MAOL ry:n kevätliittokokous 2019

MAOL ry:n kevätliittokokous järjestettiin lauantaina 27.4.2019 keskustakirjasto Oodissa Helsingissä. Noin 60 jäsentä ja toimijaa osallistui tapahtumaan. Tilaisuus alkoi kahvin ja aamupalan merkeissä. Tämän jälkeen siirryttiin yhteiseen tilaan, jossa ohjelma alkoi liiton puheenjohtajan Tarja Ylivuoren tervehdyksellä.

Tervetulotoivotuksen jälkeen Teknologiateollisuus ry:n edustaja Leena Pöntynen tuli kertomaan järjestön toiminnasta. Hän jakoi Teknologiateollisuuden huolen siitä, että tekniikan alalle ei haeta ensisijaisesti jatko-opiskelemaan riittävästi. Pöntynen esitteli My Tech -sivuston (https://www.mytech.fi/) ja tätä kautta ehdotti yhteistyötä MAOL:n opettajille: syksyllä opettajat näyttäisivät My Tech -sivustolta aina oppitunnun alussa videon, jossa eri nuoret esittelevät urapolkujaan. Tästä seurasi paljon keskustelua muun muassa siitä, miten saadaan oppilaat kirjoittamaan pitkää matematiikkaa ja luonnontieteitä enemmän. Lisäksi pohdittiin tulevan eduskunnan ja hallituksen hanketta pidentää oppivelvollisuutta. Teknologiateollisuus ilmoitti, että mikäli hanke menee täytäntöön, se tuo poliitikoille esille laatuun panostamisen tärkeyden. Huoli siitä, että valtion myöntämä budjetti ei riitä kattamaan pakollista ja ilmaista toiseen asteen oppivelvollisuutta tuntui olevan monien mielessä. Yhteistyöehdotukseen suhtauduttiin yleisesti positiivisesti ja hyväksyvästi keskustelun perusteella.

Leena Pöntynen Teknologiateollisuus ry:stä kannusti matemaattisten aineiden opettajia toimimaan ”LUMA-aineiden opoina”.

Puheenjohtaja kutsui seuraavaksi Oppilastoimikunnan kertomaan Neljän tieteen kisojen toiminnasta jäsenten pyynnöstä. Tarkoituksena oli keskustella MAOL:n roolista kilpailutoiminnassa tulevaisuudessa. Seitsemän Oppilastoimikunnan jäsentä kertoivat vuorotellen roolistaan ja erityisosaamisestaan kilpailussa. Päivi Hyttinen kertoi heidän jälkeensä kilpailutoiminnan rahoituksesta. Opetushallituksen kilpailutoiminnalle antama rahoitus on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt merkittävästi:

Kilpailutoiminnalle myönnetyt valtionavustukset 2009-2018.

Puheenjohtaja esitteli vaihtoehdot MAOL:n ja kilpailutoiminnan jatkolle, mikäli Opetushallituksen tuki ei kata budjetoituja kuluja. Ääripäissä olivat kilpailutoiminnan ja organisoinnin jatkaminen kuten ennenkin MAOL:n taholta tai vetäytyminen pois siitä asteittain. Ensimmäisessä vaihtoehdossa MAOL ottaa taloudellisen riskin. Ehdotuksia seurasi keskustelu rahoituksesta ja tulevaisuudesta. Kilpailutoiminta koettiin yleisesti tärkeäksi, mutta rahoitus ja yhteiskunnan nykytilanteen vaikutus aiheutti pohdintaa. Puheenjohtaja päätti keskustelun kehottamalla kaikkia viemään asian kerhoihin, jotta sitä voitaisiin jatkaa syksyn liittokokouksessa.

Kilpailutoiminnasta kertoivat Ursula Ahvenisto, Anne-Maria Ernvall-Hytönen, Antti Laaksonen, Topi Löytäinen, Kerkko Luosto, Kjell Knapas ja Janne Valtonen.

