MAOLin toimikunnat tutuksi

MAOL ry:llä on kaksi toimivaa toimielintä ja ne ovat hallitus ja liittokokous. MAOL ry:n ylintä päätösvaltaa edustaa liittokokous, jotka järjestetään sekä huhti- että marraskuussa. Marraskuun liittokokouksessa valitaan seuraavalle vuodelle hallituksen uudet jäsenet ja varajäsenet, joita paikalliskerhojen edustajat voivat esittää liittokokouksessa. Jos ehdokkaita hallitukseen on enemmän kuin on paikkoja, niin sitten suoritetaan äänestys. Liittokokous hyväksyy myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan esimerkiksi seuraavan vuoden painopiste eli kärkihanke. Vuoden 2022 painopisteet ovat olleet yhteistyön vahvistaminen, materiaalin tuottaminen ja jäsenistä huolehtiminen.

Hallituksen jäsenet toimivat yleensä myös MAOL ry:n toimikuntien puheenjohtajina, joissa käytännössä toteutetaan valittua kärkihanketta. Jotta MAOL ry:n toimikuntien työskentely ei jäisi hämärän peittoon, niin Dimensio-lehti kävi kysymässä seuraavia asioita hallituksen jäseniltä.

 1. Mikä on toimikunta, jossa työskentelet?
 2. Kuinka monta jäsentä toimikuntaan kuuluu?
 3. Kuinka useasti kokoonnutte ja miten kokoontuminen on järjestetty?
 4. Mitä asioita olette käsitelleet vuoden 2022 aikana? Kerro tarkemmin.
 5. Voinko vuoden 2023 alusta tulla mukaan toimintaan? Millaisia terveisiä uusille jäsenille? Mitkä ovat vaatimukset?

Koulutustoimikunta

 1. Olen Tuula Havonen ja olen koulutustoimikunnan puheenjohtaja.
 2. Toimikuntaan kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä, joista kuusi on opettajia ja kaksi toimiston edustajaa.
 3. Kokoontumisia on vuodessa keskimäärin kolme kaksituntista kokousta.
 4. Koulutustoimikunnan tehtävänä on seurata ja olla mukana erilaisissa yhteistyötahojen koulutustapahtumissa. Tällaisia ovat mm. Educa-messut, ITK ja Luma-päivät. Toimikunnassa on myös edustaja, jonka tehtävänä on olla mukana kansainvälisissä tapahtumissa. Toimikunnan asialistalla on lisäksi pohtia, millaisia täydennyskoulutustarpeita perusopetuksen ja toisen asteen opettajilla kulloinkin on ja järjestää niiden pohjalta omia koulutuksia, mutta myös hankkia rahoitusta hankekoulutuksiin. Vuoden 2022 kevään liittokokouksessa esille nostettuja koulutustarpeita on tänä vuonna räätälöity koulutuksiksi tai niiden rahoittamiseksi on tehty hankehakemuksia. Viime kevään kokouksen idealistalla olivat myös: fysiikan näyttävät demot ja miten muissa maissa opetetaan matematiikkaa? Koulutustoimikunnan erittäin tärkeä tehtävä on tietenkin siirtää MAOL-syyskoulutuspäivien kapula projektipäälliköltä toiselle.
 5. Seuraavien MAOL-syyskoulutuspäivien projektipäällikkö kutsutaan automaattisesti koulutustoimikuntaan jäseneksi, mutta mukaan voi tietysti tulla, jos on kiinnostunut täydennyskoulutuksen kehittämisestä.

Lukiotoimikunta

 1. Olen Kari Eloranta, lukiotoimikunnan puheenjohtaja.
 2. Toimikuntaan kuuluu minun lisäkseni seitsemän jäsentä.
 3. Kokoonnumme lukukausien aikaan noin kerran kahdessa kuukaudessa. Useamminkin, jos tarve vaatii. 
 4. Lukuvuoden 2022 aikana olemme mm. keskustelleet pisteytystyökalusta ja siihen liittyvistä kehitystarpeista, olleet mukana valmistelemassa MAOLin kannanottoa matematiikan ylioppilaskokeen rakennemuutokseen, valmistelleet loppuvuodesta toteutettavaa lukioille suunnattua kyselyä kemian ja fysiikan kokeellisuudesta ja suunnitelleet tammikuussa 2023 toteutettavia fysiikan ja kemian YTL-tilaisuuksia.
 5. Voit hakea lukiotoimikunnan jäseneksi, jos olet MAOLin jäsen ja kiinnostunut osallistumaan matemaattisten aineiden opetuksen kehittämiseen lukuvuonna 2023. Hakijalle on eduksi avoin ja iloinen mieli, sekä aito kiinnostus kehittämistoimintaan.

