Kemikaalijätteiden keräys Tampereen kouluilta

Tampereen kantakaupungissa toimii ensiluokkaisesti koulujen kemikaalijätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys. Olen Sammon keskuslukiossa kemian opettaja Riitta Kallio ja minulta on vuosien varrella useampi kollega kysellyt, miten Tampereella keväisin toimitaan kemikaalien ja vaarallisten jätteiden kanssa. Muutamat kuvaamataidon ja puukäsityön opekin on ihmetellyt, mihin liuottimet ja vanhat purkinpohjat pitäisi itse oikein viedä. Lähdin selvittämään, miten ja miksi meillä homma toimii ja esitin muutamia kysymyksiä asiasta vastaaville Kauko Hämäläiselle, työnjohtaja Tampereen kaupungilla ja Satu Kuutille, Pirkanmaan jätehuollon ympäristöpäällikkö. Artikkelia koostaessani selvisi, että Kauko Hämäläinen on jäämässä syksyllä eläkkeelle ja haluankin kiittää häntä hyvästä koulujen kanssa tehdystä yhteistyöstä. Toivottavasti saamme hyvän jatkajan ja ensi keväänä jätteiden keräykset sujuvat yhtä mallikkaasti kuin tähän asti. 

Tampereen kantakaupungissa koulujen kemikaali- ja ongelmajätekeräys toteutetaan idealla, että opettajat huolehtivat ja sopivat koulujen vahtimestarien kanssa keväisin jätteiden keräyksen koulun sisällä sovittuun paikkaan. Opettajan vastuulla on ollut laittaa jätteet kuljetuskuntoon. Vahtimestarit ovat ottaneet yhteyttä Kauko Hämäläiseen. Ja Hämäläinen on sopinut noutopäivät ja paikat yhdessä Pirkanmaan jätehuollon ympäristöpäällikön Satu Kuutin kanssa.

Esitin Kaukolle ja Sadulle keräykseen liittyviä kysymyksiä ja ohessa heidän vastauksensa.

Kauko Hämäläisen vastaukset

Onko tässä työnjaossa ollut ongelmia? 

Työnjaossa ei ole ollut ongelmia, yhteistyö on sujunut hyvin ja käytännöt ovat hioutuneet vuosien myötä. Pirkanmaan jätehuollon suorittama vaarallisten jätteiden kerääminen on asiantuntevaa ja osaavaa. Satu Kuutti on viime vuosina lähettänyt kevään korvalla s-postia, että olisiko taas aika kerätä vaaralliset aineet ja serriromut kouluilta ja keräys on sovittu perinteisesti viikolle 20.

Onko antaa pakkausvinkkejä kouluille?

Oheinen ohje (haastattelun lopussa) on mennyt s-postin liitteenä kouluille (rehtorit, koulusihteerit ja vahtimestarit) pyynnöllä, että he välittävät ohjeen koulullansa fysiikkaa/kemiaa, kuvaamataitoa ja teknistä käsityötä opettaville.

Pahvilaatikko johon pakattu kemikaaleja, merkitty ulkopuolelle mitä kemikaaleja
Kuva 1: Jätteet pakataan suljettuihin astioihin ja merkitään mitä se sisältää varoitusmerkkien kera. (Kuva: Satu Kuutti)

Mitkä ovat olleet oudoimmat jätteet tai merkinnät kouluilta tulleissa kuormissa?

Merkinnät ovat olleet pääsääntöisesti kunnossa. Mitään niin outoa jätettä ei keräykseen ole tietääkseni tarjottu, etteikö Pirkanmaan jätehuolto olisi sitä vastaan ottanut.

Onko ollut vaaratilanteita? 

Eräällä koululla vahtimestari kompastui siirtäessään liuotinastiaa, jonka kansi aukesi ja liuotinta roiskahti hänen silmäänsä. Silmä huuhdeltiin ja työterveydessä todettiin, että silmä ei onneksi vaurioitunut. Sen seurauksena ohjeeseen lisättiin kohta: Huomio! Käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja suojavaatetusta kemikaaleja käsitellessäsi ja kuljettaessasi.

Tarvitsiko jätteitä kerätä useammin kuin vain keväisin? 

Keräys keväisin on pääsääntöisesti todettu riittäväksi. Tilanteessa, että koulutalo menee peruskorjaukseen tai opetustoiminta koulutalossa muuten lakkaa, on Pirkanmaan jätehuollon (Satu Kuutti) kanssa sovittu erillisnoudosta niin, että vaaralliset aineet on saatu turvallisesti siirrettyä pois peruskorjauksen alta tai koulutalosta, jossa toiminta on päättynyt. Näissä tapauksissa olemme saaneet heiltä myös laborantin auttamaan pakkaamaan vaaralliset aineet asianmukaisesti.

