Tilastojen lukutaito on avain kriittiseen tiedon arviointiin

Netti on pullollaan viestejä, joiden alkuperästä ei ole tietoa tai täyttä varmuutta. Milloin tietoon voi luottaa tai pikemminkin, milloin tiedolta näyttävään viestiin voi luottaa ja milloin epäilysten pitäisi herätä? Digiaikaan kasvaneen nuoren näkökulmasta yksi tärkeimmistä kansalaistaidoista on tiedon kriittinen arviointi. Kun osaa vastata kysymykseen, mistä löydät luotettavaa tietoa?, on jo hyvän matkaa edennyt oikeaan suuntaan. Mutta miten tilastojen lukutaitoa voi vahvistaa?

Osallistumalla vaikka tilastokilpailuihin! Se on mainio keino vahvistaa tilastojen lukutaitoa sekä ymmärrystä tilastotiedon merkityksestä elämän eri osa-alueilla. Kilpailujen tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta tilastoihin käytännönläheisesti ja motivoivasti. Tilastokeskuksen kautta nuoret voivat osallistua kahteen kansainväliseen tilastokilpailuun. Molemmissa kilpailuissa on aluksi kansallinen karsintavaihe, jonka perusteella parhaat työt jatkavat kansainvälisten raatien arvioitaviksi.

Tilasto-olympialaiset on osa Euroopan tilastokilpailua, jonka järjestävät Eurostat ja useiden Euroopan maiden kansalliset tilastoinstituutit. Kilpailu etenee kahden kansallisen karsinnan kautta Euroopan-finaaliin. Ensimmäinen kilpailujakso tehdään monivalintatehtävinä sisältäen perustaitotestin sekä tilastotiedon hakua ja tulkintaa. Jatkoon päässeet ryhmät toteuttavat tilastollisen tutkimuksen, jonka perusteella valitaan kansalliset voittajat ja Euroopan-finaaliin jatkavat joukkueet.  Euroopan-finaalissa joukkueet tekevät 2-minuuttisen englanninkielisen videon annetusta aiheesta. Suomessa olympialaiset järjestetään nyt neljättä kertaa. Edellisessä kilpailussa noin 17 500 nuorta eri puolilta Eurooppaa osallistui kansallisiin kilpailuihin. Lue lisää kilpailusta www.tilastokeskus.fi/tilasto-olympialaiset.

Kansainvälinen tilastojulistekilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Se on osa kansainvälistä tilastojen luku- ja käyttötaitoprojektia (International Statistical Literacy Project). Kansainvälisen kilpailun lisäksi järjestetään kansallinen kilpailu, joka toteutetaan yhteistyössä Tilastokeskuksen, Matemaattisten Aineiden Opettajien liiton MAOL ry:n ja Suomen Tilastoseura ry:n kanssa.

Kilpailun tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita tilastojen käyttöön, opettaa tutkimusprosessin perusteita, projektinhallintaa, julisteen teon tekniikkaa sekä ryhmätyötaitoja. Tilastojulisteen aiheeksi on tänä vuonna valittu ympäristö, biologia ja kestävä kehitys. Julisteessa esitetään tutkimuksen vaiheet, tulokset sekä niistä tehtävät johtopäätökset. Lue lisää kilpailusta www.tilastokeskus.fi/opettajalle.

Kilpailuihin ehtii vielä mukaan! Viimeinen ilmoittautumispäivä Kansainväliseen tilastojulistekilpailuun on 15.12.2020, ja Tilasto-olympialaisiin 5.2.2021. Molemmissa kilpailuissa on eri kategorioita ikäryhmittäin ja hyvät raha- ja tavarapalkinnot!

Koululaisten tilastojen lukutaidon vahvistamiseksi Tilastokeskus on julkaissut opettajan opetuksen tueksi Kuinka teen tilastotutkimuksen? -oppaan, joka on oivallinen johdatus pienimuotoisen tilastotutkimuksen tekemiseen. Käytännönläheisten työvaiheiden ja esimerkkitutkimuksen avulla uuden tiedon tuottamisen prosessi läpivalaistaan ja konkretisoidaan. Omakohtainen kokemus tutkimuksen tekemisestä lisää ymmärrystä siitä, miten yksittäiset luvut tilastoon saadaan. Kun tuntee tilastotiedon keskeiset käsitteet ja työvaiheet, tunnistaa tärkeimmät tulosten esittämisen ja raportoimisen tavat, oppii myös arvioimaan tästä poikkeavasti syntyneen tiedon luotettavuutta.

Tutkitun tiedon teemavuonna 2021 on kenen tahansa meistä hyvä hetki aloittaa tutkimusmatka luotettavan tiedon lähteille. Haastetaan toisemme ja otetaan tavoitteeksi taito erottaa tieto tarinasta ja fakta fiktiosta.

Kirjoittajat