Kysely kevään 2020 matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeista MAOLin jäsenille

Kevään 2020 matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi peräkkäisinä päivinä. Reaaliaineiden kokeiden siirtäminen lyhyellä varoitusajalla viikkoa aikaisemmaksi oli paras ratkaisu, joka vaikeissa olosuhteissa voitiin tehdä. MAOL teki jäsenilleen kyselyn kevään kokeista ilman poikkeusjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä. Kyselyt tehtiin erikseen pitkään matematiikkaan, lyhyeen matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan.

Eniten vastauksia saatiin pitkän matematiikan ylioppilaskoetta koskevaan kyselyyn, johon vastasi 124 opettajaa. Lukumäärä on lähes sama kuin viime syksynä tehdyssä matematiikan ylioppilaskokeita koskevassa kyselyssä [1], johon vastasi 120 opettajaa. Lyhyen matematiikan kokeen kyselyyn vastasi 26 opettajaa. Fysiikan ja kemian kokeita koskevissa kyselyissä vastaajia oli 16 ja 18.

Kyselyssä vastattiin asteikolla 1-5 (1=huonosti, 5=hyvin) kolmeen kysymykseen, joissa aiheina olivat sisällöt, aineistot ja ohjelmistot. Sanallisesti vastattiin kysymyksiin mikä kokeessa oli hyvää ja mikä huonoa sekä annettiin tehtäväkohtaisia kommentteja.

Kokeiden onnistuminen sisältöjen suhteen

Sisältöjen suhteen huonoimmin onnistuneeksi arvioitiin pitkän matematiikan koe, joka sai vastaajilta keskiarvon 2,2. Lyhyen matematiikan kokeen keskiarvo oli 3,6. Fysiikassa ja kemiassa keskiarvo oli 4,3.

Kokeiden onnistuminen aineistojen suhteen

Aineistojen suhteen parhaimmin onnistui fysiikan koe, joka sai vastaajilta keskiarvon 4,3. Kemian kokeen keskiarvo oli 4,1. Pitkässä matematiikassa keskiarvo oli 2,7 ja lyhyessä matematiikassa 3,5.

Kokeiden onnistuminen ohjelmistojen käytön suhteen

Ohjelmistojen käytössä kaikkien kokeiden keskiarvot olivat alle neljän. Pitkän matematiikan keskiarvo oli 2,3. Lyhyen matematiikan keskiarvo oli 3,3. Fysiikassa ja kemiassa keskiarvot olivat 3,8 ja 3,7.

MAOL kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita opettajia. Sanallisesti annettujen vastausten yhteenvedot toimitetaan ylioppilastutkintolautakunnalle.

Viitteet
[1] Kysely digitaalisista matematiikan ylioppilaskokeista MAOLin jäsenille, Dimensio 15.11.2019
https://www.dimensiolehti.fi/kysely-digitaalisista-matematiikan-ylioppilaskokeista-maolin-jasenille/

Kirjoittaja