Matematikbiennalen i Växjö 2020

Matematikbiennalen är en mötesplats för lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare, förskolelärare, rektorer och andra matematikintresserade. Under två dagar fyllda med seminarier, utställningar och workshops gavs lärare möjligheten att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet samt vara med och påverka framtidens matematikundervisning.

Detta år arrangerade Linnéuniversitetet i Växjö för första gången Matematikbiennalen. Temat var ”Hållbar matematikundervisning – hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden”. Matematikbiennalen 2020 var den 21:a upplagan av denna återkommande kongress som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige.

Matematikbiennalen 2020 (21:a upplagan av denna återkommande kongress som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige) genomfördes 16 -17.1.2020 i Växjö, Sverige. Under de två dagarna fick deltagarna ta del av cirka 200 olika programpunkter och möta närmare 100 idé- och informationsutställare. Utöver programmet arrangeras en kongressmiddag under kvällen den första kongressdagen.

En hållbar kongress

Linnéuniversitetet strävade efter en jämlik och hållbar framtid. Detta lyser även igenom i deras konferenser. Matematikbiennalen är en hållbar kongress, där alla har möjlighet att delta på lika villkor och med bästa tanke på klimat, miljö och etik.

Kongressen strävade efter att:

 • i största möjliga mån undvika eller minimera trycksaker i samband med marknadsföring, dokumentation och administration.
 • använda sig av en kongressapp för lagring och kommunikation av viktig information. Kongressprogrammet liksom annan viktig information kring kongressen kommer finnas i appen.
 • uppmana deltagare att inte dela ut material under kongressen, om det inte är ytterst nödvändigt.
 • använda hållbara deltagarbrickor av hård papp.
 • tänka på allergiker och därför inte använda starka parfymer under kongressen samt att inte ta med nötter.
 • ta hänsyn till miljön i val av mat och dryck, samt undvika plast som engångsartiklar och plastflaskor.
 • de hotell som erbjuds i samband med kongressen är hotell där miljökrav är ställda i samband med upphandlingen.

Programmet var igen fullt av intressanta föreläsningar, workshops och utställningar. MAOLs enda svenskspråkiga klubb, Svenska matematiklärarföreningen (SMF r.f.), hjälpte en grupp svenskspråkiga lärare att delta genom att man i klubbens namn ansökte om ekonomiskt stöd för deltagandet. Jag vill speciellt här å egna och SMF:s vägnar tacka Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland för det stöd gruppen fick för deltagandet. Utan STV stöd hade inte resan till Växjö varit möjlig.

Denna första konferensdag bjöd på många arbetspass och utställningar av allt från läromedel till datatekniska hjälpmedel. Själv deltog jag i följande fem pass denna dag:

 1. Exponering av elever kunskaper (Petter Norrthon, Åva Gymnasium Täby)
 2. Hur gör eleverna när de har digitala verktyg till hjälp och hur bedömer jag det? (Carl Magnus Häggström Umeå universitet, Institutionen för tillämpad vetenskap.)
 3. Vilken inspiration fick den vetenskapliga världen av den medeltida arabiska matematiken?
 4. Sokratiska föreläsningar i matematik – ett sätt att engagera och göra ämnet mer levande (Peter Frejd, Jonas Bergman)
 5. Digitaliserad matematikundervisning – utan grafräknare

På fredagen deltog jag i fyra pass:

 1. Vad händer med matematiken när avancerade digitala verktyg introduceras? (Anna Lind Panzare)
 2. Dynamiska rymdgeometrisystem som verktyg för matematikutbildning (Olof Knapp)
 3. Fjärdegradspolynom och det gyllene snittet (Thomas Weibull)
 4. Att skapa utforskande lärandemiljöer med GeoGebra (Mats Brunström, Maria Fahlgren)

Mer om programmet på: https://matematikbiennalen2020.se/Program Totalt blev det alltså nio pass under två dagar. Det fina med Biennalen är att alla lärare, oberoende av skolnivå man jobbar på, hittar intressanta föreläsningar och workshops att delta i. För mig var detta min sjätte Matematikbiennal. Jag hade deltagit två gånger i Karlstad 2016, två gånger i Umeå och en gång i Stockholm tidigare. Det intressanta är ju också ur finländsk synvinkel att man träffar många finländska lärarkolleger på mässan. Denna gång deltog ca 15-20 finlandssvenskar i kongressen. För oss svenskspråkiga lärare är Biennalen viktig också med tanke på utbudet av svenskspråkiga läromedel i matematik, fysik, kemi och IT. Men främsta orsaken till att vi finländare deltar är väl nog den att den fina kvaliteten på pedagogisk forskning samt utbudet på svenskt material intresserar.

Själva arrangemangen på Biennalen var igen fina. Information fanns att få precis överallt. Garderoben funkade fint fastän vi var många. För själva konferensdeltagandet hade man igen utvecklat en ”konferensapp” med vars hjälp man kunde se sitt personliga program samt hela konferensprogrammet. Lunchen för 2 200 deltagare fungerade i år bättre än år 2018. Busstransporterna från centrum ut till mässområdet och tillbaka fungerade igen fint. Namnskyltarna vi fick gällde som bussbiljett på Växjös stadsbussar under båda dagarna.

Under Biennalen fanns också en idéutställning som är till för att ge pedagoger möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter av undervisningsidéer, utvecklingsarbeten och projekt i matematik. Här presenterades bidrag från alla stadier från förskola till högskola. Syftet med idéutställningen är att ge deltagarna inspiration för vidareutveckling av den egna matematikundervisningen.

På torsdag kväll deltog sedan ca 2 000 lärare i den stora konferensmiddagen på Fortnox Arena. Där bjöds lärarna på en trerätters helvegetarisk middag med fint underhållningsprogram. Den sociala samvaron är en mycket viktig del av konferensen den med. Det är här man får träffa kolleger och föreläsare från övriga världen under informella förtecken. Mycket glada skratt och miner hördes överallt.

Vi fortsatte sedan dagen därpå med fredagens föreläsningar innan var och en åkte hemåt för att fira veckoslut. För oss finlandssvenska lärare har Biennalen blivit en viktig fortbildningsetapp. Biennalen ordnas vartannat år och nästa gång ordnas den år 2022 åter igen i Växjö. Det skulle vara mycket trevligt ifall vi då igen kunde få med en deltagargrupp från Finland. Jag hoppas på att även några från MAOLs styrelse kunde komma med till Växjö och som svensk styrelsemedlem i MAOL r.f. ser jag detta som viktig internationell verksamhet mellan Finland, Norden och övriga matematikvärlden. Och dessutom kan vi få in fräscha idéer från grannlandet Sverige vad gäller ordnandet av våra fina MAOL-dagar här i Finland.

Men lika viktigt som det är för oss svenskspråkiga att åka till nordiska konferenser eller till konferenser i andra delar av världen så är det att delta i MAOLs egna fortbildningsdagar i Finland. För oss svenskspråkiga lärare i Finland är kontakten till det finskspråkiga mycket viktig. Därför slutar jag med att också uppmana alla finlandssvenska matematik-, fysik- och kemilärare att delta i MAOLs fina fortbildningar. Kolla adressen: https://maol.fi/koulutus/. Medlemmar i SMF r.f. kan också få information om verksamhet på svenska via hemsidan https://maol.fi/sv/framsida/. Och för min egen del så hoppas jag på fortsatt gott samarbete i Norden.

Kirjoittaja