Millaista matematiikan tukiopetusmateriaalia opettajat toivovat? – kyselyn tuloksia

TOMA-hankkeessa valmistuu lukuvuodeksi 2025–2026 MAOLin tukiopetuskokonaisuus yläkoulun ja toisen asteen alkuvaiheen matematiikan opiskelun tueksi. Lue lisää: TOMA – toinen mahdollisuus numerotaitoisuuden oppimiseen

Alkuvuodesta vastasitte MAOLin kyselyyn opettajien tukiopetusmateriaalitoiveista. Tässä lyhyesti kyselyn tuloksia.

Piirakkadiagrammi, 3/4 haluaa materiaalin sekä sähköisenä että tulostettavana

Sähköinen, tulostettava ja myös vinkkejä toiminnallisuuteen

Ensimmäiseksi kysyttiin, minkälaisessa muodossa opettajat tukiopetusmateriaalin haluavat. Suurin osa vastaajista, noin 70

MAOLin TOMA-tukiopetusmateriaalissa toteutuvat kaikki nämä toiveet. Tukiopetuksen tueksi rakennetaan valmiit sähköiset oppimispolut, jotka ovat käyttövalmiita ilman opettajan erityisiä valmisteluja. Toiveidenne mukaisesti MAOLin tukiopetusmateriaaliin rakennetaan myös mahdollisuus tulostaa tehtäväsetti jokaisesta oppimispolusta, jos opettaja haluaakin käyttää paperista tukiopetusmateriaalia. 

Lisäksi opetusaiheiden yhteydessä annetaan opettajalle vinkkejä toiminnalliseen harjoitteluun ja konkretiavälineillä asian havainnollistamiseen. Pyrimme tekemään myös pieniä opetusvideoita ydinasioiden opettamisen tueksi, kuten myös toivoitte.

Heti valmis, silti muokattava

Kommenttiosiossa toivottiin, että materiaali on heti käyttövalmis ilman, että opettajan tarvitsee tehdä suuria alkuvalmisteluja. Toisaalta taas haluttiin, että opettajalla olisi mahdollisuus muokata tukiopetuskokonaisuutta kunkin oppilaan tarpeisiin sopivaksi.

Pedagogisesti etenevät sähköiset oppimispolut ovat käyttövalmiita sellaisenaan. Opettaja voi käyttää MAOLin tukiopetusmateriaalia alaspäin eriyttävän tuen lisäksi helposti myös koko luokkansa kanssa, vaikka kokeeseen kertaavina tehtävinä tai alkutestinä ennen jakson tai oppitunnin alkua. 

Toisaalta opettaja, joka haluaa muokata oman setin oppilailleen, voi MAOL2-oppimisalustalla muokata omia harjoituskokonaisuuksia, tai vaikka omia testejä TOMA-tehtävistä, koska tukiopetuspolun tehtävät jaetaan myös MAOL2-alustan tehtäväpankkiin opettajien käytettäväksi.

piirakkadiagrammi, lähes kaikki haluavat vain ydinasiat perusteellisesti, ei kaikkia oppisisältöjä kevyesti

Keskitytään ydinasioihin

Joskus käydään keskustelua siitä, pitäisikö kaikkien oppilaiden opetella kaikki, vai pitäisikö opetusta eriyttää keskittymällä ydinasioihin, jos oppiminen on vaikeaa. Vastaustenne perusteella vahvistuu näkemys siitä, että kaikkein heikoimpien oppilaiden kohdalla on oleellisempaa ensin vahvistaa matemaattisten perusasioiden ymmärrystä ennen kuin ryhdytään laajentamaan opetuksen sisältöä.

MAOLin TOMA-tukiopetusmateriaaliin on valittu peruskoulumatematiikan keskeisimmät ydinsisällöt, joiden ymmärrystä vahvistetaan monipuolisilla tehtävillä. Materiaali kattaa päättöarvioinnin arvosanan viisi mukaiset oppisisällöt ja tarvittaessa vie oppimista pidemmälle niissä oppisisällöissä, joissa se on tarpeellista myöhemmän matematiikan ymmärtämisen kannalta.

piirakkadiagrammi, 3/4 haluaa lyhyitä tehtäväsarjoja joissa vaihtelevia tehtäviä, ei pitkiä sarjoja joissa paljon toistoa

Lyhyitä, vaihtelevia tehtäväsarjoja

Suuri enemmistö vastaajista piti parempana laskea lyhyitä sarjoja vaihtelevilla tehtävillä. Tällaista harjoittelumallia vahvistaa havainto siitä, että motivaatio kasvaa, kun joudutaan sopivasti ponnistelemaan haasteiden edessä, eikä toisteta helppoa asiaa liian pitkään. Myös oikein ajoitettu positiivinen palaute on tärkeää. (Lisää motivaatiosta esimerkiksi Helsingin yliopiston sivulla: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveempi-maailma/tutkijat-kartoittivat-123-tekniikkaa-motivaation-ja-kayttaytymisen-itsesaatelyyn)

