Muunneltavassa oppimisympäristössä opitaan matematiikkaa

Syksyllä 2017 Hämeenkylän koulun yläkoululaiset siirtyivät väistötiloihin Sanomalan entiseen toimistotaloon, josta oli kesän aikana muokattu uudenlainen oppimisympäristö. Sanomalan opetuspisteeseen rakennettiin oppimisalueita perinteisten luokkien sijaan, ja tilat kalustettiin liikuteltavilla, tiimityöskentelyyn soveltuvilla kalusteilla.

Tämän myötä viime syksynä avautui mahdollisuus uudistaa matematiikan oppimista enemmän kuin koskaan aiemmin. Matematiikan oppimiselle rakennettiin 75 oppilaan oppimisalue, jossa kolme aineenopettajaa ja laaja-alainen erityisopettaja huolehtivat oppilaiden matematiikan oppimisen ohjauksesta. Olen viime syksystä lähtien tuntenut aidosti olevani enemmän ohjaaja tai valmentaja kuin opettaja.

Oppimisalueella on kolme näyttöruutua, joiden avulla pystymme tarjoamaan oppilaille lyhyitä teoriakatsauksia heidän edetessään omatahtisesti. Oppilaat opiskelevat 5-6 paikan pyöreissä pöytäryhmissä ja jatkavat tunnilla oppimista omassa tahdissa siitä, mihin ovat edellisellä kerralla jääneet. Oppilailla on vihoissaan teemakohtainen taulukko, jonka avulla oppilaat ja opettajat seuraavat etenemistä yksilöllisesti. Oppilas voi valita tehtävämäärän ja tehtävien vaativuuden oman tavoitetasonsa mukaan, hyödyntäen matematiikan materiaalin Luku-oppikirjaa sekä alueella lainattavissa olevaa tehtäväkirjaa, josta löytyy niin ylös- kuin alaspäin eriyttäviä tehtäviä.

75 oppilaan ryhmästä on neljän opettajan voimin mahdollista jakaa erilaisia oppilaiden tarpeiden mukaisia tiimejä helpommin kuin perinteisessä luokkamallissa. Oppilaat löytävät suuremmasta ryhmästä itselleen opiskelun kannalta hyödyllisiä kavereita helpommin kuin perinteisessä luokkamallissa. Oppimisalueelta löytyy myös eriyttävää kalustusta, joka mahdollistaa erilaisen oppimisen. “Junanvaunu” sekä sohvaryhmä oppimisalueen laidalla ovat erityisen suosittuja paikkoja tiimiopiskelussa.

Aikaisemmin koulussamme oppilaat saattoivat siirtyä laaja-alaisen erityisopettajan tilaan opiskelemaan matematiikkaa. Nykyään laaja-alainen erityisopettaja tulee oppimisalueelle ja ottaa oppilaita joustavasti omaan pöytäänsä tai oppimisalueen osana olevaan oppimistilaan opiskelemaan. Tuki tulee siis oppilaiden luokse sen sijaan, että oppilaat menisivät erityisopettajan luo. Oppimisalueen toiseen päähän aineenopettajan ohjaamaan tukiryhmään olemme kutsuneet oppilaita, jotka tarvitsevat enemmän opettajan tukea. Tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa oppimistuokion aloittaa kaksi opettajaa, jotka tunnin aikana jalkautuvat joustavasti tarpeen mukaan myös muulle oppimisalueelle tukemaan oppilaiden oppimista.

Tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa olemme hyödyntäneet lähes alusta asti Acerin B118-kynälaitteita. Niiden avulla oppilaalla on mahdollisuus tehdä matematiikan tehtäviä sähköiseen OneNote-vihkoonsa, jota opettaja pystyy seuraamaan reaaliaikaisena ja “etänä”. Kynälaitteiden ehdoton vahvuus on virheiden helppo korjattavuus älykynässä olevan pyyhekumipainikkeen ansiosta. Sähköinen vihko tarjoaa oppilaalle tavallista joustavamman tavan ratkaista tehtäviä, kun vihkon sivu jatkuu sivusuunnassa. Monet oppilaat ovat opiskelleet myös kirjoituksen muuttamista tekstiksi sekä kaavaeditorin hyödyntämistä matematiikan kirjoittamisessa sähköiseen muotoon.

Tämän kaiken pohjalta haluan todeta, että yhteisopettajuus, yhdessä oppiminen ja joustavat ryhmittelyt ovat oppimisalueella ylivertaisia vahvuuksia, joita ei yksittäinen opettaja luokkahuoneessa pysty toteuttamaan!

Timo Järvenpää matematiikan ja fysiikan opettaja Hämeenkylän koulu, Vantaa

Kirjoittaja