Täällä se on – upouusi Dimensio!

Tänään on MAOLille ja Dimensio-lehdelle suuri päivä. Pitkään kestänyt kehitystyö on nyt sellaisessa vaiheessa, että uskallamme tuoda uudistetun lehtemme kaikkien näkyville. Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin olemme saaneet kehittää suositusta jäsenlehdestä nykyaikaisen verkkolehden.

Tammikuu on ollut MAOLille muutosten aikaa. Uuden Dimension lisäksi uusi puheenjohtajamme Tarja Ylivuori ja hänen hallituksensa ovat aloittaneet tehtävänsä. Dimension avausnumerossa lukijat pääsevät tutustumaan tähän uuteen kokoonpanoon ja lukemaan MAOLin puheenjohtajan sekä uusien hallitusjäsenten näkemyksiä Liiton toiminnasta ja kehityssuunnista.

Dimension julkaiseminen verkossa antaa mahdollisuuden uudenlaisiin juttuihin. Esimerkiksi artikkelien kuvituksena voidaan käyttää animaatioita tai vuorovaikutteisia matletteja. Myös videot tulevat olemaan osa uutta lehteä. Kirjoittajien on näin helpompi kertoa omasta opetuksestaan tai käytössä olevista opetusmateriaaleista havainnollisemmin. Juurikin opetusta lähellä olevia juttuja toivotaan kovasti.

Dimension digitalisoitumisen lisäksi merkittävä asia on, että lehti on nyt kaikille avoin. Toimituskunnassa asiaa pohdittuamme tulimme siihen tulokseen, että kaikkien on hyvä tietää, kuinka hienoja asioita opettajamme tekevät ja mikä on matemaattisten aineiden opetuksessa ajankohtaista. Toivomme, että lehti toimii laajasti matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin puolestapuhujana ja vastaa näin Liiton yhteiseen tavoitteeseen. Ensimmäinen askel uudistetussa lehdessä tähän suuntaan on Opetushallituksen johtaja Olli-Pekka Heinosen haastattelu.

Jatkossa osoitteessa www.dimensiolehti.fi julkaistaan artikkeleita viikoittain. Verkkolehti tarjoaa meille mahdollisuuden kirjoittaa ajankohtaisista aiheista ja julkaista artikkeleita tarvittaessa nopeammalla tahdilla. Jäsenistölle tullaan toimittamaan postitse vielä neljä painettua Dimensiota. Lisäksi lehdestä julkaistaan vuoden aikana kuusi näköiskoostetta, johon jäsenistölle on nostettu esiin tärkeimpiä artikkeleita.

Kuten saatatte huomata, vielä yksi muutos on tammikuussa tapahtunut. Kaisa Vähähyypän siirryttyä päätoimittajan tehtävästä toimituskunnan arvovaltaiseksi jäseneksi olen saanut kunniakseni astua Dimension päätoimittajan saappaisiin. Olen Helsingin yliopiston matematiikan aineenopettajalinjan kasvatti ja toiminut nyt elokuun alusta MFKA-Kustannus Oy:ssa ja MAOLissa pedagogisena kehittäjänä. Olen innolla tarttunut tähän uusimpaan haasteeseen ja toivon, että myös lukijat kokevat Dimension omakseen. Tahdon viedä lehteä siihen suuntaan, mihin jäsenet sitä haluavat. Olkaa siis rohkeasti minuun yhteydessä mielenkiintoisien aiheiden ja juttujen osalta. Tehdään Dimensiosta yhdessä meidän näköisemme!


Aloituskuva (kello): wu yi / Unsplash

Kirjoittaja