VTT:n AWARE-hankkeessa kehitetään oppimateriaalia elektroniikkajätteestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä on alkanut koulutushanke AWARE (raising awareness on electronic waste as a source of valuable materials), jossa tavoitteena on lisätä tietoisuutta elektroniikkajätteen sisältämistä arvokkaista materiaaleista ja sen kierrätyksestä. Projektin kohderyhmänä ovat eri-ikäiset koululaiset ja tavoitteena muun muassa tuottaa opetusmateriaalia aiheesta.

Hankkeen taustalla on huoli siitä, että elektroniikkajäte (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) on voimakkaasti kasvava jätevirta paitsi Euroopassa myös koko maailmassa. Suurin osa syntyvästä elektroniikkajätteestä ei tällä hetkellä päädy asianmukaiseen kierrätykseen, ja keräysasteessa olisi myös Suomessa paljon parantamisen varaa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät lukuisia arvokkaita raaka-aineita, joista voi tulevaisuudessa olla pulaa.

Projektin tavoitteena on tietoisuuden lisääminen aiheesta: Miksi elektroniikkajätteen kierrätys on tärkeää? Mitä hyötyä kierrätyksestä on ympäristölle ja yhteiskunnalle? Mitä voimme tehdä elektroniikkajätteen määrän vähentämiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi? Ajatuksena on tukea koululaisten kiinnostusta ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen, sekä viedä heidän kauttaan tietoa aiheesta myös perheisiin.

Hankkeessa tuotetaan opettajille taustamateriaalia opetuksen tueksi sekä kehitetään aiheeseen liittyviä tehtäviä, pelejä ja videoita. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muutamien kierrätystä järjestävien yritysten kanssa ja esimerkiksi toteutetaan kouluissa elektronisten laitteiden keräykseen tähtäävä kampanja, jonka organisoinnissa oppilaat voivat olla mukana.

Hanke on EIT Raw Materials -yhteisön rahoittama kaksivuotinen projekti, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Hankkeessa on VTT:n lisäksi mukana muun muassa yliopistot Hollannista (KU Leuven), Belgiasta (TU Delft) ja Italiasta (Trenton yliopisto), kierrätysalan yrityksiä Sloveniasta (ZEOS) ja Italiasta (Relight) sekä tutkimuskeskukset HIT ja FBK Italiasta. Projektin lyhyt kuvaus löytyy EIT Raw Materialsin sivuilta: https://eitrawmaterials.eu/course/aware-raising-public-awareness-on-electronic-waste-as-a-source-of-valuable-materials/

Hankkeessa tuotettu opetusmateriaali tulee vapaasti saataville hankkeen internetsivuille. Opetusmateriaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kirjoittajat