Hållbar matematikundervisning – hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden – Matematikbiennalen i Växjö 2022

För andra gången i rad ordnade Linneuniversitet i Sverige den stora Matematikbiennalen, den 22 i ordningen sedan starten år 1980 och med temat ”Hållbar matematikundervisning – hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden”. Under två dagar 31.3.-1.4. samlades hela 1 800 matematiklärarkolleger för att ta del av Biennalens fina program. Matematikbiennalen stöds och genomförs med stöd av Skolverket, Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och Karlstads kommun.

Programmet var igen i år fullt av intressanta föreläsningar, workshops och utställningar. Inom det didaktiska området hade man specialkallat in forskare från olika länder. En av dessa var Dan Meyer som höll föredrag om ”Pixels and pedagogy”, dvs hur datorn blir en del av pedagogiken. Under invigningsceremonin medverkade studenter från Linneuniversitetet. Mer om programmet på: http://www.matematikbiennalen2022.se/ 

Fotot av invigninsceremonins musikshow

MAOLs enda svenskspråkiga klubb, Svenska matematiklärarföreningen (SMF r.f.), hjälpte en grupp svenskspråkiga lärare att delta genom att man i klubbens namn ansökte om ekonomiskt stöd för deltagandet. Deltagaravgiften och boendet gick på ca 8000 SEK och därtill kom kostnader för resor fram och tillbaka till Växjö. De flesta finländare som reste från Helsingfors flög till Stockholm, Malmö eller Köpenhamn för att sedan ta tåget till Växjö.

Den första konferensdagen bjöd på många olika arbetspass och utställningar av allt från läromedel till datatekniska hjälpmedel. Själv deltog jag i följande fem pass denna dag: 

  1. Strukturerad undervisning för automatisering i addition och subtraktion
  2. Konsten att summera, argumentera och simulera
  3. Gör undervisningen hållbar! Och lite roligare! För alla!
  4. Smittspridningsmodellering – för covid 19 och andra sjukdomar
  5. Meningsskapande matematikundervisning i gymnasieskolan

På fredagen deltog jag i följande pass:

  1. Pixels and pedagogy
  2. Matematikens symboler – en tidsresa
  3. Begåvade elever i klassrummet
  4. Ett forskningsprojekt för Sokratiska föreläsningar i klassrummet
En föreläsningsal fullt av människor

Det är alltså 9 pass under två dagar. Det fina med Biennalen är att alla lärare, oberoende av skolnivå man jobbar på, hittar intressanta föreläsningar och workshops att delta i. För mig var detta min sjunde Biennal. Jag har tidigare deltagit i Karlstad, Umeå, Stockholm och Växjö. Det intressanta är ju också ur finländsk synvinkel att man träffar många finländska ämnes- och klasslärarkolleger på mässan. Denna gång deltog igen några lärare från Finland. För oss svenskspråkiga lärare är Biennalen viktig också med tanke på utbudet av svenskspråkiga läromedel i matematik, fysik, kemi och IT. Men främsta orsaken till att vi finländare deltar är väl nog den att den fina kvaliteten på pedagogisk forskning samt utbudet på svenskt material intresserar.

Själva arrangemangen på Biennalen var igen fina. Information fanns att få precis överallt. Programmen var färgkodade som hjälpte folk att hitta rätt. Garderoben funkade fint fastän vi var många. För själva konferensdeltagandet hade man som utvecklat en ”konferensapp” där man kunde se sitt personliga program samt hela konferensprogrammet. Lunchen för 1 800 deltagare fungerade i år bättre än år 2020. Busstransporterna från centrum ut till mässområdet och tillbaka fungerade igen fint. Namnskyltarna vi fick gällde som bussbiljett på Växjös bussar under båda dagarna. 

Under Biennalen fanns också en idéutställning som är till för att ge pedagoger möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter av undervisningsidéer, utvecklingsarbeten och projekt i matematik. Här presenteras bidrag från alla stadier från förskola till högskola. Syftet med idéutställningen är att ge deltagarna inspiration för vidareutveckling av den egna matematikundervisningen. 

På torsdag kväll deltog sedan ca 1 000 lärare i den stora konferensmiddagen på Fortnox Arena. Där bjöds lärarna på en trerätters middag med fint underhållningsprogram. Den sociala samvaron är en mycket viktig del av konferensen den med. Det är här man får träffa kolleger och föreläsare från övriga världen under informella förtecken. Mycket glada skratt och miner hördes överallt.

Vi fortsatte sedan dagen därpå med fredagens föreläsningar innan var och en åkte hemåt för att fira veckoslut. För oss finlandssvenska lärare har Biennalen blivit en viktig fortbildningsetapp. Biennalen ordnas vartannat år och 2020 och 2022 ordnades den i Växjö vid Linnéuniversitetet. Det skulle vara mycket trevligt ifall vi då igen kunde få med en deltagargrupp från Finland när man nästa gång styr mot Örebro år 2024. Jag hoppas på att även några från MAOLs styrelse kunde komma med till Örebro och som svensk styrelsemedlem i MAOL r.f. ser jag detta som viktig internationell verksamhet mellan Finland, Norden och övriga matematikvärlden. Och dessutom kan vi få in fräscha idéer från grannlandet Sverige vad gäller ordnandet av våra fina MAOL-dagar här i Finland. 

Men lika viktigt som det är för oss svenskspråkiga att åka till nordiska konferenser eller till konferenser i andra delar av världen så är det att delta i MAOLs egna fortbildningsdagar i Finland. För oss svenskspråkiga lärare i Finland är kontakten till det finskspråkiga mycket viktig. Därför slutar jag med att också uppmana alla finlandssvenska matematik-, fysik- och kemilärare att delta i MAOLs fina höstdagar 7-8 oktober 2022 i Esbo.  Och för min egen del så hoppas jag på fortsatt gott samarbete i Norden. 

Kirjoittaja