Pedagoginen kahvila Espoossa 16.1.2020

Totesimme MAOL-Espoon hallituksen joulukuun kokouksessa, että keskusteltavia ajankohtaisia asioita olisi sekä perusopetuksen että lukion puolella, joten päätimme järjestää pedagogisen kahvilan torstaina 16.1.2020 Tapiolan koululla. Aloitimme tilaisuuden yhteisillä kahveilla, ja hajaannuimme sen jälkeen pohdiskelemaan yläkouluaiheita muun muassa matematiikan päättöarvioinnista ja lukion uuden opetussuunnitelman nostattamia kysymyksiä.

MAOL-Espoon kerhon puheenjohtaja Anu Penttilä toivotti yhteisesti kaikki pedagogiseen kahvilaan tulleet lämpimästi tervetulleiksi ja esitteli vierailevat puhujat. Kerholle oli ilo ja kunnia nähdä niin monta matemaattisten aineiden opettajaa yhdessä. Kaiken kaikkiaan tapaamiseen oli tullut 50 opettajaa ja 4 vierailevaa luennoitsijaa.

Lukion kemian ja fysiikan opettajat kokoontuivat yhdessä kuulemaan, mitä opetusneuvos Teijo Koljosella oli kerrottavana kemian ja fysiikan uudistuksista LOPS19:sta. Lukion matematiikan opettajat puolestaan seurasivat opetusneuvos Leo Pahkinin esitystä omien aineidensa osalta. Matematiikan opettajien kanssa keskustelemassa oli mukana myös Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Päivi Portaankorva-Koivisto. Mielenkiintoista oli kuulla ja nähdä myös MAOLin LOPS19 tukimateriaalia.

Yhteisen kemian ja fysiikan osuuden jälkeen kemian opettajat ryhtyivät pohtimaan, miten LOPS19 toteutetaan Espoon kaupungin tasolla. Samoin tehtiin myös matematiikan puolella. Yhdessä mietittiin, miten Espoossa kuntatasolla yhdistettäisiin eri pituisia moduuleja opintojaksoiksi ja missä järjestyksessä niitä opiskeltaisiin. Kemian opettajat päätyivät siihen tulokseen, että kuntatasolla suositeltaisiin kemian kurssit pääsääntöisesti järjestettävän järjestyksessä. KE5 ja KE6 voitaisiin tarvittaessa käydä missä järjestyksessä tahansa. Ryhmissä pohdittiin myös rakenneryhmien ehdotuksia jaksoista ja kurssien järjestyksen sijoittelua. Laaja-alaisen osaamisen toteuttamista matemaattisten aineiden kursseilla mietittiin molemmissa lukion ryhmissä. Oli antoisaa pohtia LOPS-asioita asiasta valveutuneiden opettajien kanssa!

Peruskoulun puolella keskusteltiin matematiikan päättöarvioinnista. Keskustelu aloitettiin asiantuntijan Mika Puukon katsauksella KARVI:n arviointeihin. Opettajat kuulivat arviointien järjestämisestä sekä arviointien yleistavoitteista kattavasti. Osallistujilla oli mukavan paljon kysymyksiä, joihin he saivat myös vastauksia. Peruskoulun opettajat kuulivat myös lupauksen arviointitulosten saamisesta riittävän ajoissa päättöarvioinnin tueksi.

Tilaisuudessa myös muutama Tiistilän koulun opettaja esitteli omia tapojaan kerätä riittäviä tietomääriä päättöarviointia varten. Lisäksi keskusteltiin arvosanojen 5 ja 8 kriteereistä esimerkkitehtävien avulla. Keskustelua tämä aihe herätti runsaasti ja keskustelun tuoksinnassa ilmeni myös tieto, että vastaavanlaiset ohjeet ovat tulossa ilmeisesti OPH:n suunnalta. Ohjeet eivät todennäköisesti ehdi kuitenkaan ensimmäiseen päättöarviointiin.

Ilta päättyi ajallaan ja osallistujat pääsivät nauttimaan kotimatkasta tammikuisessa 4 asteen lämpötilassa. Talvi ei tällä kertaa päässyt yllättämään.

Kirjoittajat