Tulossa TOMA: Matematiikan tukiopetusmateriaali yläkouluun ja toisen asteen opintojen alkuun

Mikä?

”TOMA – Toinen mahdollisuus numerotaitoisuuden oppimiselle” on opettajien tarpeesta aloitettu tukiopetushanke. Opettajat ovat jo usean vuoden ajan viestittäneet MAOLille, että tarvitaan tukiopetusmateriaalia yläkoulun aikaisiin matematiikan opintoihin, paikkaamaan oppilaiden oppimisen aukkoja. TOMA-materiaali tulee olemaan juuri tätä! Materiaali soveltuu myös toisen asteen opintojen alkuun, vahvistamaan peruskoulun oppisisältöjen hallintaa, sekä soveltuvin osin myös alakoululaisten harjoitteluun.

Millainen?

TOMA-materiaalin tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin matemaattisen ymmärryksen tukeminen. Tähän päästään esim. tarjoamalla nuorelle sellaisia tehtäviä, jotka ohjaavat miettimään ja pohtimaan matematiikkaa, eivät vain suorittamaan mekaanista laskemista.

Oppikirjaan sitomaton TOMA-materiaali keskittyy olennaiseen; oppimispolut rakennetaan matemaattisten ydinkäsitteiden ympärille, jolloin opettaja voi käyttää yksittäistäkin oppimispolkua oppilaan tukemiseen. Materiaalista pyritään kuitenkin tekemään sellainen, että se toimii myös omana kokonaisuutenaan, vaikkapa erityisen tuen oppilaiden työskentelyn tukena.

Missä?

MAOL2-ympäristö on monipuolinen, sähköinen alusta MAOLin TOMA-tukiopetusmateriaalille. Sähköiseen ympäristöön rakennettavat valmiit oppimispolut antavat oppijalle mahdollisuuden opiskella omaan tahtiin, mutta silti kannustavasti ja välitöntä palautetta osaamisestaan saaden. Tärkeää MAOLin TOMA-materiaalissa on se, että oppilasta ohjataan miettimään, tekemään ja harjoittelemaan, hän ei vain suorita mekaanista toistoa. Materiaaliin kootaan myös opettajalle vinkkejä mm. aiheen opettamiseen konkretiavälineillä.

Turun yliopiston tutkijat taas rakentavat TOMA-hankkeen puitteissa hieman toisenlaisia oppimiskokonaisuuksia Ville-alustalle. Hankkeen aikana kuulet lisää myös Villeen tulevasta oppimisen tuesta. Halutessasi voit tutustua Villen OTuS- ja TRILA-tehtäviin jo nyt: https://www.oppimisanalytiikka.fi/trila-yhteistyo/

Mikä yhteistyö?

TOMA-hanke on MAOL:n ja Turun yliopiston yhteinen hanke. Vaikka teemme yhteistyötä, on tavoitteena silti tuottaa kaksi erillistä tuen materiaalia, joissa on hieman erilainen lähtökohta. Se, mitä yhteistyöstä erityisesti saadaan, on monipuolista osaamista kummankin materiaalin toteuttamiseksi. 

MAOL:n hanke lähtee liikkeelle opettajien ja oppijoiden arjesta. Opettajista koostuvat tekijäryhmät tietävät arjen haasteet ja tekevät tehtäviä ja ohjeita siihen tarpeeseen, jonka me kaikki tiedämme ja tunnemme. Tekemisen tueksi saamme Turun yliopiston tutkijoilta viimeisintä tietoutta oppimisesta ja oppimisen tukemisesta. Rakenteilla on myös tutkijayhteistyö, joka toisi viimeisimpiä tutkimustuloksia myös meidän kaikkien tietoon, toivoaksemme myös ihan täällä Dimensio-lehdessä.

Turun yliopiston materiaalia suunnittelevat tutkijat, joten he tarvitsevat MAOLin kautta saatavaa käytännön kokemusta, eli opettajien ja oppilaiden palautetta siitä, miten heidän materiaalinsa toimii arjessa. He lähestyvät meitä, kun he tarvitsevat testiryhmiä tai vaikkapa ideoita siitä, millaisilla tehtävillä seulotaan oppilaita, joilla on oppimisen vaikeuksia. Näihin vaiheisiin haetaan halukkaita Turun yliopiston aikataulujen mukaisesti myöhemmin.

Milloin?

MAOLin TOMA-tukiopetusmateriaali tulee valmistumaan lukuvuodeksi 2025–2026, mutta jo sitä ennen materiaalia testataan kouluissa. Kun testimateriaalit valmistuvat, haetaan testiopettajia ja -oppilaita mm. MAOLin jäsenkirjeen ja Dimension kautta – seuraa siis ahkerasti tiedotusta, niin pääset ensimmäisten joukossa hyödyntämään uutta tukiopetusmateriaalia!

Tekijäryhmiin voi ilmoittautua mukaan jo nyt. Jos olet kiinnostunut matematiikan opettamisen kehittämisestä ja haluat pienen 2–4 hengen ryhmän kanssa pohtia, miten matematiikkaa parhaiten voisi opettaa, olet juuri oikea ihminen mukaan MAOLin TOMA-tekijätiimeihin. Laita viestiä sähköpostiin virpi.mikkonen@maol.fi, niin jatketaan tarkempaa suunnittelua aikatauluista ja tekemisen sisällöistä!

Kerro, millaisen tukiopetusmateriaalin sinä haluaisit: Vastaa kolmeen monivalintakysymykseen ja kerro, millainen tukiopetusmateriaali sinua palvelisi parhaiten.

Virpi Mikkonen esittelee TOMA toinen mahdollisuus numerotaitoisuuden oppimiseen -hanketta ja seisoo videotykin edessä, kalvoilla lukee MAOL ja unelmat
Virpi Mikkonen esittelemässä hanketta MAOLin syysliittokokouksen 2022 yhteydessä pidetyssä työpajassa.

Kirjoittaja