Ketteränä poikkeusoloissa

Kevään 2020 erityisolosuhteet ovat haastaneet MAOL ry:n uusilla säännöillä tavoitellun joustavuuden ja ketteryyden. Pikaisella aikataululla MAOL ry muun maailman mukana siirtyi toimimaan etänä. Alun hämmennyksen jälkeen nyt alkaa selvitä, missä ollaan menossa.

Liiton hallinnon näkökulmasta katsottuna paljon on pysynyt entisellään. Pitkien etäisyyksien Suomessa etäkokoukset ja etäjohtaminen ovat olleet luontainen osa valtakunnallisen liiton toimintakulttuuria aiemminkin. Myös toimiston henkilökunnan oli melko helppoa siirtyä etätyöhön jo valmiiksi voimassa olleen etätyöohjeistuksen mukaisesti.

Tällä hetkellä liiton toimintaa suunnitellaan sillä oletuksella, että syksyllä kokoontumisrajoituksia ei enää ole. Isoja valmisteilla olevia syyskauden tapahtumia ovat koulutuspäivät Jyväskylässä 2.–3.10.2020, Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivän tilaisuus Oodissa 5.11.2020 sekä kahden liittokokouksen superlauantai. Koronavirustilanteen vuoksi kevätliittokokous huikeine oheisohjelmineen siirrettiin pidettäväksi syysliittokokouspäivänä 21.11.2020.

Kevään aikana MAOL ry:n toimikunnat noudattavat laatimiaan työsuunnitelmia. Suunnitelmat on laadittu tukemaan vuoden kärkihankkeita, joita ovat matematiikan aseman ja matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistaminen, työturvallisuuskysymykset sekä ammatillisen koulutuksen kehitystyö. Poikkeustila on luonnollisesti jossain määrin muuttanut asioiden kiireellisyysjärjestystä ja myös sitä näkökulmaa, josta opetusta ja oppimista tarkastellaan.

Työ sidosryhmien kanssa jatkuu poikkeusolosuhteista huolimatta. On erityisen tärkeää nyt, että liitolla on edustaja Ylioppilastutkinnon kehittämisen seurantaryhmässä ja Oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmässä. Uusiakin avauksia tehdään. Liitto tulee vetoamaan Suomen yliopistojen rehtorineuvostoon, jotta korkeakoulujen valintaprosessissa erityisesti tänä keväänä huomioitaisiin Neljän tieteen kilpailuissa menestyminen.

MAOL ry on syksyllä käynnistämässä mentoritoimintaa. Hankkeen tavoitteena on tarjota henkilökohtaista vertaistukea erityisesti työuransa alussa oleville matemaattisten aineiden opettajille. Mentoritoimintaan mukaan ilmoittautuneet kokoontuvat ensimmäistä kertaa Jyväskylän koulutuspäivillä saamaan eväitä tehtäväänsä. Ihailen ilmoittautujien ennakkoluulotonta asennetta ja heittäytymiskykyä: mukaan vaan, vaikka työnkuvasta ei vielä ole tietoakaan!

Haluan lämpimästi kiittää toimiston henkilökuntaa, hallitusta sekä työryhmien ja toimikuntien jäseniä poikkeusoloissakin osoittamastanne ahkeruudesta, vastuuntunnosta ja luovuudesta! Liitto on juuri niin joustava ja ketterä kuin sen toimijat ovat. MAOL olemme me.

Kirjoittaja