Matemaattisten aineiden verkkokurssit lukioon ja ammatilliseen koulutukseen – Mitä opin koulutuksessa

Osallistuin Opetushallituksen rahoittaman hankkeen ”Matemaattisten aineiden verkkokurssit lukioon ja ammatilliseen koulutukseen” koulutuspäivään syyskuisena lauantaina Tampereella. Koulutuksen otsikko ei ohjannut minua suoraan ilmoittautumaan, mutta sisältökuvaus vaikutti kiinnostavalta ja omaa työtäni tukevalta.

Koulutuksessa tutustuttiin verkko-opetuksen pedagogiikkaan sekä avointen oppimateriaalien lisensseihin, laadintaan ja julkaisemiseen. Tämä kaikki kuuluu omaan työhöni, vaikka kurssini ovatkin lähiopetusta ja käytössä on painetut oppikirjat. Käytän kursseillani myös verkko-oppimisympäristöjä, avoimia materiaaleja ja jaan joitakin materiaalejani CC-lisenssillä.

Miksi lähteä koulutukseen, jos oma työ sujuu ja pääsääntöisesti kokee pysyvänsä kehityksen mukana? Eikö lauantaina olisi parempaakin tekemistä kuin oman ajan käyttäminen koulutuspäivään?

Ehdin lukea koulutuksen pedagogisen materiaalin ennen koulutuspäivää. Materiaali on mielestäni erinomainen koonti juuri nyt mietityttävistä teknologian tuomista pedagogisista muutoksista. Sain omiin pedagogisiin ajatuksiini selkeyttä, mutta minulle heräsi myös kysymyksiä. Koulutuslauantain aamupäivä kului mukavasti Päivi Portaankorva-Koiviston esitellessä uusien opetussuunnitelmien mukaisia pedagogisia ratkaisuja ja laittaessa meidät osallistujat pohtimaan näitä yhdessä oman työmme näkökulmasta. Keskustelut muiden osallistujien kanssa olivat opettavaisia ja sain muutaman uuden idean työhöni.

Iltapäivä aloitettiin perehtymällä avoimiin oppimateriaaleihin. Jaoimme tietoa käyttämistämme materiaaleista ja pohdimme niiden hyviä ja huonoja puolia. Saimme yhdessä täydennettyä avointen oppimateriaalien listaa, jossa osa oli minulle tuttua, mutta uutta perehdyttävääkin löytyi. Erityisen hienoa oli kuulla muilta opettajilta miten he käyttävät materiaaleja.

Etukäteen en ollut kovin innostunut iltapäivän lopusta, jossa tutustuttiin koulutushankkeen avoimiin materiaaleihin ja niiden muokkaamiseen. Useita erilaisia digialustoita käyttäneenä tuntui turhalta perehtyä taas yhteen, joka on vasta kehittymässä. Vähänpä sitä ennakkoluuloinen etukäteen tarpeistaan tiesi. TIM-järjestelmä toi minulle uutta näkemystä sekä digialustan rakenteeseen että digitaalisten tehtävien teknisiin mahdollisuuksiin. Alkuun olin hieman eksyksissä alustan kanssa, mutta esittelyn lukeminen sai alustan näyttämään selkeältä erityisesti metaforan papyruskäärö vuoksi.

Juuri nyt en ole aktiivisesti kehittämässä omien kurssieni digitaalisia oppimisympäristöjä. Suhtauduin TIM-ympäristössä tehtyihin harjoituksiin leppoisan uteliaasti. Sain hyvän kuvan sekä valmiiden materiaalien muokkaamisesta että omien materiaalien laatimisesta. Tämän vuoden loppuun mennessä valmistuvat koulutushankkeen avoimet materiaalit ovat varteenotettava vaihtoehto omien kokeilujeni pohjaksi valmistautuessani uuteen opetussuunnitelmaan.

Yhdessä koulutuspäivässä ei ehditä kovin laajasti ja syvällisesti perehtyä verkko-opetuksen pedagogiikkaan ja avoimiin oppimateriaaleihin. Päivän jälkeen huomasin kuitenkin saavuttaneeni koulutuksen oppimistavoitteet ja pystyn omatoimisesti jatkamaan oman osaamiseni kehittämistä. Syyskuinen lauantai tuli hyvin käytettyä.

Lisätietoa

Matemaattisten aineiden verkkokurssit lukioon ja ammatilliseen koulutukseen

Hankkeen nettisivut

Kirjoittaja