Nyt kun sinä Kauko jäät eläkkeelle, onko kaupungilta nimetty uutta yhteyshenkilöä? Jatketaanko samalla idealla? 

Minulla ei ole tiedossa vastuuhenkilöä, joka jatkossa koordinoi vaarallisten aineiden keräämistä kouluilta. Välitän ohjeen ja kuvauksen keräysprosessista hyvinvointipalvelujen turvallisuuspäällikölle.

Tuleeko tästä keskitetystä keräämisestä säästöä tai ylimääräisiä kuluja? Saisiko ideaa muokattua niin, että tulisi säästöä? 

Sellainen tuntuma itselläni on, että Pirkanmaan jätehuollon reitittämä keskitetty kerääminen on taloudellisempaa kuin, että jokainen koulu tilaisi noudon erikseen. Lisäksi säännöllisellä vuosittain tapahtuvalla keräyksellä varmistetaan se, että vaaralliset aineet lähtevät kouluilta asianmukaisesti tuhottaviksi.

Toimiiko tiedotus kaikille tahoille ja olisiko siinä parannettavaa? 

Oma tuntumani on, että tiedotus on toiminut suhteellisen hyvin ja tieto koulujen sisällä on mennyt oikeille henkilöille. Jos jostain syystä joltain koululta on jäänyt vaaralliset aineet noutamatta keräyksen yhteydessä, niin ne on noudettu vielä erikseen Pirkanmaan jätehuollon toimesta.

Muuta? 

Vaarallisten jätteiden keräämisellä Tampereen kouluilta on pitkät perinteet. Perusopetuksen, nyt jo vuosia eläkkeellä ollut työsuojeluvaltuutettu, teknisen käsityön opettaja Timo Välimäki on ollut aikanaan viime vuosituhannen loppuvuosikymmeninä ansiokkaasti keräystä alulle panemassa. Itse tulin mukaan organisoimaan keräystä vuonna 2004. Kokemukseni on, että keräystä kouluilla odotetaan ja monesti jo huhtikuussa minulta on kysytty, että järjestetäänkö keräys myös tänä keväänä.

Ohessa Kaukon kouluille toimittama ohjeistus jätteiden käsittelystä ennen keräystä.

Vaarallisten jätteiden ja serriromujen nouto kouluilta (Peruskoulut 29.4.2022) – Perusopetus yhdessä Tilapalvelut Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa suorittavat vaarallisten jätteiden keräyksen kouluilta viikolla 20. Vaarallisia jätteitä noudetaan kouluilta maanantaista 16.5.2022 alkaen. – Keräys suoritetaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta erityiskuljetuksena, jolloin kuljetukseen otetaan vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromut. Vaarallisia jätteitä ovat kemikaalit ja aineet, jotka ovat vaarallisia luonnolle ja ihmiselle. Niitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Jätteiden on oltava hyvin pakattuja, ja ne säilytetään mieluiten alkuperäisissä pakkauksissa.  – Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi: maalit, liimat ja lakat (myös vesiohenteinen maali, liima, liisteri), täydet tai vajaat aerosolipullot ja -tölkit, esim. spraymaalipullo (tyhjinä metallinkeräykseen), liuotinaineet ja liuottimet (tärpätti ja muut ohenteet), loisteputket (ilman pahveja, teipattuina helposti siirrettäviin nippuihin), pienloistelamput (energiansäästölamput), paristot ja ladattavat akkuparistot – myös kännyköiden ja muiden pienlaitteiden akut, romuakut ja akkunesteet, rikkihappo ja suolahappo sekä orgaaniset hapot (etikkahappo ja muurahaishappo), retkikeittimen kertakäyttöiset kaasusäiliöt, valokuvauskemikaalit (kiinnitteet ja kehitteet) sekä hopeapitoiset filmit ja negatiivit, emäksiset pesuaineet ja puhdistusaineet (konetiskiaine, uuninpesuaine). – Vaaralliset jätteet tuodaan keräykseen pakattuina (esim. pienemmät purkit ja pullot tukevaan, kantamista kestävään pahvilaatikkoon), kannet ja korkit tiiviisti suljettuina niin, etteivät aineet kuljetuksen aikana pääse vuotamaan, eivätkä sekoittumaan. – Huomio! Käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja suojavaatetusta kemikaaleja käsitellessäsi ja kuljettaessasi. Kouluilla tehtävät toimenpiteet ennen keräystä: – Koulujen tulee huolehtia siitä, että kaikki vaarallinen jäte on yhdessä paikassa. Kuljettaja ottaa koulussa ensin yhteyttä koulun vahtimestariin, ja saamansa tiedon mukaisesti tekee siirtoasiakirjan ja hakee jätteen ilmoitetusta paikasta. – Kaikki kemikaalit, liuottimet ym. sellainen jäte, jota heti ei voida tunnistaa, tulee merkitä selvityksellä, jossa on aineen kauppanimi ja YK-numero, jonka löytää käyttöturvallisuustiedotteesta. Tällaisia kemikaaleja ja liuottimia löytynee koulun fysiikan, kemian, biologian, teknisen työn, kuvaamataidon tai jonkin muun erityistilan vaarallisista jätteistä (esimerkiksi jos poistetaan rikkihappoa, tulee pullossa olla tarra ”syövyttävä”, rikkihappoa 30 – Vaarallisia jätteitä ei saa yhdistellä, vaan niiden tulee olla omassa astiassaan korkit ja kannet tiiviisti suljettuina (esimerkiksi kuvaamataidon opetuksessa käytetyt kiinnitteet ja kehitteet erikseen omissa astioissaan).

