Fysiikan koe ylioppilastutkinnossa keväällä 2018 – tilastotäydennys

Lisäyksenä Dimensiossa 6/2018 julkaistuun artikkeliimme julkaisemme tässä tehtäväkohtaiset pistejakaumat fysiikan ylioppilaskokeessa keväällä 2018.  Taulukossa 1 on annettu jokaisen tehtävän kokelasmäärien jakauma yhdessä prosentuaalisten jakaumien kanssa. Lisäksi taulukossa on kuhunkin tehtävään vastanneiden kokelaiden lukumäärät sekä pistekeskiarvot. Kuvassa 1 on esitetty taulukon 1 informaatio graafisessa muodossa. Sensoroitavaksi vastauksensa palautti 6483 kokelasta.

Taulukko 1. Tehtäväkohtaiset pistejakaumat fysiikan yo-kokeessa keväällä 2018.

Taulukko 1. Tehtäväkohtaiset pistejakaumat fysiikan yo-kokeessa keväällä 2018
Kuva 1. Tehtäväkohtaiset pistejakaumat fysiikan yo-kokeessa keväällä 2018 graafisesti esitettynä.

Kirjoittajat