Urban Mining – kapulat kiertoon

Samsungeja, Nokioita, Huaweita ja iPhoneja löytyy meidän jokaisen kotoa keskimäärin kymmenkunta kappaletta. Usein laitteen säilyttämisen taustalla on ajatus varalaitteesta, mutta todellisuudessa laitteiden tekniikka vanhenee ja sitä myöten käytettävyys ja turvallisuus heikkenee hyvin nopeasti. Tällä hetkellä vain 30

MAOL Länsi-Pohja ry:n hallituksessa ideoimme useamman vuoden ajan kilpailua, jonka avulla saataisiin edes osa kotona lepäävästä elektroniikkajätteestä kierrätykseen. Vuoden 2021 syksynä päätettiin lopulta ryhtyä toimeen. Ensimmäisenä vuonna kilpailuun päätettiin ottaa lähialueen yläkoululaiset. Kilpailu toteutettiin loppukeväällä 2022.

Kilpailun aihe oli mielestämme erittäin tärkeä ja ajankohtainen. On tärkeää, että oppilaat tietävät, mitä tehdä vanhoille matkapuhelimille, jotka ovat joko rikki tai niiden tekniikka on vanhentunutta. Opetuksen kannalta keskeistä oli myös perehtyä metallien elinkaareen sekä edistää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. 

Kilpailun yhteistyötahoksi päätettiin kysyä paikallista jätekeskus Jäkälää. Jäkälän tiedottaja Satu Keski-Antila näytti kerholle vihreää valoa ja heiltä luvattiin toimittaa kouluille keräysastiat, järjestää etukäteen luento aiheesta sekä sponsoroida palkintorahat. Eniten puhelimia suhteessa koulun oppilasmäärään nähden kerännyt koulu sai palkinnoksi Jäkälän lahjoittamana 500 euroa koululle käytettäväksi. 

Kilpailuun osallistui seitsemän yläkoulua neljästä eri kunnasta. Mukaan lähteneiltä kouluilta tarvittiin innokkaat vastuuopettajat huolehtimaan keräysastioiden vastaanotosta ja turvallisesta sijoituksesta sekä keräyksestä. Kerhon puolesta yhteysopettajille toimitettiin kilpailua varten tiedotepohjat jaettavaksi huoltajille sekä julisteet koulujen seinille. 

Keminmaan keskuskoululla järjestettiin kilpailun logoa varten suunnittelukilpailu. Kilpailun voittajan logo painatettiin T-paitoihin ja sitä käytettiin kilpailun mainostamisessa. Yhteysopettajat palkittiin näillä T-paidoilla, joissa oli 8-luokkalaisen Nico Laineen suunnittelema upea logo. Myös Nico palkittiin tällä T-paidalla sekä 20 €:n lahjakortilla.

urban mining teksti ja taustalla valokuva vanhoista puhelimista

Ennen keräysajan alkamista opettajat näyttivät Jäkälältä toimitetun luentomateriaalin oppilailleen. Luentomateriaalin tarkoitus oli perehdyttää oppilaat laitteiden turvalliseen kierrätykseen sekä laitteille tapahtuvaan jatkokäsittelyyn. 

Kierrätysviikon jälkeen yhteysopettajat laskivat koulujensa laitteet ja ne suhteutettiin koulun oppilasmäärään. Kilpailu oli tasainen, mutta selkeä voittaja erottui joukosta. Eniten laitteita kierrätti Raumon koulu Torniosta opettajiensa Laura Jannén ja Sari Tarkiaisen johdolla.

Kilpailun jälkeen osallistuneilta kouluilta kerättiin vielä palautetta sähköisellä kyselylomakkeella. Saatu palaute oli pääosin positiivista, mutta joitakin kehittämiskohteita tuleville vuosille löydettiin. Keräysajan pidentäminen kahteen viikkoon voisi olla varteenotettava ajatus. Luentoa voitaisiin vielä syventää sekä mahdolliset vierailut voisivat rikastaa kilpailua. Näillä keinoilla voitaisiin kasvattaa oppilaiden intoa osallistua kilpailuun. Ensimmäisenä vuonna kilpailusta julkaistiin juttu paikallisjakelulehti Lounais-Lapissa. Seuraavalla kerralla yhteistyötä erilaisen median kanssa voisi lisätä.

Maolin kerhona olemme kuitenkin todella tyytyväisiä siihen, että kaiken normaalin koulutyön ohessa saimme järjestettyä kilpailun ilman isompia ongelmia. Jälkikäteen ajateltuna kilpailu oli meistä kaiken vaivan ja järjestämisen arvoinen. Suunnittelemmekin jo kilpailulle jatkoa sekä mahdollisesti kilpailun laajentamista.

Faktaa:

Urban Mining = Teollisuudenala, jossa kerätään elektroniikkajätteestä arvokkaat metallit talteen.

Kirjoittajat