MAOL2 – uusi palvelu tukemaan oppimista

MFKA-Kustannus ja MAOL ovat kehittämässä uutta oppimisalustaa matemaattisten aineiden opetukseen ja oppimiseen. Palvelun tavoite on tukea opettajan työtä ja helpottaa oppimisen seurantaa. Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon matemaattisten aineiden erityispiirteet ja -tarpeet. MAOL2 on tarkoitettu sekä perusopetukseen että toiselle asteelle. Uuden alustan toiminnallisuuksien innoittajana on toiminut suosittu Läksyvihko.fi-palvelu.

Matemaattisten aineiden opiskelua sähköisesti

Ylioppilaskokeen digitalisoitumisen lähestyessä syntyi tarve matemaattisten aineiden tehtävien harjoitteluun sähköisessä ympäristössä. MAOL ja MFKA-Kustannus halusivat vastata tähän tarpeeseen ja syksyllä 2018 MFKA julkaisi MAOLin jäsenten käyttöön Läksyvihko.fi-palvelun. Läksyvihkon ideana oli toimia digitaalisena alustana, jonne opiskelijat voisivat tehdä tehtäviään, kuten olivat aiemmin tehneet omiin vihkoihinsa. Opettajalle tarjottiin mahdollisuus nähdä opiskelijoiden tuotoksia ja seurata osaamisen kehittymistä.

Läksyvihkosta opettajilta saatu palaute oli erinomaista, mutta myös paljon kehitysideoita tuli. Pitkän pohdinnan tuloksena syksyllä 2019 MFKA-Kustannus päätti aloittaa uuden MAOL2 – oppimisalustan kehittämisen yhteistyössä Mediapoolin kanssa. Mediapool valikoitui yhteystyökumppaniksi äidinkielen opiskeluun tarkoitetun ÄLY -oppimisympäristön toteutuksen pohjalta. MAOL2 -palvelun suunnittelussa on alusta lähtien käytetty Läksyvihkon toiminnallisuuksia ja korostettu tulevan palvelun helppokäyttöisyyttä. MAOL2 tuotetaan opettajilta opettajille, joten sen suunnittelussa ovat olleet mukana matemaattisten aineiden opettajat ympäri Suomea.

Tukea yksilölliseen oppimiseen ja formatiiviseen arviointiin

Kevään 2020 koronaepidemian aiheuttama etäopetusjakso antoi lisävauhtia palvelun kehitykselle. Uutta oppimisympäristöä kaivataan vastaamaan moniin etäopetuksessa esiin tulleisiin haasteisiin. MAOL2 tulee helpottamaan opettajan työtä, sillä opettaja pystyy seuraamaan sitä kautta oppijoiden etenemistä. Oppijat vastaavat tehtäviin suoraan alustalla ja opettaja näkee oppijoiden vastaukset. Oppijat arvioivat kuinka hyvin ovat osanneet kyseiset tehtävät, jonka lisäksi opettaja voi antaa kommentteja tehtäviin. Opettaja näkee helposti kuinka paljon tehtäviä oppijat tekevät ja kuinka he kokevat osaavansa tehtäviä. Opettajan näkymään muodostuu oppijoista helposti hahmotettavia tilastoja sekä yksilö- että ryhmätasolla.

Valmista muokattavissa olevaa sisältöä

MFKA-Kustannus kustansi useiden vuosien ajan matematiikan, kemian ja fysiikan yo-tehtävien malliratkaisuja, joiden avulla yo-kokelaat pystyivät valmistautumaan kokeisiin. Tutkinnon digitalisoitumisen myötä painettujen kirjojen julkaisu ei ole ollut enää järkevää. MAOL2 tarjoaa loistavan mahdollisuuden tämän materiaalin uudelleenkäyttöön. Palvelu tulee sisältämään runsaasti vanhoja yo-koetehtäviä, joita on helppo etsiä palvelusta suodattimien avulla.

Vanhojen yo-koetehtävien lisäksi MAOL2 sisältää myös muita tehtäviä lukioon ja yläluokille. Tehtävät on luokiteltu, joten juuri oikeanlaisen tehtävän löytäminen on helppoa. Opettajilla on myös mahdollisuus muokata tehtäviä ja lisätä tehtäväpankkiinsa omia tehtäviä. Näin tehtävien uudelleenkäyttö seuraavilla opintojaksoilla tulee olemaan helppoa. Uuden palvelun ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata oppikirjoja vaan toimia niiden rinnalla ja tukena. Tehtäviä voi myös määrätä oppijoille Läksyvihkosta tuttuun tapaan, eli antamalla vain tehtävänumeron.

MAOLin jäsenet tulevat saamaan etuja alustalle esimerkiksi vain jäsenille tarjottavien materiaalien muodossa. Parhaillaan MAOL on laatimassa jäsentensä käyttöön tehtäviä uuden lukion opetussuunnitelman matemaattisten aineiden sisältöihin.

Jatkossa alustalle on suunniteltu tuotettavan myös teoriasisältöjä opintoihin. Aluksi sisällöt keskittyvät kertaavaan materiaaliin sekä testeihin (esim. lähtötasotestit). Alustalle tuotetaan lisää sisältöjä myöhemmin.

Palvelu käyttöön keväällä 2021

MAOL2 julkaistaan tammikuussa 2021. Näin kevään kirjoittajat voivat harjoitella esimerkiksi vanhoja yo-koetehtäviä suoraan sähköisessä ympäristössä. Myös muut käyttäjät ovat tervetulleita rekisteröitymään tammikuusta alkaen. Uuden palvelun myötä vanha Läksyvihko-palvelu poistuu aktiivikäytöstä kevään 2021 jälkeen. Läksyvihkosta tehdään kevyempi arkistoversio, josta sinne tehdyt tehtävät ovat edelleen löydettävissä.

Jos olet kiinnostunut tuottamaan sisältöjä uuteen MAOL2 -palveluun tai jos palvelun suhteen on tässä vaiheessa esittää erityistoiveita, voi näiden asioiden tiimoilta olla yhteydessä pedagogiseen kehittäjään (minttu.haapanen@maol.fi).

Uuteen MAOL2-alustaan pääsee tutustumaan tarkemmin MAOL:n virtuaalisilla syyskoulutuspäivillä 3.10.2020 MFKA-Kustannuksen työpajassa. Tietoa ajankohtaisista asioista on mahdollista kuulla uutiskirjeen välityksellä ja palvelun sivustolta maol2.fi.

Kirjoittajat