Perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta

Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) valtuusto hyväksyi marraskuussa 2018 toimintasuunnitelman, jossa todetaan tavoitetilaksi, että ”työaikajärjestelmiä on uudistettu käynnistämällä paikallisia kokeiluja”. Näin on tehty perusopetuksessa, jossa on aloitettu vuosityöaikakokeiluja muutamissa peruskouluissa.

Kokeiluun lähteminen vaatii OAJ:n paikallisyhdistyksen hyväksynnän paikallisesti neuvoteltuun sopimukseen. Tämän jälkeen paikallinen sopimus tulee hyväksyttää OAJ:n ja Kuntatyönantajan (KT) hallinnoissa. Edelleen OAJ:n paikallisyhdistys ei voi pakottaa mitään koulua kokeiluun vaan kokeiluun voi lähteä vain koulussa olevien OAJ:n jäsenten enemmistön tahdon mukaisesti.

Kokeiluun osallistuu tällä hetkellä vajaa 200 perusopetuksen opettajaa kahdeksassa koulussa kaikkiaan neljässä kaupungissa. Seitsemän koulua on aloittanut elokuun 2018 alussa ja Tervajoen koulu Vaasasta lähti kokeiluun tammikuun 2018 alussa. Koulut ovat alakouluja, joissa on myös erityis- ja aineenopettajia. Ensimmäinen yhtenäiskoulu, Mankolan koulu Jyväskylästä, lähtee kokeiluun 1.8.2019. Tämän uusimman kokeilun kautta saadaan aikanaan tietoa myös vuosityöajan soveltumisesta aineenopettajien työhön.

VTA-kokeilusopimuksesta MAOL:n näkökulmasta

Työaika jaetaan vuosityöaikakokeilussa kahteen osaan: sidottuun ja sitomattomaan. Sitomattoman osalta opettaja saa valita työnteon ajan ja paikan. Sitomatonta työaikaa opettajilla on vähintään 25–40 %. Minimiprosentit ovat kiinnitetyt ensimmäisenä vuonna ja perustuvat opetusvelvollisuuteen. Matemaattisten aineiden opettajilla sitomattoman työajan vähimmäisprosentti on 35.

Matemaattisten aineiden opettajien liitto pitää tärkeänä, että ainakin seuraavat ehdot täyttyvät MAOL:n jäsenten osalta perusopetuksen vuosityöaikakokeilussa:

  • Nykyiset palvelussuhteen ehdot (mm. palkkaus ja työaika) eivät saa heikentyä.
  • Kaikesta työstä tulee maksaa ja työaika tulee mitoittaa oikein (kaikki työ tehdään työajalla)
  • Työaikaa suunnitellaan ja seurataan sidottuna työaikana. Työaikasuunnitelmaa tulee tarpeen vaatiessa voida muuttaa lukuvuoden aikana.
  • Kokeilun ensimmäisenä vuonna sitomatonta työaikaa on vähintään 35 % vuotuisesta työajasta. Tämän ei tule laskea kokeilun aikana.
  • Fysiikan ja kemian opettajan kohdalla erityisen tärkeiksi tulevat demonstraatioiden valmisteluun liittyvät tehtävät sekä kokoelmien/laboratoriotilojen hoitotyö. Näiden töiden varmistaminen sidotuksi työajaksi ja riittävä resursointi ovat tärkeitä.
  • Työtehtäviin, joita opettajalla oli ennen kokeilua, tulee resursoida yhtä paljon aikaa ja sitä kautta palkkaa kuin ennen kokeilua.

Kokeilussa olevien opettajien tulee tarkasti seurata työaikansa kaikkia osia. Vain näin voidaan osoittaa, mihin kaikkeen opettajan työaikaa menee.

Kouluissa kokeilut kestävät kolme vuotta siten, että kaikki kokeilut päättyvät 31.7.2023 mennessä. Tämän jälkeen OAJ arvioi tarkasti kokeilujen tuloksia ja päättää, millä tavoin tuloksia hyödynnetään työaikajärjestelmien kehittämisessä.

Lisätietoa kokeilusta löytyy osoitteesta https://www.oaj.fi/arjessa/perusopetuksen-vuosityoaikakokeilu/.

Kuva: Kylie Haulk / Unsplash

Kirjoittaja