Håll formen!

Håll formen! är ett nytt materialpaket som skapats tack vare finansiering från Svenska Folkskolans vänner. Totalt finns material för över 20 timmar. Materialet kan användas för en eller flera ämnesöverskridande temadagar för årskurserna 5-9. Materialets fokus ligger på geometri, men många andra ämnen än matematik tangeras: bland annat biologi, huslig ekonomi, gymnastik och geografi.

Allt material hittas på www.maol.fi/hallformen.

Materialet är indelat i sex kategorier. I varje kategori finns fyra övningar. I många av övningarna ingår en ramberättelse, som hjälper att motivera eleverna. Här visas ett exempel från varje kategori.

Forma koden I denna kategori behövs datorer, smarttelefoner eller pekplattor till de flesta övningar. Eleverna får testa GeoGebra, tesselering, kryptering och programmering. Programmeringsuppgiften handlar om månghörningar.

Former i rörelse Här finns aktiva övningar där eleverna får röra på sig. Vad sägs om att använda sig själva till att skapa olika geometriska former? Eller en traditionell 36:a? I Mästarnas mästare får elevgrupperna hålla mycket i huvudet på en gång, till exempel i en tangramstafett.

Former i världen Geometrin i byggnader lyfts i fokus i övningen “Byggnader som världsarv”. Bland annat det lutande tornet i Pisa finns med på världsarvslistan. I denna kategori får man också fundera på skolbyggnaden, befolkningstillväxt och trafik. (Bildkälla: Pixabay)

Miljövänliga former I denna kategori finns uppgifter som handlar om miljön. Till exempel ska man hitta en metod att lista ut antalet fiskar i en sjö eller tillverka en regnmätare. I en annan uppgift ska man mäta höjden på ett träd.

Skapa former Kreativitet är en viktig färdighet då man sysslar med problemlösning! I denna kategori får kreativiteten flöda extra mycket. Det handlar om att skapa glasspaket, baka pepparkakor och skapa filmer eller konstverk.

Lekfulla former I denna kategori finns kortare spel och övningar som kan användas lite när som helst! Denna kategori är annorlunda än de andra, övningarna är mer fristående. Till exempel kan man spela ett spel med frukter.

Tack till Svenska folkskolans vänner och MAOL!

Kirjoittajat