Maailmaa mullistavia töitä

Laborantteja, prosessinhoitajia ja insinöörejä. Mitä mahdollisuuksia kemian ala tarjoaa?

Mielikuvat kemianteollisuudesta rajoittuvat monesti savua tupruttaviin piippuihin ja suuriin tuotantolaitoksiin. Kemian alalta löytyy kuitenkin hyvin monipuolisia ja mielenkiintoisia töitä, jos vain pääsee näistä mahdollisuuksista kuulemaan. Alaltamme löytyy esimerkiksi laboratorioissa työskenteleviä laborantteja ja kemistejä, tuotannon puolella työskenteleviä prosessinhoitajia, jotka vaikkapa sekoittelevat maaleja tai valvovat laitteiden toimintaa sekä uusia ratkaisuja ja innovaatioita kehitteleviä insinöörejä. Tässäkin on kuitenkin vain pintaraapaisu kaikkiin tehtäviin, mitä kemian ala tarjoaa. 

Sanapilvi, otsikko Monia mahdollisuuksia kemian alalla, pilvessä erilaisia työnimikkeitä kemian alalta.

Miten sitten pystymme levittämään tietoisuutta kaikista monipuolisista työtehtävistä? Kemianteollisuus ry perusti Maailmaa muuttavia töitä -sivuston muutama vuosi sitten levittääkseen tietoa alan mahdollisuuksista. Sivun nimi kuvastaa ajatteluamme: kemian alalla kehitetään innovaatioita ja erilaisia kiertotalouden ratkaisuja, millä voimme vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamaan uhkaan. Alallamme kehitetään lääkkeitä, jotka pelastavat ihmishenkiä. Alallamme pääsee aidosti vaikuttamaan ympäröimään maailmaan ja tekemään merkityksellistä työtä. 

Jäsenyrityksiä Kemianteollisuus ry:llä on yli 350. Yrityksiä on aivan laidasta laitaan ja teollisuudesta kemiaan lasketaankin öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus, kemian perusteollisuus sekä kemian tuoteteollisuuden eri toimialat: lääketeollisuus, muovi- ja kumiteollisuus, kosmetiikka ja pesuaineet, maaliteollisuus. Osa jäsenyrityksistämme on globaaleja jättejä, osa pieniä pk-yrityksiä. Osa on sellaisia, joissa ihmiset ovat viihtyneet töissä vuosikymmeniä, joissakin porukka vaihtuu tiuhempaan. Monipuolisuus johtaa siihen, että halutessaan työpaikkaa, työtehtäviä tai uran suuntaa voi helposti vaihtaa. 

Kemian alalla työskentelee henkilöitä lukuisilla erilaisilla titteleillä. Töitä löytyy sekä yrityksistä, yliopistoista että valtiolta ja kunnista. Jäsenyrityksistämme moni on globaaleja toimijoita ja jo Suomen kamaralla työskennellessään pääsee käyttämään kielitaitoaan, sillä monissa työtehtävissä ulkomailla työskentelevien kollegoiden kanssa englanti on luonnollisesti työkieli. Toisaalta mahdollisuudet myös ulkomailla työskentelemiseen tai lyhyempiin pätkiin ulkomailla ovat mahdollisia. Kansainvälistymiseen liittyvistä mahdollisuuksista on myös tärkeä kertoa, sillä nuoret kaipaavat tietoa mahdollisuuksista kansainvälistymiseen. Tämä selviää muun muassa Opetushallituksen ammatillisen tutkinnon suorittaneille suunnatusta päättökyselystä, jossa korostui se, että moni olisi kaivannut lisää tietoa mahdollisuuksista opiskella tai työskennellä ulkomailla. (Vipunen, 2022). Toki esimerkiksi korkeakouluissa kansainvälisistä opinnoista ja harjoitteluista kerrotaan nykyään jo laajasti. 

Miten sitten Maailmaa muuttavia töitä-sivustolla kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista kemian alalla? 

