Miten hoidan opetuksen etänä?

Koronavirusepidemia sulki koulut tästä päivästä alkaen koko Suomessa ja ainakin 13.4.2020 saakka opetus toteutetaan poikkeusjärjestelyin. Nopea siirtyminen lähiopetuksesta etäopetukseen vie epämukavuusalueelle, jossa sekä opettajan että oppijoiden on selvittävä. Oman etätyöskentelyni suunnittelussa lähdin liikkeelle niistä välineistä ja menetelmistä, joita käytän lähiopetuksessa. Luokkahuonevuorovaikutuksen puuttuessa päädyin kokeilemaan opiskelijoideni kanssa myös uutta työvälinettä.

Kaikilla kursseillani on jo useita vuosia ollut käytössä kurssiaikataulu, johon kirjaan oppituntien aiheet ja tehtävät sekä linkitän materiaalit. Aikataulu on Google-dokumentti, joka on näkyvillä linkin saaneille opiskelijoilleni ilman kirjautumista. Tämän teknisesti yksinkertaisen ratkaisun käytettävyys ja toimintavarmuus on ollut erinomainen. Kaikki itse tekemäni materiaalit jaan kurssiaikatauluun linkitettynä Drivestä. Materiaalit näkyvät opiskelijoille ilman kirjautumista.

Oppimisympäristönä käytössäni on Peda.net, jonka OmaTila on ilmainen. OmaTilaan voi tehdä opetusryhmilleen sivuja, vaikka oppimisympäristö ei olisi koululla käytössä. Suljetussa oppimisympäristössä jaan oppikirjaan liittyviä materiaaleja, teen testejä ja otan vastaan opiskelijoiden palautuksia. Tehtävän palautus voi olla esimerkiksi puhelimella vihon sivusta otettu kuva tai linkki läksyvihossa tehtyyn ratkaisuun. Tehtäviä voi ajastaa ja niiden palautukselle voi laittaa aikarajan.

Opiskelijoiden kyvyssä itsenäiseen työskentelyyn on eroja. Mietin etäopetukseen siirryttäessä, miten opiskelu onnistuu mahdollisimman pienellä lisäpanostuksellani siten, että tarvittava tulee tehtyä. Noudatamme opiskeluajoissa työjärjestystä ja olen tällöin opiskelijoideni tavoitettavissa. Digiympäristöissä työskentely on opiskelijoilleni tuttua, mutta etäopetus muuttaa kurssien vuorovaikutusta ja viestintää.

Lisäsin kursseilla käytettäviin työkaluihin Teamsin, jolla ajattelin järjestää opetustuokioita etäkokouksena. Tekniikkaa ei kuitenkaan toiminut sujuvasti, joten videoyhteys vaihtui puheeseen ja kirjalliseen viestintään. Näppärät ykköseni ehtivät aloittaa ryhmän toisella etäopetustunnilla kokouksen ennen minua, joten väline vaikutti olevan opiskelijoille mieleinen. Pieni opettajan puhetuokio tunnin alussa ja lopussa sekä tieto siitä, että olen virtuaalisesti läsnä vaikutti lisäävän opiskelijoiden luottamusta etäoppimiseen.

Laitoin jokaiselle opiskelijalle ensimmäisellä etätunnilla Teamsissa viestin, jossa kysyin opiskelun sujumisesta. Kun viestiliikenne oli avattu, opiskelijoiden oli helppo ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Oppitunnin lopuksi kysyin palautetta ja päädyin täydentämään materiaaleja mm. lyhyillä opetusvideoilla joillekin opiskelijoille epäselviksi jääneistä asioista.

Vaikka digiympäristöjen käyttö on työssäni ollut pitkään rutiinia, etäopetukseen liittyvät työt ovat vieneet viime päivinä enemmän aikaa kuin työhön olisi käytettävissä. Uusien asioiden opettelu kiireessä on pakottanut rajaamaan suunnitelmat tarkasti ja etenemään pienin kehitysaskelin.

Vinkkejä etäarviointiin ja oppimisen seurantaan MAOLin jäsensivuilla https://maol.fi/2020/03/maolin-vinkkeja-etaarviointiin-ja-oppimisen-seurantaan/

Kirjoittaja