Opettaja, innosta osallistumaan Neljän tieteen kisoihin 

Taas lähestyy se aika vuodesta, jolloin kouluissa ja lukioissa järjestetään Neljän Tieteen kisat. Peruskouluissa matematiikkakilpailu on jo alkanut, ja lukioissa kilpailut alkavat lokakuun alussa. Neljän tieteen kilpailuissa valitaan Suomen parhaat fysiikassa, kemiassa, matematiikassa ja tietotekniikassa. Kilpailuun osallistuvista valitaan valmennustiimit, joissa pääsee tutustumaan samanikäisiin matemaattisista aineista kiinnostuneisiin nuoriin. Kilpailutiimistä valitaan Suomen edustus olympialaisiin. 

Hieman historiaa

Ensimmäiset valtakunnalliset matematiikkakilpailut järjestettiin 26.4.1960. Kilpailuun osallistui 4764 kilpailijaa kaikkiaan 262 koulusta, eli osallistujia oli keskimäärin 18 kustakin koulusta. Kilpailutoimikunta perustettiin edellisenä vuonna eli 1959. Ensimmäisten kilpailujen kanssa tehtiin yhteistyötä mm. Suomen Säästöpankkiliiton kanssa, mikä avasi yhteydet ja yhteistyön yrityselämään. Ensimmäiset fysiikka- ja kemiakilpailut pidettiin vuonna 1967. Ohjelmointipainotteinen tietotekniikka- eli Datatähti-kilpailu perustettiin 1980-luvulla. 

Opettaja, kannusta osallistumaan

Alkusyksystä kouluille on lähetetty Neljän tieteen kilpailujulisteita. Julisteita voi kiinnittää koulun seinille ja ilmoitustauluille. Lisäksi pienempiä lehtisiä voi tulostaa MAOL:n sivustolla olevasta PDF-tiedostosta ja kiinnittää niitä luokkiin. Juliste (pdf) Juliste ruotsiksi (pdf). 

Opiskelijoita voi innostaa ja kannustaa osallistumaan Neljän tieteen alkukilpailuihin: onhan kunnia-asia osallistua tieteiden SM-kisoihin! Joissakin lukioissa osallistutaan Neljän tieteen kilpailuihin isolla joukolla. Esimerkiksi Otaniemen lukion erikoislukion opiskelijat osallistuvat ainakin kahteen kilpailuun, jotkut jopa kaikkiin neljään kilpailuun. Perussarjat ja välisarjat ovat hyvää harjoittelua niin kokeisiin kuin seuraavan vuoden avoimeen sarjan kilpailuun.  Abiturienteille avoimen sarjan tehtävät ovat hyvää harjoittelua yo-kokeita varten. 

Luokkahuoneellinen lukiolaisia tekemässä kemiakilpailutehtäviä omilla tietokoneillaan
Kuva. Osa kemian alkukilpailuun osallistuvia lukiolaisia Otaniemen lukiossa syksyllä 2020. Kuvaaja: Anu Penttilä.

Alkukilpailut järjestetään kouluilla

Opettaja saa kilpailutehtävät ilmoittautumalla kilpailuun MAOLin nettisivuilta. MAOLin toimistolta kilpailutehtävät lähetetään opettajalle Viope-nettisovelluksen kautta. Tietotekniikkakilpailun tehtävät löytyvät Datatähti-sivustolta. Kilpailutehtävät on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi. Kilpailun ohjeisiin kannattaa tutustua etukäteen, sillä niissä kerrotaan, miten esimerkiksi tietosuojalomake kerätään. 

Opettaja järjestää alkukilpailupäivänä kilpailun koulussaan. Fysiikka- ja kemiakilpailu tehdään Abitissa.  Matematiikkakilpailun tehtävät tulee kopioida oppilaille etukäteen ja vastaukset kirjoitetaan paperille. Tietotekniikkakilpailuun osallistutaan itsenäisesti omilla laitteilla. 

Kilpailutehtävät ovat yleensä melko vaikeita. Kaikkia tehtäviä ei välttämättä ehdi tehdä ja siksi kannattaakin vastata ensin niihin tehtäviin, jotka osaa varmasti tehdä. Toisinaan tehtävien joukossa on tehtäviä, jotka voivat olla ennestään tuttuja ja siten melko helppoja. Opiskelijoita kannattaakin kannustaa osallistumaan, sillä kilpailutehtävät vaihtelevat vuosittain. 

