Sata vuotta John Vennin kuolemasta

Logiikan juuret ovat syvällä antiikin Kreikan filosofien ajattelussa 300-luvulla eaa., vaikka sana ”logiikka” otettiinkin käyttöön vasta viitisensataa vuotta myöhemmin. Modernin logiikan katsotaan alkaneen 1800-luvun puolivälin tienoilla George Boolen ja Augustus de Morganin töistä. Heidän ajatustensa puolesta puhuivat ja niitä konkretisoivat muiden muassa Charles Lutwidge Dodgson (alias Lewis Carroll) ja John Venn. Tänä vuonna Vennin kuolemasta tuli kuluneeksi sata vuotta.

John Venn syntyi elokuussa 1834 Yorkshiressä Englannissa pappisperheen kolmantena lapsena. Hänellä oli kolme sisarusta, joista yksi kuoli kuitenkin ensimmäisenä ikävuotenaan. Äiti kuoli, kun John oli viisivuotias. Perheeseen kuului pitkään isä ja kolme lasta sekä kotiopettajatar ja neljä palvelijaa. Isä oli toiminut ennen avioitumistaan Cambridgen yliopiston opettajana ja useissa papinviroissa Keski-Englannissa, myöhemmin Lontoon St. Paulin tuomiokapitulin jäsenenä ja kirkon lähetysseuran sihteerinä.

mustavalkoinen valokuva parrakkaasta John Vennistä

Kotiopetuksesta John siirtyi veljensä Henryn kanssa ensin Sir Roger Cholmeleyn kouluun (nykyään Highgate School) ja sitten Islingtonin kouluun (Islington Proprietary School), kumpikin arvostettuja jo 1500-luvulla perustettuja yksityiskouluja. Jälkimmäistä olivat käyneet menestyksekkäästi jo Vennien edelliset sukupolvet. Suku oli vanha ja veljeksille tärkeä, mikä näkyy esimerkiksi siitä, että John julkaisi vanhoilla päivillään sukukirjan Annals of a Clerical Family (Macmillan Company, New York 1904), missä hän tekee selkoa suvustaan aina 1600-luvun alusta asti. 

Suvun perinteitä noudattaen John valitsi opiskelupaikakseen Cambridgen yliopiston Gonville and Caius -collegen. Hän aloitti opintonsa vuonna 1853 ja valmistui vuonna 1857 yhtenä tutkintoaineenaan matematiikka. Hänet vihittiin papiksi 1859. Toimittuaan muutaman vuoden pappina hän sai vuonna 1862 nimityksen oman collegensa moraalifilosofian (moral science) opettajaksi opetusalanaan logiikka ja tieteenfilosofia. Vuonna 1867 hän meni naimisiin myös pappissuvusta lähtöisin olevan Susanna Carnegie Edmonstonen kanssa. Perheeseen syntyi yksi poika.

Vennistä tuli tuottelias matemaatikko. Hän julkaisi puolen tusinaa kirjoja ja toista sataa artikkelia.  Myöhempinä vuosinaan hän kiinnostui historiasta. Sinä aikana hän kirjoitti muun muassa oman collegensa historian ja edellä jo mainitun sukukirjan. Hengellisestä säädystä Venn vetäytyi vuonna 1883, sillä uskonnollisuus ei enää vastannut hänen filosofisia käsityksiään. Hänen arvostustaan tiedeyhteisössä todistaa, että hänet valittiin Kuninkaallisen tiedeseuran jäseneksi 1883 ja collegensa presidentiksi vuonna 1903, missä asemassa hän toimi kuolemaansa asti.

Tutustuminen Boolen, de Morganin ja John Stuart Millin teoksiin antoi suunnan Vennin ammatilliselle uralle. Hänen erikoisalansa tuli olemaan logiikka. Hänet tunnetaan parhaiten todennäköisyyslaskentaa, lauselogiikkaa ja joukko-operaatioita havainnollistavista kuvioistaan, ns. Venn-diagrammeista. Niillä on suora ajatusyhteys Boolen algebraan. Tästä syystä on hyvin ymmärrettävää, että Venn oli yksi sen ensimmäisistä puolestapuhujista.

Venn-diagrammien voidaan nähdä kuvaavan joukkojen tai todennäköisyystapahtumien suhteita tai joukko-operaatioita. Esimerkiksi alla olevan kuvan keskimmäisen osakuvan voidaan nähdä esittävän kahden joukon yhdistettä tai, jos tarkastellaan vain aluetta, jonka molemmat ympyrät peittävät, niin joukkojen leikkausta. Yhtä hyvin siinä voidaan nähdä kahden ei-erillisen todennäköisyystapahtuman malli. Oikeanpuoleinen osakuva taas esittää niitä joukon x alkioita, jotka eivät kuulu joukkoon y; lauselogiikan symbolein merkittynä x Ʌ ¬y. Kuvat ovat Vennin kirjan Symbolic Logic (MacMillan, Lontoo 1881) alkuperäistä kuvitusta.

Käsin piirrettyjä ympyränmuotoisia Venn-diagrammeja

Google-käytti Venn-diagrammin ideaa nimikuvassaan, kun Vennin syntymästä oli kulunut 180 vuotta (vasen osakuva alla). Onpa sitä käytetty mediavaikuttamisessakin (oikea osakuva). Google Docs -asiakirjoihin Venn-diagrammeja voi lisätä valmiilla työkalulla. Vastaavasti Microsoft Wordiin on saatavissa erikseen ladattava lisäosa (add-in). Onpa verkossa erityisiä työkalujakin Venn-diagrammien tekemiseen, esimerkiksi Venn diagram maker.

Googlen värikäs Venn-teemainen logo ja Brexitia parodioiva diagrammi

Venn kuoli huhtikuussa 1923. Kuoleman satavuotisjuhlien kunniaksi ilmestyi jo viime vuonna elämäkerta John Venn: A Life in Logic (University of Chicago Press, 2022). 


Tilaa Dimension uutiskirje – saat sähköpostiisi aina kuunvaihteessa koosteen tuoreimmista artikkeleista

Kirjoittaja