OAJ:n puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto oli MAOL ry:n vieraana Meet-yhteyden välityksellä 21.3.2023. Kaikille jäsenille avoimen tapaamisen järjesti MAOLin edunvalvontatoimikunta. Tilaisuudessa Katarina kertoi ajankohtaisia asioita OAJ:ltä ja kuuli myös opettajien viestiä kentältä. Keskustelussa nostettiin esille epäkohtia, jotka voivat olla hyvinkin paikallisia, mutta selkeitä valtakunnallisia trendejäkin oli havaittavissa. Tällaisia valtakunnallisia trendejä ovat esimerkiksi kuntien krooninen rahoituspula, ikäluokkien pieneneminen, oppimistulosten lasku ja oppimisen tuen toimimattomuus, erityisesti maahanmuuttajataustaisilla oppilailla.

Keskustelussa nousi esille esimerkiksi erityisopettajan työnkuvan hämärtyminen koulutasolla. Joissain kouluissa erityisopettaja ottaa roolia opettajana samalla laskien vaatimustasoa. Jos erityisopettaja ottaa erityisopetukseen myös muita oppilaita kuin tuen tarvitsijoita, se syö uskottavuutta aineenopettajalta. Jos koulussa ei voi antaa nelosia, annetaan väärä signaalin oppilaille eli tämä ei tue oppilaiden työntekoa ja vastuun ottamista omasta työskentelystä. Myös tasapäistäminen koettiin ongelmaksi, koska keskimääräisen tason lasku muuttaa arviointia siihen suuntaan, että vähemmällä työllä saadaan parempia arvosanoja. Koettiin myös, että OPS:iin kirjatut tavoitteet ovat epäselviä, koska siinä on liikaa ”silppua”. Alakouluun pitäisi saada selkeä tieto, mitä pitää osata. Esimerkiksi kertotaulun osaaminen on yksi tällainen asia.

Lisäksi keskusteltiin matematiikan painotuksesta todistusvalinnoissa ja ensikertalaispisteiden merkityksestä haettaessa korkeakouluihin. Todettiin, että useasti todistusvalintakeskusteluissa unohtuu se, että oppilaat opiskelevat eri laajuisia oppisisältöjä. Jos terveystiedossa opiskellaan 6 opintopistettä, fysiikassa 14 opintopistettä ja pitkässä matematiikassa 24 opintopistettä, niin pitäisikö kaikkia hakijoita kohdella samalla tavalla? Pitäisikö terveystiedon kasista saada sama pistemäärä kuin fysiikan kasista, pitkän matematiikan kasista nyt puhumattakaan? Jos opiskelun laajuutta ei huomioida korkeakouluvalinnoissa, niin matemaattis-luonnontieteellisiä aloja ei koeta enää vetovoimaisina, vaikka siellä olisi nuorille tarjolla hyviä koulutuspaikkoja ja hyviä tulevaisuuden työuria.

Lopuksi käytiin keskustelua opetuksen digitaalisaatiosta. Ongelmaksi koettiin se, että ulkopuoliset tahot määräävät mitä välineitä ja oppikirjoja oppitunnilla on käytettävä, vaikka työskentelytavat pitäisi valita oppilasryhmän tason mukaan. Kynä, vihko ja paperinen kirja on myös hyvä käyttöliittymä useimmissa tapauksissa. Digitaaliset laitteet ja kirjat oppilaille hankitaan yleensä halvimman mukaan, ei käyttötarkoituksen mukaan. Raha ratkaisee, eikä opettajilta edes aina kysytä mielipidettä tähän. MAOL ry kannattaa tietotekniikkaa oppiaineeksi, etenkin 7. luokalla, koska se antaisi kaikille oppilaille valmiudet käyttää tietotekniikkaa oikealla tavalla oppitunneilla.

Illan aikana Katarina kertoi kuulumisia OAJ:tä. Positiivisena asiana pidettiin sitä, että palkkapuolella sopimukset ovat vuoteen 2025 asti ja kentällä vallitsee työrauha sen suhteen. Vuoden 2023 palkankorotukset opettajilla ovat 4,1

MAOL vaikuttaa ainejärjestönä OAJ:ssa mm. Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston (POE) kautta. POE ja pedagogiset ainejärjestöt keskittyvät pedagogiikkaan, OAJ hoitaa varsinaisen edunvalvonnan.

Artikkelikuva: Liisa Takala. Kuvassa Katarina Murto.

Kirjoittaja