Nu är den här – splitternya Dimensio!

Idag är en stor dag för MAOL och för tidningen Dimensio. Vårt samarbete under en längre tid har nu kommit till ett skede där vi vågar komma fram med vår förnyade tidning till allas påseende. Med finansiellt stöd från Suomen Kulttuurirahasto har vi kunnat utveckla denna tidning till en ny fräsch e-tidning med utgångspunkt i den tidigare så populära medlemstidningen.

Januari månad har inneburit mycket förändring inom MAOL. Förutom att nya Dimensio utkommer så har den nya styrelsen och vår nya ordförande Tarja Ylivuori påbörjat verksamheten. I Dimensios öppningsnummer får läsarna ta del av den nya styrelsens sammansättning och läsa om MAOLs ordförandes samt den nya styrelsens synpunkter på Förbundets verksamhet och utvecklingsriktlinjer.

Att ge ut Dimensio via nätet öppnar många nya möjligheter. Exempelvis kan vi använda oss av animationer eller interaktiva matletter när vi skriver artiklar. Vi kan också använda oss av videoinslag. De som skriver artiklar kan på detta sätt mera åskådligt än tidigare och lättare berätta om sin undervisning och det material hen använder i undervisningen. Fältet har även önskat att just få ta del av berättelser som beskriver undervisningen i vardagen.

Förutom digitaliseringen av Dimensio är det av betydelse att tidningen nu är öppen för alla. I redaktionen beslöt vi om detta efter moget övervägande. Alla ska ha en chans att ta del av våra fina inslag och av det som är aktuellt inom undervisningen i de matematiska ämnena. Vi önskar att tidningen fungerar brett som en förespråkare av den matematisk-naturvetenskapliga kulturen och att den på så sätt är en del av Förbundets gemensamma mål. Ett första steg i denna riktning utgör intervjun med direktör Olli-Pekka Heinonen vid Utbildningsstyrelsen.

I fortsättningen ger vi ut artiklar varje vecka på adressen www.dimensiolehti.fi. Nättidningen ger oss möjlighet till att skriva om aktuella saker och ge ut dessa i en snabbare takt. Till medlemmarna kommer vi ännu att ge ut fyra tidningar av Dimensio i pappersform. Ytterligare ger vi under året ut sex sammandrag av tidningen. I dessa lyfter vi fram de viktigaste artiklarna för medlemmarna.

Som ni kanske märker har det ännu skett en förändring i januari. Kaisa Vähähyyppä har börjat som (”downshiftat” till) ärevördig medlem i redaktionen från den viktiga posten som chefredaktör vilket för mig igen har betytt axlandet av ansvaret som ny chefredaktör.

Jag själv har studerat på matematiklärarlinjen vid Helsingfors universitet och sedan augusti verkat som pedagogisk utvecklare vid MFKA-Kustannus Oy och MAOL. Jag har tagit emot utmaningen med iver och önskar att även läsarna tar vår nya Dimensio till sig. Jag vill utveckla tidningen i den riktning läsarna vill se den. Tag alltså modigt kontakt med mig och bidra gärna med intressanta artiklar. Låt oss tillsammans göra Dimensio till en tidning som berättar om oss!


Foto (klocka) av wu yi på Unsplash

Kirjoittaja