MAOL ry syysliittokokous 2021

MAOL ry syysliittokokous järjestettiin 20.11.2021 TJS-opintokeskuksessa. Epävarman koronatilanteen vuoksi kokouspaikalla olivat vain kokouksen toimihenkilöt ja muut osallistuivat kokoukseen etäyhteyksin. Eri puolilta Suomea kokoukseen osallistui 34 liittokokousedustajaa 22 paikalliskerhosta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Johanna Nygård Espoon kerhosta.

Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Toiminta jatkuu ensi vuonna pääosin tutuissa muodoissa. Vuosi on nimetty kerhojen vuodeksi, jolloin tuodaan erityisesti esille paikalliskerhojen toimintaa. Koronaepidemian aika on aiheuttanut haasteita yhdistystoiminnalle, joten MAOL pyrkii vuonna 2022 entistä vahvemmin tukemaan paikalliskerhoissa tehtävää työtä.

Toimintasuunnitelman raamit ovat tarkoituksella väljät, jotta kentän toiveisiin on mahdollista tarttua ja opettajat saavat tarpeidensa mukaista toimintaa. Liittokokousedustajat osallistuivat aktiivisesti toimintasuunnitelmaa koskevaan keskusteluun ja toivat esille monia hyviä ideoita mm. koulutustoimintaan. Ensi vuoden hallituksen työlistalle kirjattiin kokouksessa esitetyt ideat, joita työstetään toimikunnissa. Vuonna 2022 toimikuntien työskentelyä ohjaavia painopistealueita ovat matematiikan aseman vahvistaminen, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistaminen, fysiikan ja kemian työturvallisuus, opetustilat ja välineet, ammatillisen koulutuksen kehitystyö, yhteistyön vahvistaminen, materiaalin tuottaminen sekä jäsenistä huolehtiminen. 

Kokouksen henkilövalinnoissa I varapuheenjohtajaksi (talous) valittiin jatkokaudelle Martta Hakamies Helsingin kerhosta ja III varapuheenjohtajaksi (viestintä) valittiin Tuomo Riekkinen Pohjois-Karjalan kerhosta. Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi kolmivuotiskaudelle Kari Eloranta Keski-Suomen kerhosta, Ari Myllyviita Helsingin kerhosta ja Johanna Lohiniva Länsi-Pohjan kerhosta. Otso Huuska Rauman kerhosta valittiin vuodeksi Tuomo Riekkiseltä vapautuneeseen hallituspaikkaan. 

Vuonna 2019 uudistettujen liiton sääntöjen mukaan hallituksessa on neljä varajäsentä. Vanhasta järjestelmästä kolmella varajäsenellä on vielä yksi vuosi jäljellä. Syysliittokokouksessa yhden varajäsenen paikkaa tavoitteli kolme ehdokasta. Valitettavasti äänestyksen tekniikka ei toiminut täydellisesti ja äänestys ei kaikilta onnistunut. Liiton puheenjohtaja Tarja Ylivuori ratkaisi ongelman esittämällä, että ensi vuodelle valitaan kolme uutta varajäsentä. Uusiksi hallituksen varajäseniksi valittiin Sanna Nevala Keski-Suomen kerhosta, Marianne Taipale Helsingin kerhosta ja Maarit Savolainen Turun kerhosta. Vuoden 2022 syysliittokokouksessa tullaan valitsemaan ensimmäistä kertaa uusien sääntöjen mukaisesti neljä varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Kirjoittaja