MAOL:n toiminnassa on vuosien varrella ollut mukana paljon innokkaita ja ahkeria henkilöitä. MAOL:n hallitus palkitsi kokouksen yhteydessä viisi erittäin aktiivista ja liiton toiminnan kannalta merkittävää työtä tehnyttä toimijaa. Leena Mannilalle myönnettiin kultainen ansiomerkki lehvien kera hänen työstää hallituksen puheenjohtajistossa vuosina 2009-2018. Kultaisen ansiomerkin lehvien kera voidaan myöntää liiton kunniapuheenjohtajalle, kunniajäsenelle, liiton puheenjohtajistoon kuuluvalle vähintään 10 vuoden työstä ko. luottamustehtävässä tai liiton tai yhtiön hallitukseen kuuluvalle vähintään 15 vuoden työstä ko. luottamustehtävässä. Ennen Mannilaa kyseinen merkki on myönnetty Jouko Joensuulle, Hilkka Wuolijoelle, Heimo Latvalle, Pentti Parviaiselle, Lauri Pippolalle ja Irma Iholle. Hopeinen ansiomitali myönnettiin Kati Parmaselle, Mika Antolalle ja Tove Leuschelille vähintään kuuden vuoden työstä liiton hallituksesta. Lisäksi Jorma Kärkkäiselle myönnettiin hopeinen ansiomerkki vähintään kolmen vuoden työstä liiton hallituksesta.

Ansiomerkeillä ja -mitaleilla palkittiin Tove Leuschel, Mika Antola, Leena Mannila, Jorma Kärkkäinen ja Kati Parmanen.

Ansiomerkkien jaon jälkeen ohjelmassa oli vuorossa lounas. Yhteisen seurustelun ja tauon jälkeen oli viimein varsinaisen liittokokouksen aika, missä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Otso Huuska. Liittokokous alkoi sääntömuutoksien esittelyllä. Syysliittokokouksessa 2018 oli otettu esille MAOL:n sääntöjen uusiminen. Syksyllä kokouksen aika ei kuitenkaan riittänyt sääntöjen uudistuksen käsittelyyn, sillä kerhot halusivat enemmän aikaa sääntöjen kommentointiin. Ennen liittokokousta kerhoilla oli ollut mahdollisuus kommentoida hallituksen esittämiä muutosehdotuksia. Kevätliittokokouksessa käytiin läpi yhteisesti hallituksen esitystä ja kerhojen kommentteja muutosehdotuksista. Helsingin ja Pirkanmaan kerhot olivat kommentoineet erityisen paljon hallituksen ehdotuksia. Lisää kommentteja esitettiin sääntöjen läpikäynnin aikana ja hallitukselle jäi paljon materiaalia palautteesta, minkä avulla kehittää sääntöjä eteenpäin. Sääntömuutoksen keskeisenä tavoitteena on lisätä joustavuutta liiton toiminnassa. Sääntöjen muutosehdotusten läpikäynti oli keskeinen osa koko kokouksen sisältöä.

Kevätliittokokous järjestettiin Helsingissä keskustakirjasto Oodissa.

Sääntöjen läpikäynnin jälkeen MAOL:n hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen. Toimintakertomus oli toimitettu etukäteen kerhoille luettavaksi. Kokouksen puheenjohtaja kävi kertomuksen läpi kohta kohdalta. Toimintakertomukseen päätettiin tehdä muutamia kielellisiä- ja päivämäärämuutoksia. Niitä lukuun ottamatta kertomus hyväksyttiin hallituksen esittämällä tavalla.

Kevätliittokokous saatettiin päätökseen kello neljän jälkeen Oodissa, josta suunnattiin Hotelli Helkaan jatkamaan päivää illallisen ja saunomisen merkeissä. Liitto haluaa kiittää kaikkia kerhojen edustajia ja muita paikalla olleita viihtyisästä ja onnistuneesta liittokokouksesta sekä onnitella vielä ansiomerkkien ja -mitalien saajia.

Kirjoittaja