Uusi matemaattisten aineiden seminaarisarja alkaa

Yhteiskunnasta kuuluu huolestuttavia signaaleja matemaattisten taitojen heikkenemisestä monesta suunnasta. On aika yhdistää voimat ja toimia. Uusi seminaarisarja tarjoaa tukea matematiikan oppimiseen ja opettamiseen kaikille kiinnostuneille. Se käy läpi kaikki ikäluokat lasten koulupolulla varhaiskasvatuksesta korkeakouluun.

Kuva 1: Matematiikan kouluopetuksen seminaarisarja 2022–2023. Kuva: Mainostoimisto Visuad Oy.

Matematiikan ”juurihoito” kaikille kouluasteille

Matemaattisten aineiden kouluopetuksen seminaarisarja 2022–2023 lähtee liikkeelle 11.10.2022 Oulusta. Sen avulla halutaan vahvistaa lasten ja nuorten matemaattisia taitoja sekä tukea kaikkien kouluasteiden opettajia matemaattisten aineiden opetustyössä. Aloitetaan niin sanottu matematiikan juurihoito, joka käy kaikki kouluasteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluun ja työelämään. Seminaarit ovat avoimia opettajille, huoltajille, isovanhemmille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lapset ja nuoret kulkevat seminaarissa mukana eri toimintamuotojen äärellä.

Syyt seminaarisarjan järjestämiseen ovat muodostuneet useiden kouluasteiden opettajien ja asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Julkisuudessakin esillä olleet PISA-tulokset ovat yhä jatkaneet laskuaan matemaattisissa aineissa. Varhaisnuorten kiinnostus matemaattisiin aineisiin on vähentynyt. Lukiolaiset kokevat matematiikan haastavaksi. Nuoret aloittavat ammatillisia opintoja ja korkeakoulua yhä heikommilla matemaattisilla taidoilla. Matematiikan opettajiksi opiskelevien ensisijaiset hakupaikat eivät ole enää täyttyneet. Ja matematiikkaa osaavista työntekijöistä on pula.

Varhaiskasvatuksen ja alakoulun matematiikkataitojen monipuolista vahvistamista

Ensimmäinen seminaari painottuu varhaiskasvatukseen ja alakouluun. Seminaarissa kuullaan asiantuntijoiden paneelikeskustelu, jossa tarjotaan tutkimukseen perustuvaa asiantuntijatietoa. Paneeli striimataan ja videotallenne jää nettiin. Videokuvaus kiertää myös ständit, joiden esittelijöitä haastatellaan. Näin etäosallistujatkin pääsevät osaksi ständitapahtumaa, josta saa käytännön vinkkejä lasten matematiikkataitojen vahvistamiseen. Seminaariin on kutsuttu myös lasten huoltajia ja lapsille on järjestetty seminaarin ajaksi Tiedekerho, jota pitävät lukioikäiset opiskelijat.

Kuva 2: Paneelikeskustelun lisäksi seminaarissa on myös terveiset kentältä. Tällä kertaa kurkistetaan käytäntöön videolähetyksen avulla. Pääosassa ovat lapset ja arkisen työn ahertajat, opettajat. Kuva: Mainostoimisto Visuad Oy.

Liveosallistujat voivat käydä ständeillä keskustelua alan asiantuntijoiden kanssa sekä hakea konkreettisia ideoita ja apuvälineitä matematiikan oppimisen tueksi. Opettajille tarjotaan muun muassa käyttövalmiita matikkakerhobokseja, joilla voi käynnistää kerhon omassa koulussa. Materiaalit ja sisällöt tarjotaan valmiina, jotta opettajien työnkuorma ei lisäänny.

Kuva 3: Ständeillä voi tavata myös Joustavaan matematiikkaan tutkijoita. Tuore filosofian tohtori Riikka Palkki osaa kertoa, miksi matematiikan opetuksessa kannattaa hyödyntää eri ratkaisutapoja ja tarkoituksellisia virheitä. Kuva: Harri Holtinkoski.

Tulevat seminaarit

Seminaarisarjan seuraava osa järjestetään Tampereella keväällä 2023 ja se käsittelee yläkoulun matemaattisten aineiden taitojen vahvistamista. Sen jälkeen on luvassa lukion ja ammatillisen puolen seminaari ja lopuksi korkeakoulu. Erityiset kiitokset seminaarisarjan merkittävälle rahoittajalle Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry:lle, joka mahdollistaa tämän monisukupolvisen hyödyllisen tapahtuman järjestämisen Suomessa.

Tervetuloa kuulolle! Ilmoittautuminen ja lisätietoa osoitteessa www.mal-liitto.fi

Kirjoittaja