Perusopetuksen toimikunta

 1. Olen Johanna Lohiniva ja työskentelen perusopetuksen toimikunnassa.
 2. Toimikuntaan kuuluu yhteensä viisi jäsentä.
 3. Tapaamme etäyhteyden kautta nelisen kertaa vuodessa.
 4. Vuonna 2022 olemme laatineet fysiikan ja kemian opetukseen liittyvän kyselyn jäsenistölle. Tällä hetkellä analysoimme vastauksia. Olemme saaneet kyselyn pohjalta tärkeää tietoa, mitä asioita tulevaisuudessa kannattaisi lähteä miettimään ryhmässä. Toinen tärkeä tavoite oli vakauttaa 7.lk:lle järjestettävä päässälaskukilpailu. Alkukilpailu sujui hyvin ja kohta on vuorossa loppukilpailu. Tänä vuonna myös laajensimme kilpailua niin, että kysymykset olivat saatavilla myös ruotsinkielisenä.  Olemme myös tarkastelleet ryhmässä esimerkiksi uutta 6.lk arviointikriteeriluonnosta ja laatineet yhteistyössä MAOLin hallituksen kanssa omat huomiomme kriteeristöön. Mission Possible on myös perusopetuksen vuonna 2021 aloittama projekti, joka pyörii yhä. Tehtäväpaketteja on vielä varattavissa ja kerhot voivat halutessaan varata myös useamman aiheen tehtävät tehtäväkseen.
 5. Kiinnostuneet jäsenet ovat tietenkin tervetulleita toimintaan mukaan. Ryhmässä on tarkoitus positiivisella otteella suunnitella ja kehittää perusopetusta ja ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. 

Edunvalvontatoimikunta

 1. Olen Hannele Rajalahti ja työskentelen edunvalvontatoimikunnassa.
 2. Jäseniä on 7, ja usein asioilla on vaivattu heidän lisäkseen myös muita hallituslaisia.
 3. Pari kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Kokoukset ovat olleet koronan myötä etänä. Lisäksi edunvalvontatoimikunnan pj ja jäsen ovat AOL:n hallituksessa ja edustaneet sen lukuisissa kokouksissa.
 4. Edunvalvontatoimikunta on kokoustanut vasta kerran. Keskustelimme monipuolisesti mm. kokemuksista ja työtehtävien muuttumisesta, joka seurasi oppivelvollisuuden pidentymisestä toiselle asteelle. Aiheesta on tarkoitus tehdä kysely jäsenistölle. Toinen keskustelun vakioaihe on fysiikan ja kemian tuntien työturvallisuus ja ryhmäkoko, joiden toteutumista pitää vahtia. Vuoden vaihteen jälkeen on järjestelyn alla MAOLin jäsenistön verkkotapaaminen OAJ:n uuden puheenjohtajan kanssa.
 5. Uudet jäsenet ovat aina tervetulleita, vaikka heti, eikä vasta vuoden vaihteessa! Meidän kokouksia on hyvin vähän, mutta niissä keskustelu on tuonut ainakin itselleni paljon näkökulmia ja tietoa, kiitos monitaitoisten ja edunvalvonnan saralla pitkään toimineiden jäsenten!  Edunvalvontatoimikunnassa on onneksi jäseninä niin yläkoulun, lukion kuin ammatillisen opettajia kuin kunnan luottamushenkilöitäkin. Keskusteluissa tämä on tärkeää, että saadaan ymmärrystä eri tahoilta.

Tietotekniikkatoimikunta

 1. Olen Päivi Portaankorva-Koivisto ja työskentelen Tietotekniikka-toimikunnassa, joka on määräaikainen toimikunta. Toiminta loppuu vuoden 2022 lopussa.
 2. Toimikuntaan kuuluu kuusi jäsentä.
 3. Kokoonnumme tarvittaessa ja jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana koulutusten, materiaalien ja artikkeleiden kirjoittamisessa eli monessa muussa, joiden tiimoilta olemme myös tavanneet.
 4. Keskustelimme ITK-posterin palautteista, Teknologiateollisuuden rahoituksella tehtävistä materiaaleista tietotekniikan perustaitojen opetukseen, OPH:n rahoittamasta Ohjelmointi lukion matematiikassa, mitä opettaa opintojaksossa MAA11 -koulutuksesta, Lukion ohjelmoinnin tilasta kertovasta Karvin raportista, Digitaalisuus matemaattisissa aineissa -hankkeen valmisteluista, Dimensioon aiemmin kirjoitetuista artikkeleista ja mahdollisista seuraavista vaikuttamismahdollisuuksista.
 5. Toimikunta oli yksivuotinen ja edeltävänä lukuvuonna teimme oikeastaan merkittävimmät panostuksemme, tänä lukuvuonna henkilöiden panokset ovat menneet osin Digitaalisuus matemaattisissa aineissa -hankkeeseen ja muihin täydennyskoulutuksiin. Toimikunta ei jatka enää ensi vuonna.

