Matematiikan vuosi 2020

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry on valinnut yhdeksi 85-vuotisjuhlavuotensa kärkihankkeeksi matematiikan aseman vahvistamisen. Tavoitteena on lisätä positiivista julkista keskustelua matematiikasta ja sen opetuksesta. Matematiikka tieteenalana, työvälineenä ja osana yleissivistystä mahdollistaa jokaiselle oman tavan innostua matematiikasta.

Matematiikka on tieteenalana ainutlaatuinen. Samaan aikaan abstrakti ja tehokas kuvaamaan todellisuutta. Yksinkertaiseen kysymykseen ”Mitä matematiikka on?” ei ole siksi helppo vastata. Matematiikassa on useita osa-alueita ja lukuisia sovelluskohteita. Uutta matematiikkaa luodaan koko ajan eikä yksi ihminen voi hallita kuin pienen osan kokonaisuutta. Matematiikka tarjoaa monipuolisuutensa vuoksi jokaiselle jotain ja tarvitsee kehittyäkseen erilaisia osaajia.

Matematiikan merkityksen ymmärtäminen edellyttää tietoa matematiikasta ja sen soveltamisesta. Matematiikka piiloutuu arjessamme tekniikkaan, jota voi matematiikkaa osaavien ihmisten ansiosta käyttää ajattelematta matematiikkaa. Matematiikan arvostuksen lisäämiseksi matematiikan kätketty maailma on tuotava näkyville. Teollisuusmatematiikan professori ja tieteen popularisoija Samuli Siltanen on tehnyt erinomaista työtä kertomalla yleistajuisesti matematiikasta kirjassaan ja YouTube-kanavallaan. Samuli esiintyy la 25.1.2020 Educa-messuilla MAOL ry:n järjestämässä Opettajan olohuoneen tilaisuudessa.

Suomessa vietetään 5.11.2020 ensimmäistä kertaa matematiikalle omistettua Tekniikan akateemiset TEK:n Mahtavaa matematiikkaa -päivää, jota MAOL ry on ollut mukana valmistelemassa. Keskittämällä eri toimijoiden tapahtumat yhteen päivään matematiikka saadaan paremmin näkyväksi ja kuuluvaksi. Ravintolapäivästä mallia saaneen teemapäivän tavoitteena on innostaa ihmisiä matematiikan pariin ikään ja taustaan katsomatta.

Matemaattinen osaaminen on osa yleissivistystä. Matematiikkaa opettavat luokanopettajat ja aineenopettajat tukevat matematiikan tietojen ja taitojen kehittymisen lisäksi myönteistä asennetta matematiikkaa ja sen oppimista kohtaan. Jokainen oppitunti on mahdollisuus lisätä matematiikan merkityksellisyyttä lapsille ja nuorille. Matematiikan opettaminen on tärkeä työ. Opettajat kasvattavat tulevaisuuden matematiikan osaajat.

Kirjoittaja