MAOLin tukiopetusmateriaali rakentuu tämän näkemyksen mukaisesti pedagogisesti etenevien, lyhyiden tehtäväsarjojen muodostamiin oppimispolkuihin, joissa nimenomaan tehtävien vaihtelevuuden ja kysymyksenasettelun keinoin vahvistetaan ymmärrystä asiasta. Koska materiaalissa edetään lyhyillä tehtäväsarjoilla, oppilas saa osaamisestaan nopeasti palautetta ja opettajakin näkee heti, jos oppilaalla on vaikeuksia jonkin käsitteen kanssa.

Halutessaan opettaja voi kuitenkin vahvistaa laskusujuvuutta lisäämällä MAOL2-tehtäväpankissa olevista tukiopetustehtävistä pitkiä tehtäväsarjoja omaan kurssiin tai testiin.

Tukea kaikkein heikoimmille

Muutamassa kommentissa toivottiin, että tukiopetusmateriaalia olisi kahden- tai kolmentasoisilla tehtävillä, jolloin opettaja voisi kohdentaa erilaisille tuen tarpeen oppilaille eri tehtäviä. Myös ylöspäin eriyttäviä tehtäviä kaivattiin.

MAOLin TOMA-tukiopetusmateriaali on suunnattu kaikkein heikoimmille oppilaille, niille, joiden matematiikan oppimisen taso on niin heikkoa, että he eivät oletettavasti pärjää tulevissa opinnoissa – tai elämässään. Niinpä tehtävien taso on räätälöity näitä oppilaita ajatellen – tehtävät toki sopivat monenlaisille oppijoille oppimisen vahvistamiseksi, ja opettaja voi tarvittaessa koota tehtävistä erilaisiin tukiopetuksen tarpeisiin erilaisia kokonaisuuksia.

Ylöspäin eriyttävää materiaalia emme tämän hankkeen puitteissa vielä pysty TOMA-materiaaliin lisäämään, mutta pikaisena ylöspäin eriyttämisen aarreaittana ovat erilaiset vanhojen kilpailujen tehtävät, joita voi löytää esimerkiksi täältä, kohdasta oppimateriaaleja (sivuilla myös paljon muuta lisämateriaalia!): https://www.mayk.fi/matematiikkalukio/kehitys/matematiikkaharrastajan-polku/

Ylöspäin eriyttävää materiaalia löytyy myös MAOLin jäsensivuilta, kohdasta Materiaalit. Kirjaudu MAOLin jäsensivulle ja kokeile vaikkapa näitä tehtäviä:

Tukiopetusmateriaali myös ruotsiksi

MAOLin TOMA-tukiopetusmateriaali käännetään myös ruotsiksi. MAOL2-alustan käyttöliittymän ruotsinnos on juuri valmistumassa, joten kaikki tuleva tukiopetusmateriaali lisätään MAOL2-alustalle myös ruotsiksi, niin tehtäväpankkiin kuin heti käyttövalmiiksi oppimispoluiksikin.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, vastauksianne hyödynnetään, kun jatkojalostamme MAOLin tukiopetuskokonaisuutta. 


Mitä sinä haluaisit tietää? Mikä sinua matematiikan opettajana askarruttaa? Mihin kysymykseen haluat saada tutkijoilta tietoa selväksi suomeksi? 

Laita kinkkiset kysymyksesi tällä lomakkeella Turun yliopiston tutkijoille, niin koetamme hankkia niihin vastauksia! Kysely järjestetään osana Turun yliopiston ja MAOLin TOMA-hanketta.


TOMA-hanke on MAOL ry:n ja Turun yliopiston yhteishanke, jossa rakentuu kaksi erilaista tuen materiaalia opettajien käyttöön. MAOL tekee opettajien toimesta arjen työkalua tukiopetuksen tueksi, Turun yliopisto taas kehittää tutkimuspohjaista Ville-tehtävistöä mm. uusiin OTuS-salkkuihin. Hanketta rahoittaa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Molempiin osioihin haetaan tekijöitä ja testaajia, joten jos haluat olla mukana tekemässä tai testaamassa uusia tuen materiaaleja, tai muuten vain käydä keskustelua tulevista tukiopetusmateriaaleista, ota yhteyttä: virpi.mikkonen@maol.fi. Seuraa Dimensiosta ja jäsenkirjeestä TOMA-hankkeen etenemistä.


Tilaa Dimension uutiskirje – saat sähköpostiisi aina kuunvaihteessa koosteen tuoreimmista artikkeleista

Kirjoittaja