Satu Kuutin vastaukset

Pirkanmaan Jätehuollon näkökulmasta järjestelmä on toiminut hyvin. Kauko on kysellyt kouluilta omien kontaktiensa kautta tarpeet eli missä kouluilla tarvetta noudoilla, mitä tulossa kyytiin jne. Kauko ehdottaa noutoviikkoa, jonka minä sitten sovin kuljettajien kanssa. 

Kaukolta tulee kyselyn vastausten perusteella lista niistä kouluista ja jätteistä, joihin on kulloinkin tarve poiketa.

Siirtoasiakirjat ja ajoreitit vahtimestarien yhteystietoineen tehdään kuljettajille valmiiksi Pirkanmaan Jätehuollossa.

Onko tässä työnjaossa ollut ongelmia? 

Jätehuollon näkökulmasta ei. Kumpikin osapuoli hoitaa sen, minkä parhaiten osaa: Kauko kerää tiedot, jätehuollossa valmistellaan keräysastiat, asiakirjat ja kuljetukset.

Onko antaa pakkausvinkkejä kouluille?

Ehjät, suljettavat (mielellään alkuperäiset) astiat. Hyvä merkintä pakkauksiin, mitä se sisältää. Keskenään herkästi reagoivat aineet (esim. hapot ja emäkset) pidettävä hyvin erillään.

Mitkä ovat olleet oudoimmat jätteet tai merkinnät kouluilta tulleissa kuormissa?

Joskus alkuvuosina tuli vielä hyvin vanhoja laboratoriopulloja, joiden sisällöstä ei ollut tietoa, mutta nykyään kemikaalit on hienosti merkitty.

Onko ollut vaaratilanteita? 

Riski on aina olemassa, varsinkin jos käsitellään tuntemattomia aineita. Vaaratilanteita ei ole kuitenkaan tullut.

Tarvitsiko jätteitä kerätä useammin kuin vain keväisin? 

Riippuu paljon koulujen varastotilanteesta, mutta yleisesti vaarallisen jätteen varastot on hyvä käydä läpi vuosittain. Kerran vuodessa on ollut aika hyvä rytmi, ja sen avulla varastotkin pysyvät melko pieninä.

Nyt kun Kauko jää eläkkeelle, onko toiveita kaupungin puolelta nimetylle uudelle yhteyshenkilölle? Haluaisitteko jatkaa samalla idealla? 

Olisi kyllä hienoa, jos tällainen yhteyshenkilö löytyisi, jotta noutotarpeista saadaan sujuvasti tiedot ja kuljetukset palvelevat kouluja parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tuleeko tästä keskitetystä keräämisestä säästöä tai ylimääräisiä kuluja? Saisiko ideaa muokattua niin että tulisi säästöä? 

Kuljetusten kannalta säästöä tulee siinä, että voidaan ajaa useampi kohde kerralla ja reitittää läheiset paikat peräkkäin, niin vältetään turhaa ajoa. Jätteestä laskutetaan niiden laadun ja painon mukaan.

Onko lainsäädännössä tullut tai tulossa muutoksia, jotka entisestään velvoittavat kuntia ja kouluja jätteidenkäsittelyssä? 

Vastuu vaarallisten jätteiden varastosta ja käsittelyyn toimittamisesta on pysynyt muuttumattomana pitkään – haltija vastaa jätteistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Erilaisten pakkausjätteiden osalta lajitteluvelvoitteet laajenevat.

Laitetaan siis hyvät ideat kiertämään ja suosittelen joka kouluun ja kuntaan samanlaista automaattista keväistä jätteiden keräyskampanjaa. Kun idea on kaikilla koulun henkilökunnalla tiedossa, niin toukokuussa on helppo sopia vahtimestarin kanssa paikka, mihin talven aikana kerääntyneet kemikaalit ja jätteet viedään keräystä odottamaan. 


MAOL ry:llä on käynnissä aiheeseen liittyvää koulutusta: Kemikaaliturvallisuus kouluissa

Kirjoittaja