Neljä valokuvaa henkilöistä töissä ja lyhyet kuvaukset heidän kemian alan töistään

Uskomme, että yksi tärkeimmistä tavoista esitellä alaa on konkreettisten esimerkkien avulla. Tässä erilaiset uratarinat ja osaajien omat kokemukset alasta toimivat hyvin. Uratarinoiden tarkoituksena on olla erityisesti innostavia kertomuksia siitä, minne kaikkialle nuori voi päästä. Uratarinoissa kerrotaan, mistä innostus alaa kohtaan syntyi sekä mitä kautta, esimerkiksi opintojen ja harjoittelun kautta, nykyiseen työtehtävään on päätynyt. Näin ollen jokainen nuori voi käydä lukemassa esimerkkitarinoita muiden urapoluista, mikä saattaa auttaa löytämään juuri itselleen sopivan alavaihtoehdon. 

Uratarinoiden lisäksi Maailmaa muuttavia töitä -sivustolle on kirjoitettu myös kokemuksista liittyen kesätöihin alamme yrityksissä sekä laadittu sisältöä myös opinto-ohjaajille ja opettajille. Kesätöihin liittyvät artikkelit voivat auttaa myös opiskelijoita löytämään oman alan kesätöitä opintojensa aikana. Ne antavat myös tietoa siitä, minkälaisia jäsenyrityksemme ovat ja minkälaisia työtehtäviä niissä voi olla. Kesätyöblogit ovat myös joka vuosi kaikista luetuimpia blogeja Kemianteollisuus ry:n nettisivuilla, joten kokemukset kesätöistä selkeästi kiinnostavat. 

Opinto-ohjaajille ja opettajille suunnattu sisältö sisältää muun muassa Kemiavisan ja Maailmanpelastuspelin, joita voi pelata oppitunnilla sekä yhteystietoja, joiden kautta voi kysellä kemian alan asiantuntijoita puhumaan oppitunnille. Uratarinat toimivatkin ehdottomasti parhaiten, kun henkilö tulee kertomaan paikan päälle omasta tarinastaan ja hänelle voi myös osoittaa kysymyksiä. 

Sivustolta saa myös osviittaa siihen, minkälainen osaaminen on tärkeää kemian alalla. Tärkeintä on luonnollisesti se, että perustaidot ja osaaminen esimerkiksi luonnontieteissä ja matematiikassa on kunnossa. Tämä osaaminen on Suomen kouluissa ollut laskussa ja on tärkeää, että riittävään osaamiseen kiinnitetään huomiota, jotta opiskelija pärjää hyvin myös toisella asteella ja mahdollisesti myös korkea-asteen opinnoissa. Alallamme tarvitaan myös ymmärrystä kestävästä kehityksestä sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamista muutostarpeista, jotta pystymme kehittämään uusia innovaatioita ja ratkaisuja. Aiemmin mainituista kansainvälistymiseen liittyvistä syistä myös kielitaito on monissa tehtävissä tärkeää ja tulee varmasti tulevaisuudessa korostumaan entisestään. Myös aivan perinteiset työelämätaidot, kuten yhteistyö, neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikissa alamme työpaikoissa. Kaikista eniten työnantajat kuitenkin arvostavat vankkaa perusosaamista, hyvää asennetta ja intoa oppia uutta. 

Miksi olemme halunneet perustaa Maailmaa muuttavia töitä-sivuston?

Kemianteollisuus ry on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2045. Tätä tavoitetta ei voida kuitenkaan saavuttaa ilman riittävää osaamista ja osaajia. Tulevaisuudessa häämöttää vakava osaajapula ja haluamme kertoa alamme tarjoamista mahdollisuuksista, jotta jokaisella kemiasta kiinnostuneella on mahdollisuus päästä tutustumaan alaan. Jos emme löydä alalle riittävästi osaajia, emme myöskään pysty tekemään yhtä ansiokkaasti kehittämis- ja innovaatiotyötä, jota alalla on tähän mennessä tehty. 

Uravalinnassa yleensä tärkeintä on miettiä sopivaa alaa oman kiinnostuksen kautta. Kenelle tahansa alasta kiinnostuneelle nuorelle voi löytyä mielenkiintoinen työpaikka kemian alalta, mutta tärkeintä on tutustua erilaisiin mahdollisuuksiin, jotta löytää juuri sen oman paikkansa työelämässä. Tätä tehtävää myös Maailmaa muuttavia töitä-sivusto toteuttaa. 

Lähteitä ja lisätietoja

Maailmaa muuttavia töitä -sivusto https://www.maailmaamuuttaviatoita.fi/fi/

Vipunen 2022. Amispalaute, päättökysely. Haettu 4.12.2022:

Kirjoittaja