Kokemuksia MAOLin hallitustyöskentelystä

MAOLin syysliittokokouksessa valitaan liiton hallitukseen uusia jäseniä. Oma hallituskauteni on päättymässä, joten pohdin hieman mennyttä ja hallitustyöskentelyssä oppimaani.

Aloitin MAOLin hallituksen jäsenenä tammikuussa 2019. Ensimmäinen kokouspäivä on jäänyt hyvin mieleeni lumimyräkän ja myöhästyneiden junien vuoksi. Tarpoessani lumessa kohti kokouspaikkaa en omannut kovin selkää käsitystä hallituksen jäsenen roolista. Onneksi minulla oli kokemusta sekä paikalliskerhon hallituksesta että MAOLin fysiikan ja kemian toimikunnan jäsenyydestä. Tämä helpotti hallitustyöskentelyn aloittamista ja tehtävääni matematiikan ja tietotekniikan toimikunnan puheenjohtajana.

Hallituksen työvuosi rytmittyy kokousaikataulujen mukaan, joten aloittelijanakin aloin hahmottaa nopeasti hallitustyöskentelyn vaatimuksia. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätetään toimikuntien puheenjohtajat ja aloitetaan toimikuntien kokoaminen sekä työsuunnitelmien laatiminen. Työsuunnitelmat laaditaan syysliittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta.

Toimikunnan puheenjohtaja työskentelee varsin itsenäisesti vastuualueellaan, vastaa oman toimikuntansa asioista ja kutsuu kokoukset koolle sekä huolehtii, että toimintasuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Toimikuntien työlistoille nousee vuoden aikana myös ajankohtaisia asioita, kuten lausuntojen valmistelua. Kaikkea ei saada vuodessa valmiiksi ja esim. vuoden 2019 matematiikan ja tietotekniikan toimikunnassa käsiteltyä tavoitetta saada tietotekniikka oppiaineeksi on edistetty tälle vuodelle perustetussa toimikunnassa. Vuodelta 2019 periytyy myös posteri, joka päässee vihdoin esille joulukuun alun ITK-päivillä.

Vuoden 2019 syysliittokokouksessa minut valittiin liiton III varapuheenjohtajaksi vastuualueena viestintä. Olin hoitanut Dimension päätoimittajan tehtävää jo elokuun 2019 alusta, joten sain pienen varaslähdön viestintään. Viestinnästä vastaavana varapuheenjohtajana olen mukana vähän kaikessa, johdan viestintätoimikuntaa ja kuulun johtoryhmään, joka valmistelee hallituksen kokoukset. Varapuheenjohtajana vastuu ja hallitustyöskentelyyn kuluva aika ovat kasvaneet, joten kyky priorisoida ja keskittyä oleelliseen on kehittynyt.

Hallituksen työskentelyyn kuuluvia tärkeitä rutiineja ovat MAOLin kevätliittokokouksen ja syysliittokokouksen valmistelut. Liittokokoukset ovat MAOLin ylin päättävä elin ja hallitus vastaa päätösten toteuttamisesta. Käytännössä suurimman työn tekee toimiston henkilökunta, jonka työnantaja hallitus on. Hallituksen jäsenillä on sekä valtaa että vastuuta.

Parasta hallituksessa toimimisessa on mielestäni ollut yhteistyö muiden kanssa ja uuden oppiminen. En olisi hallitustyöskentelyä aloittaessani voinut kuvitellakaan minkälaisia tehtäviä eteeni tulee. Osa niistä on ollut hauskoja, osa helppoja, osa haastavia ja kaikki opettavaisia. Tavisopettajalle on tehnyt hyvää joutua vähän erilaisiin töihin, joissa on löytynyt piilossa olleita kykyjä ja uskallusta tarttua täysin tuntemattomaan.

Mielenkiintoisesta ja innostavasta hallitustyöskentelystä huolimatta tein kesällä päätöksen olla hakematta jatkokautta. Päätös ei ollut helppo, mutta aikani ei riitä kaikkeen kiinnostavaan. Olen vuosia yrittänyt löytää mahdollisuuksia palata yhdeksänkymmentäluvulla kesken jääneiden kemian opintojen pariin. Niiden aika tuli nyt ja lähivuodet keskityn harrastamaan opiskelua.

Kirjoittaja