Ammatillisen koulutuksen toimikunta

 1. Olen Martta Hakamies ja kuulun ammatillisen koulutuksen toimikuntaan.
 2. Toimikunnassa on puheenjohtaja Marianne, sihteeri Martta ja lisäksi viisi muuta jäsentä, jotka työskentelevät ammattikouluissa eri puolilla Suomea.
 3. Toimikunnan kokoukset pidetään pari kertaa keväällä ja pari kertaa syksyllä, yleensä Google Meetissä tai Teamsissa.
 4. Vuonna 2022 amistoimikunta on tehnyt tiivistä yhteistyötä Tekniikan opettajat TOP ry:n kanssa Ammatikka-kilpailun järjestelyissä ja kysymyksien laadinnassa. Kilpailussa on kolme sarjaa eri alojen perustutkintojen opiskelijoille: tekniikka ja liikenne, talous, ICT, palvelut ja sote sekä humanistit ja kasvatus. Ammatikka-kilpailun lisäksi amistoimikunta on keskustellut siitä, mikä on oppimisvalmiuksia vahvistavaa alkeismatematiikkaa, mikä on kaikille perustutkinto-opiskelijoille kuuluvaa yleismatematiikkaa ja mikä on alakohtaista matematiikkaa. Toisinaan oppilaitosten tai opintorekisterien byrokratia vaatii vetämään näiden välille tiukat rajat, vaikka todellisuudessa yhtymäkohtia on paljon.
 5. Ilman muuta kannattaa tulla mukaan toimintaan! Yksi tai kaksi uutta jäsentä ovat tervetulleita mukaan! On tärkeää saada kattava edustus eri kokoisista ja eri paikkakunnilla sijaitsevista ammattikouluista, joiden opettajat opettavat eri alojen opiskelijoita.

Viestintätoimikunta

 1. Olen Tuomo Riekkinen ja vedän viestintätoimikuntaa.
 2. Toimikuntaan kuuluu neljä henkilöä.
 3. Tänä vuonna olemme pitäneet kerran lähikokoontumisen ja sen lisäksi kaksi etäkokoontumista Meetin kautta.
 4. Toimikunta käsittelee Dimensiolehteen, sekä MAOLin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyviä asioita yhdessä MAOL-toimiston kanssa. Viestintää on esimerkiksi jäsenkirjeet ja some-viestintä.
 5. Mukaan mahtuisi lisää viestinnästä kiinnostuneita henkilöitä. Kaikenlaiset kontaktit yritysmaailmaan ja eri oppilaitoksiin olisi eduksi. Juttujakin saa kirjoittaa Dimensiolehteen, jos on innostusta.

Kilpailutoimikunta

 1. Olen Anu Penttilä ja toimin kilpailutoimikunnan puheenjohtajana.
 2. Kilpailutoimikuntaan kuuluu 12 jäsentä, joista on 4 opettajaa, 6 yliopiston opetushenkilökuntaa ja 2 toimiston edustajaa .
 3. Kokoonnumme 3-4 kertaa vuodessa. Kokouksissa käymme läpi käytännön järjestelyjä. Kilpailutoimikunta järjestää Neljän tieteen alku- ja loppukilpailut. He järjestävät myös valmennuksen Neljän tieteen kilpailuissa menestyville. Lisäksi kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen on osa kilpailutoimintaa. Jokainen oppinaine ( fysiikka, kemia, matematiikka ja tietotekniikka) kokoontuu vielä erikseen itsenäisesti. Näissä kokouksissa laaditaan kilpailukysymyksiä ja suunnitellaan valmennusta.
 4. Vuoden 2022 aikana ollaan pikkuhiljaa palailtu lähitapaamisiin ja -kilpailuihin. Neljän tieteen kilpailujen näkyvyyden lisääminen on ollut tärkeä osa toimintaamme.
 5. Tervetuloa mukaan MAOLin toimintaan ja kilpailutoimintaan. Ota rohkeasti yhteyttä toimistoon, jos kilpailutoiminta kiinnostaa sinua.

Kerhotoimikunta

 1. Olen Otso Huuska ja vedän kerhotoimikuntaa.
 2. Toimikuntaan kuuluu neljä jäsentä.
 3. Olemme kokoontuneet pääasiassa etänä, koska se on koettu kätevämmäksi. On pyritty siihen, että ainakin kerran vuodessa tavataan fyysisesti.
 4. Käsittelimme saapuneet vuoden matemaattisten aineiden opettaja -esitykset ja teimme ehdotuksen nimettävästä hallitukselle. Valitsemisprosessi on viime aikoina muuttunut systemaattisemmaksi toimikunnan pari vuotta sitten uudistaman ehdotusskaavakkeen myötä. Vuoden aikana on mietitty sääntöuudistuta ja pyritty tukemaan paikalliskerhojen aktiivisuutta eri tavoin. Loppuvuodesta on vielä tiedossa kerhoavustusanomusten käsittely.
 5. Uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita toimikuntaan! Vaatimuksena on halu ja into ideoida kerhoja aktivoivaa toimintaa sekä kyky sitoutua johdonmukaisuuteen vuodesta toiseen kerhoavustusanomusten jaon sekä vuoden matemaattisten aineiden opettajan valinnan osalta

Juttua on täydennetty: 20.11.2022

Kirjoittaja