikseen mainitsi, että näytön lasi on valmistettu kestävästä lasista – luulisi ettei tule ongelmia rikkoutuvista näytöistä.

Päivän aikana huomasimme, että eri valmistajien näytöissä oli hyvinkin suuria eroja. Osa näyttötauluista jopa jumittui tai lakkasi toimimasta kesken koeajomme. Esittelijät sanoivat sen johtuvan messuhallin hitaasta langattomasta verkosta – mikä lie sitten ollut totuus. Näyttöjen piirtonopeuksissa oli huomattavia eroja ja joissain tauluissa tekstintunnistaminen oli toteutettu mielestämme turhan monimutkaisilla tavoilla. Meille tärkeissä matematiikkatyökaluissa koimme valitettavan usein pettymyksen. Osalla näytöistä työkalut puuttuivat kokonaan tai valikoima oli heikko. Onneksi kuitenkin löytyi pari sellaista valmistajaa, joiden tuotteissa meidän mielestämme tämä osa-alue oli hyvin hanskassa.

 
 

Robotiikkaa löytyi usealle eri luokka-asteelle. Verrattuna pari vuotta aikaisempaan messuun, nyt robottien valmistajat olivat panostaneet myös sisältöihin. Näimme muun muassa opintopolun varhaiskasvatuksesta aina lukioon asti – robottien rakenne, ominaisuudet ja ohjelmoitavuus muuttuivat asteittain haastavimmiksi. Päivän aikana meille vahvistui mielikuva, että ohjelmointi ja robotiikka kulkivat monella näytteilleasettajalla käsi kädessä. 3D-tulostimia löytyi edelleen eri esittelijöiltä, mutta ne eivät olleet kiinnostuksemme kohteina.

Mielestämme tämän hetken kuumimmat aiheet VR, AR ja MR olivat voimakkaasti esillä eri valmistajien toimesta. Näiden osalta odotuksemme olivatkin suuret ennen messuille tuloa. Odotimme näkevämme jotain mieltä räjäyttävää! Messupäivän jälkeen meille jäi tunne, että virtuaalisuuden osalta on käynyt samoin kuin robotiikassa muutama vuosi aikaisemmin – laitteistot ovat valmiita, mutta sisältö puuttuu. Mielestämme vain pienellä osalla valmistajista oli oikeasti sellaista sisältöä, joka toisi jotain lisäarvoa matemaattisten aineiden opetukseen. Uskomme, että tilanne tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa parempaan suuntaan.

Saavuimme messuille heti ovien auettua ja poistuimme viimeisen aukiolotunnin aikana. Täydestä messupäivästä huolimatta mieleemme jäi sellainen olo, että yhteen päivään koko messutarjonnan läpikäyminen oli hieman liikaa. Useampi päivä messuilla mahdollistaisi hedelmällisemmät keskustelut esittelijöiden kanssa. Tällöin olisi myös aikaa osallistua luennoille, joita oli paljon tarjolla.

Haluamme kiittää MAOL:ia palkintomatkasta ja kaikesta, mitä se meille antoi. Meillä oli korkeat odotukset matkan suhteen. Iloksemme voimme todeta, että odotukset myös täyttyivät.

Terveisin MAOL:n teknologia opetuksessa videokilpailun voittajat Markku Lähderinne ja Ari Kinnunen

Kirjoittajat