Lukion matematiikkakilpailun kaikki vastaukset lähetetään MAOLin toimistoon kilpailutoimikunnan tarkistettavaksi. Opettaja esitarkistaa fysiikan, kemian kilpailutehtävät ja peruskoulun matematiikan kilpailutehtävät pisteytysohjeen mukaan. Parhaat suoritukset lähetetään kilpailutoimikunnalle. Kilpailutoimikunta tarkistaa ja pisteyttää kaikki lähetetyt suoritukset. 

Kilpailuaikataulu 2021–2022

  • Peruskoulun matematiikka, vapaavalintainen ajalla 22.9.–5.10.2021
  • Lukion kemia, avoin sarja ja perussarja ti 5.10.2021
  • Lukion matematiikka, avoin sarja, perus- ja välisarja ke 6.10.2021
  • Lukion fysiikka, avoin sarja ja perussarja to 7.10.2021
  • Peruskoulun ja lukion tietotekniikka (Datatähti) ajalla 4.–17.10.2021
  • Loppukilpailut: Helsingissä 21.1–22.1.2022

Harjoitus tekee mestarin

Neljän tieteen kilpailuja varten ei tarvitse erikseen harjoitella, mutta aikaisemmin järjestettyihin kilpailujen tehtäviin kannattaa tutustua. Vanhoja kilpailutehtäviä ja niiden ratkaisuja löytyy MAOLin sivustolta https://maol.fi/neljan-tieteen-kisat/vanhat-kilpailutehtavat/. Vanhoja kilpailutehtäviä voi käyttää myös oppitunti-, koti- tai koetehtävinä. Näin saa oppitunneille vaativia tehtäviä ja vaihtelua tehtäviin. 

Kilpailuissa on hyvät palkinnot

Neljän tieteen kilpailujen palkinnot ovat  loistavat: palkintona opiskelupaikka. Lukion fysiikka-, kemia- ja matematiikkakilpailuissa avoimen sarjan sekä tietotekniikkakilpailun 10 parhaalla on mahdollisuus päästä ilman pääsykoetta opiskelemaan tekniikkaa ja matemaattis-luonnontieteellisiä aineita useisiin korkeakouluihin. Tällöin opiskelupaikkaa tulee hakea Opintopolussa erillisessä kiintiössä. 

Parhaiten kilpailuissa menestyneet palkitaan myös rahapalkinnoilla. Avointen sarjojen parhaat saavat 600 euron palkinnon. Toiseksi tulleet saavat 350 € ja kolmanneksi tulleet 200 €. Myös muiden sarjojen kolme parasta palkitaan rahapalkinnoilla. 

Parhaiten menestyvät valitaan valmennustiimiin

Kilpailuissa parhaiten menestyneet opiskelijat valitaan kunkin aineen valmennustiimiin. Valmennuksen tarkoituksena on kannustaa lahjakkaista nuoria harrastamaan matemaattisia aineita. Valmennuksen tehtävänä on myös valmentaa kunkin oppiaineen olympialaisiin. 

Valmennus koostuu yleensä kirjevalmennuksesta ja erillisistä valmennustapahtumista.  Kirjevalmennuksessa tehtävät lähetetään valmennettaville sähköpostitse tai ne ovat saatavilla nettisivustolta. Kirjevalmennustehtäviä valmennettava tekee kotona itsekseen tai muiden valmennettavien kanssa. Valmennustapahtumia järjestetään eri aineissa hieman eri tavoin. Matematiikan valmennettavat kokoontuvat muutamana viikonloppuna Päivölässä Valkeakoskella. Kemian valmennettavat kokoontuvat Helsingin yliopiston kemian laitoksen järjestämiin valmennusleireihin. Fysiikan valmennettaville järjestetään valmennusleirejä Jyväskylän yliopistolla. Tietotekniikkavalmennusta järjestetään Helsingin Yliopistolla.

Valmennustiimeistä valitaan Suomen edustusjoukkueet kansainvälisiin tieteiden olympialaisiin. Yleensä olympialaisjokkueet ovat 3–4 henkilöä. Tieteiden olympialaisilla on omat nettisivut, joista löytyy lisätietoa olympialaisista.  

Haaste opettajille – osallistu kilpailuun ainakin yhden opetusryhmän kanssa

Osallistujamäärät lukion kilpailussa ovat laskeneet alle kolmensadan per kilpailu, kun ne vielä kymmenen vuotta olivat moninkertaiset nykytilanteeseen. Olisipa hieno, jos kilpailijoiden määrät saataisiin taas lisääntymään. Lopuksi opettajille pieni haaste: osallistukaa kilpailuun ainakin yhden opetusryhmän kanssa  esimerkiksi oppitunnin aikana. 

Lue lisää:

Dimension muita artikkeleja Neljän tieteen kisoista

Neljän tieteen kisat MAOLin sivuilla

Kirjoittaja