Puheenjohtajan kuulumisia

Olen viime aikoina tutustunut Marie Kondon oppeihin ja jossain määrin testannutkin niitä. Olen harjoitellut karsimaan, järjestämään ja pystyviikkaamaan. Arvattavissa on, että aloittelijan on helpompi soveltaa menetelmää konkreettisiin esineisiin kuin vaikkapa sähköposteihin tai työelämään yleensäkin. Pidän kuitenkin siitä Marie Kondon ajatuksesta, että myös työelämää koskevissa uudistuksissa pyritään iloa tuottaviin ratkaisuihin.

Koko yhteiskunnan tavoin myös Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto etsii pandemian jälkeiseen aikaan sopivia toimintamalleja. Alkavana vuonna liitossa tullaan vakavasti käymään keskustelua siitä, mitä toiminnassa on säilytettävä ja mitä karsittava. Miten rajalliset resurssit on syytä kohdentaa. Tähän keskusteluun haluan tuoda myös ilon näkökulman. Uskon ilon tunteen ohjaavan valintojen tekijää oikeaan suuntaan.

Näin vuoden lopussa tunnen iloa ja kiitollisuutta erityisesti siitä, että tänä vuonna on taas ollut mahdollisuus kohdata jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita kasvokkain. Kokea asioita yhdessä ja antaa keskustelun rönsyillä. Syyskoulutuspäivät ja liittokokousviikonloppu ovat mielestäni esimerkkejä tapahtumista, jotka ovat syytä säilyttää liiton toiminnassa. Näitä kohtaamisia tarvitaan. On lisäksi tärkeää se, että liiton puheenjohtajisto ja hallitus kokoontuvat suunnitteluseminaariin ja järjestäytymiskokoukseen jatkossakin yhtä aikaa ja samaan paikkaan. Rutiiniluontoiset hallinnolliset asiat hoituvat kätevästi etänä, mutta aatteen palon vaaliminen ja uusien ideoiden syntyminen vaativat läsnäoloa.

Tapahtumarikas toimintavuosi 2022 on lopuillaan. Joulutauon jälkeen on aika miettiä sitä, mitä kuluneena vuonna testattua kannattaa jatkaa ja mitä ei. Hallituksen tavoitteena on vielä entistäkin enemmän kuulla jäsenistön ääntä ja kehittää liiton toimintaa kentän toiveiden mukaisesti. Kentältä saatu palaute on meille kullanarvoista.

Toivotan omasta ja liiton hallituksen puolesta kaikille oikein rauhallista joulun aikaa ja toimiston väelle tsemppiä tulevaan muuttoon! Ihan konkreettistakin säilyttämistä, karsimista ja järjestämistä on taas hetkellisesti luvassa.

Tarja istuu tuolilla huoneen nurkassa, lattialla maalipurkkeja

Kirjoittaja