Etäopetuksen kokemuksilla muuttuneeseen lähiopetukseen

Uuden lukuvuoden alkaminen ei tänä vuonna tarkoita paluuta tuttuihin rutiineihin. Vaikka koulu aloitetaan lähiopetuksessa, koronaepidemian vuoksi monet kouluarjen käytännöt poikkeavat normaalista. Epidemian kiihtyessä on varauduttava myös nopeisiin muutoksiin. Edessä on poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, josta onneksi on jo kokemusta.

Koronakevään nopea siirtyminen etäopetukseen sujui varsin hyvin. Jatkoin kesken olleet kurssini jakson loppuun käyttäen Teamsia [1]. Viimeisen jakson alkaessa ei ollut tietoa kuinka pitkään etäopetus jatkuu. Tämä kuormitti mieltä ja vaikeutti kurssien suunnittelua. Päädyin käyttämään fysiikan kursseillani reaaliaikaista etäopetusta, joka on varsin samankaltaista kuin lähiopetus. Etäopetuksen jatkuessa työtavat kehittyivät opiskelijoiden antamien palautteiden ja niistä käytyjen keskusteluiden avulla. Kiitosta tuli siitä, että olin nähtävissä ja kuultavissa, eikä työmäärä ollut suurempi kuin lähiopetuksessa.

Kuva 1. Ote sähkökurssin anonyymistä palautekyselystä.

Etäopetuksessa kysymisen kynnys oli huomattavasti suurempi kuin lähiopetuksessa. Etäyhteydellä opiskelijan neuvominen oli kuitenkin helppoa. Annoin palautetta tehtävistä opiskelijan minulle jakamasta näytöstä tai kameralle näytetystä paperista. Kysymyksiä tuli myös viesteillä, joissa oli liitteinä kuvia. Viestien käyttämisen koin kehittävän kykyjäni palautteen antajana. Jotta vastaanottaja ymmärsi asian, jouduin kiinnittämään erityistä huomioita ohjeen sanallistamiseen. Näitä taitoja tarvitsen kaikkien palautettavien töiden ja tehtävien arvioinnissa.

Fysiikan opetukseen keskeisesti liittyvä kokeellisuus oli etäopetuksen vaikein osio. Olen tottunut teettämään luokkaopetuksessa paljon kokeellisia töitä, joiden aikana erilaiset mittausvälineet ja -menetelmät tulevat tutuiksi. Kotoa löytyvät välineet, simulaatiot ja videot mahdollistivat kokeellisuuden etäopetuksessakin, mutta niillä tehdyt työt eivät vastaa mittausvälineiden käyttöä. Kuvaavaa oli huolestuneen opiskelijan kysymys simulaatiolla tehdyn mittauksen oudoista tuloksista. Miksi kaikki mittauspisteet ovat suoralla?

Kuva 2. Sähkökurssilla käytetty virtapiirisimulaatio. [2]

Kevään etäopetusjakso laajensi keinovalikoimaani, jonka avulla uskon selviäväni erilaisista opetusmuodoista. Tällä viikolla alkavia kursseja suunnitellessani olen miettinyt mahdollisimman paljon työtapoja, jotka toimivat sekä koronaohjeiden mukaisessa lähiopetuksessa että reaaliaikaisessa etäopetuksessa. Koronaepidemiaan liittyvästä epävarmuudesta huolimatta aloitan uuden työarkeni luottavaisena ja innostuneella mielellä.

Viitteet

[1] Miten hoidan opetuksen etänä? https://www.dimensiolehti.fi/miten-hoidan-opetuksen-etana/

[2] PhET simulaatio https://phet.colorado.edu/fi/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab

Kirjoittaja