Saisiko olla kerhotoimintaa? Kyllä kiitos!

On taas se aika vuodesta, kun yhdistykset valitsevat syyskokouksissaan tai vuosikokouksissaan jäseniä vuoden 2024 hallituksiin. Sesonki kestää suunnilleen lokakuun lopusta helmikuun alkuun, ja suosituin ajankohta ensi vuoden toimintasuunnitelmista ja hallitusten kokoonpanosta päättämiseen taitaa olla marraskuu.

Monissa yhdistyksissä hallituksen jäsenten valinta menee sopupeliksi: ehdokkaita on juuri ja juuri yhtä monta kuin täytettäviä hallituspaikkojakin. Joskus ehdokkaita on enemmän kuin hallitukseen voidaan valita uusia jäseniä. Silloin vuosikokouksen tai syyskokouksen osallistujat pääsevät ensin kuuntelemaan ehdokkaiden vaalipuheet, joissa he kertovat, miksi heidät kannattaisi valita hallitukseen, ja lopuksi äänestämään. 

Joskus käy niinkin, että ehdokkaita on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja. Silloin aloitetaan kiireesti soittelu- ja viestittelykierros kokouksen aikana, kun yritetään löytää joku, joka suostuisi olemaan käytettävissä hallituksen jäseneksi. Reilun pelin hengessä ketään ei tietenkään saa valita hallitukseen ilman, että häneltä on kysytty. Jos et luota siihen, että kerhosi muut jäsenet toimivat reilusti, niin osallistu vuosikokoukseen, jotta voit siellä ehdottaa, että Joku Muu olisi paljon parempi valinta hallitukseen kuin sinä!

MAOLissakin on aika ajoin keskusteltu siitä, löytyykö paikalliskerhojen hallituksiin riittävästi jäseniä, jotta kerhotoimintaa voidaan jatkaa nykyisellä organisaatiorakenteella. Onko matemaattisten aineiden opettajilla päivätyönsä jälkeen aikaa lukea esityslistoja, osallistua kokouksiin ja kirjoittaa pöytäkirjoja? 

Kokousbyrokratiaa voi ajatella pakollisena riesana: aina, kun käytetään rahaa, on varminta olla rekisteröity yhdistys, joka on vastuussa rahan käyttämisestä. Rahan käyttäminen vaatii sen, että on olemassa hallituksen kokouksen päätös siitä, kuinka paljon rahaa käytetään ja mihin tarkoitukseen. Taloudenhoitaja kerää kuitit ja tekee niiden perusteella lopuksi tilinpäätöksen. Kerhon jäsenillä on oikeus tietää, onko heidän jäsenmaksurahansa käytetty siten kuin toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan piti. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tehtävä on penkoa kaikki kuitit, tiliotteet ja pöytäkirjat yhdistyksen muiden jäsenten puolesta, jotta joku hallituksen ulkopuolinen voisi puolueettomasti varmistaa, onko rahat käytetty siten kuin luvattiin.

Yhdistyksen kokousbyrokratiaa voi ajatella myös mahdollisuutena oppia sellaisia taitoja, joista on hyötyä työssä ja muussakin elämässä. Puheenjohtajana toimiminen hallituksen kokouksessa ei ole kovin kaukana siitä, että jakaa puheenvuoroja oppitunnilla. Yleensä MAOL-kerhon hallituksen kokouksessa on vähemmän hälinää ja päällekkäin puhumista kuin peruskoulun oppitunnilla, mutta joskus esityslistalla on niin kiinnostavia aiheita, että kaikki haluavat päästä sanomaan oman mielipiteensä niistä heti, malttamatta kuunnella ensin muiden puheenvuoroja. 

Minä aloitin MAOLin hallituksessa 2019. Aivan aluksi minuun teki suuren vaikutuksen se, miten loogisesti kaikki säännöt, ohjeet, aikataulut, esityslistat ja pöytäkirjat oli organisoitu alikansioihin liiton sähköisessä arkistossa. Toivoin hartaasti, että kunpa työnantajani osaisi tehdä samoin!

Seuraava iloinen yllätys MAOL-toiminnassa oli se, miten moniin neuvottelupöytiin hallituksen jäsenet pääsevät. Tämä tuli yllätyksenä sen vuoksi, että suurin osa neuvotteluista käydään rivijäsenten näkökulmasta näkymättömissä. Paikalliskerhoilla on omat verkostonsa ja liiton hallituksella omansa. Minä sain MAOLin ammatillisen toimikunnan kautta kutsun Opetushallituksen YTO-pooliin, joka pääsi mukaan valmistelemaan uusia osaamistavoitteita seuraavassa tutkintouudistuksessa. YTO-poolin kautta löysin sellaisia kontakteja, joiden kautta löysin seuraavan työpaikkani.

Hyödyllisimmän opetuksen yhdistystoiminnasta sain jo opiskeluaikoinani asukasyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Opin silloin, että ihmiset eivät yleensä avaa sähköpostin liitetiedostoja eivätkä linkkejä – ainakaan silloin, kun heidän pitäisi. Kyse ei ole siitä, että vastaanottajat suhtautuisivat terveen epäluuloisesti tietoturvaan, vaan siitä, että heillä ei ole aikaa tehdä yhtään ylimääräistä klikkausta. Jos haluan, että edes puolet kokouksen osallistujista lukee esityslistan ennen kokousta, niin esityslista ei voi olla liitetiedostona eikä linkin takana, vaan sen täytyy olla varsinaisen sähköpostiviestin leipätekstissä.

Opin myös sen, että jos joskus tulevaisuudessa minun virkavelvollisuutenani olisi julkistaa jokin kiusallinen tieto, jolle toivoisin mahdollisimman vähän huomiota, niin piilottaisin sen johonkin liitetiedostoon sivulle 17. Laittaisin sähköpostiviestiin 5-10 turhanpäiväistä liitetiedostoa, ja lähettäisin sen mahdollisimman laajalle vastaanottajajoukolle, saatesanoilla “muistakaa lukea nämä liitteet, liitteiden avaaminen on ehdottomasti pakollista aivan jokaiselle teistä!”.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan, mitä MAOL-kerhotoiminta voisi antaa sinulle, tai mitä sinä voisit antaa omalle MAOL-kerhollesi, osallistu oman kerhosi vuosikokoukseen. Tai lähetä viestiä oman paikalliskerhosi hallitukselle ja kerro, että olet käytettävissä hallituksen jäsenenä, varajäsenenä tai toiminnantarkastajana. Uusi hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan, ja siellä voit neuvotella itsellesi haluamasi roolin, jossa voit hyödyntää vahvuuksiasi ja oppia myös jotain uutta.

Mutta kerho, ennen mua syntynyt, myös jälkeheni jää!


MAOL ry:n syysliittokokous, jossa valitaan liittohallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä hyväksytään liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio, pidetään Helsingissä 18.11.2023. Liittokokous koostuu kerhojen valitsemista edustajista, joilla on kullakin äänestystilanteissa käytössään kerhon jäsenmäärää vastaava määrä ääniä. Syysliittokokosviikonloppuna pidetään varsinaisen kokouksen lisäksi työpajoja ajankohtaisista asioista opetuksessa ja liiton toiminnassa, sekä vaihdetaan ajatuksia toisten paikkakuntien maolilaisten kanssa myös vapaamuotoisesti.

Kirjoittaja