Etäopettajana uuteen vuoteen

Palasin joululoman jälkeen lukion opettajan työhöni etänä. Kokemusta etäopetuksesta karttui viime vuonna kevään poikkeusoloissa [1] ja joulua edeltäviltä kahdelta viikolta. Etäopetuksen tekniset rutiinit olivat kevään jälkeen hioutuneet varsin sujuviksi [2], mutta aina löytyy jotain kehitettävää.

Tein joulukuussa ensimmäisen etäopiskeluviikon jälkeen opiskelijoilleni anonyymit kyselyt, joilla kartoitin opiskelijoiden hyviä ja huonoja kokemuksia etäopiskelusta. Kuten Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) joulukuussa julkaistussa Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden arvioinnin tulokset [3] todetaan, kokemukset etäopiskelussa jakavat oppijoita. Etäopiskelu sujuu joillakin opiskelijoilla hyvin ja jopa paremmin kuin opiskelu koulussa. Kaikilla ei kuitenkaan ole etäopiskeluun riittävän hyviä opiskeluvalmiuksia. Oppijoille tulisi Karvin mukaan luoda riittävästi mahdollisuuksia yhteydenottamiseen ja tuen pyytämiseen matalalla kynnyksellä.

En ole toistaiseksi löytänyt etäopetuksessa keinoa, jolla avun pyytäminen olisi opiskelijoille yhtä helppoa kuin luokassa olevalta opettajalta kysyminen. Etäoppitunnin aikana olen Teamsissa koko ajan tavoitettavissa kokouksessa ja viesteillä. Pidän kameran päällä, jotta opiskelijat näkevät minun olevan paikalla. Tästä huolimatta kysymyksiä ei juurikaan esitetä, vaikka kysyttävää selvästi olisi. Pohdin tätä ongelmaa yhden ryhmäni kanssa ja päädyimme anonyymiin kysymyslomakkeeseen, jolla esitetyt kysymykset ja niihin antamani vastaukset jaetaan koko ryhmälle. Toteutin kyselylomakkeen Google Formsilla, jossa kysymyksen voi esittää tekstinä tai liittämällä tiedoston. Kysymykset ja vastaukset on koottu Google Docsiin, joka on linkitetty kurssin Teamsiin.

Kuva 1. Anonyymi kyselylomake Google Formsilla.
Kuva 2. Kysymykset ja vastaukset linkitettynä Teamsiin.

Seuraan opiskelijoideni oppimista etäopetuksessa pääosin samoin keinoin kuin lähiopetuksessa. Teetän läksykyselyitä ja testejä joko Google tai Microsoft Formsilla. Arvioin kokeellisten töiden työraportteja ja anna niistä palautetta korjauksia varten. Luon Teamsiin palautettavia tehtäviä, jotka arvioin pistein ja sanallisin palauttein. Etäopetuksessa en kuitenkaan pysty seuraamaan opiskelijoiden työskentelyä oppitunneilla yhtä helposti kuin lähiopetuksessa.

Kaikkia etäoppitunneilla tehtäviä harjoitustehtäviä ei ole mielekästä palauttaa minulle, koska en ehdi antamaan niistä palautetta. Harjoitustehtävien palauttaminen saa kuitenkin heikommin motivoituneita opiskelijoita työskentelemään. Tämän ristiriidan ratkaisuksi tein itsearvioitavan palautettavan tehtävän, jonka tekemistä pystyin seuraamaan Teamsissa oppitunnin aikana. Kuittasin palautut tehtävät nähdyiksi, jolloin opiskelija tiesi hoitaneensa annetun tehtävän.

Kuva 3. Tehtävä, jonka vastaukset kirjoitetaan tehtävät sisältävään dokumenttiin. Opiskelijat muokkaavat omaa kopioitaan, jotka opettaja näkee, vaikka tehtävää ei olisi vielä palautettu.
Kuva 4. Ohjeet tehtävän tekemiseen.
Kuva 5. Ohjeet tehtävän itsearviointiin.

Tätä kirjoittaessani tiedän etäopetuksen jatkuvan ainakin tämän viikon. Toiveena olisi paluu lähiopetukseen ja mahdollisuus oikeilla välineillä tehtävään kokeelliseen työskentelyyn. Jos lähiopetukseen ei voida ensi viikolla palata, käytän opiskelijatöissä esim. Lukema-tiedekanavan DEMO-videoita [4] ja kotoa löytyviä välineitä. Etäopetus ei vastaa lähiopetusta, mutta keinoja etätyöstä selviämiseen onneksi on.

Viitteet

[1] Miten hoidan opetuksen etänä? https://www.dimensiolehti.fi/miten-hoidan-opetuksen-etana/

[2] Etäopetuksen kokemuksilla muuttuneeseen lähiopetukseen https://www.dimensiolehti.fi/etaopetuksen-kokemuksilla-muuttuneeseen-lahiopetukseen/

[3] Mitä poikkeukselliset opetusjärjestelyt opettivat? Poikkeustilanteen vaikutukset eri koulutusasteilla, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 14.12.2020, https://karvi.fi/app/uploads/2020/12/Poikkeustilanteen-vaikutusten-arviointi-tulokset.pdf

[4] Lukema-tiedekanava videot YouTubessa https://www.youtube.com/channel/UCVSG7WLQP-kFaK2Ff1LuELQ/videos

Kirjoittaja