Vuoden 2020 opettaja: Hyppy tuntemattomaan – uusi normaali?

Talvilomalta palatessa ei arvannut, että maailman kirjan sivu muuttui melkein täysin – myös työelämässä matemaattisten aineiden opettajana. Sen jälkeen on eletty hetkessä, työteliäästi, mutta loppujen lopuksi olosuhteisiin nähden aika onnistuneesti.

Ensimmäiset etäopetusviikot pilotoitiin pakon sanelemana ympäri Suomea. Etäopetusta toteutettiin hyvin erilaisista puitteista: perheellinen lastensa kotikoulun keskeltä, yksinelävä ilman sosiaalista seuraa hiljaisesta kerrostalohuoneistosta, koulun yhteisistä tiloista opettaja tiiminä, syrjäisen seudun koululta ilman mahdollista kollegiaalista tukea jne. Etäopetus vaati opettajilta venymistä ja uudenlaisia voimavaroja.

Lukion etäopetusta kevensi se, että tietokoneiden käyttö oli opiskelijoille tuttua sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimana. Lähes kaikilla opiskelijoilla oli valmiina toimiva laite. Yllätyksiä silti riitti. Etätunnit ovat raskaampia pitää ja vaativat taidokkaan tauotuksen opiskelijan keskittymisen ylläpitämiseksi oppitunneilla. Etätuntien suunnittelu vie enemmän aikaa. Laitteisto täytyy testata ja sen käyttö sujua mutkattomasti oppitunnin aikana.

Ensimmäiset etäkokeet laittoivat opettajat miettimään koekysymyksiä erilaisesta näkökulmasta. Se vaati kekseliäisyyttä ja luovuutta. Koevilpin mahdollisuus kiusaa opiskelijoita hyvin lähellä, kun kaikki aineisto on käytettävissä, jopa yhteydet toisiin opiskelijoihin.

Kesäkurssi etänä

Pitkän matematiikan perusteet kesäkurssi pidettiin kesällä myös etänä. Kesäkurssilla paikattiin kevään etäopetuksen opiskelijoille jättämiä aukkokohtia. Kurssi täyttyi ääriään myöten ja kymmeniä opiskelijoita jäi varapaikoille. Opiskelijoiden ryhmäyttämisen koin tärkeäksi etäkurssin alussa, koska he olivat keskenään toisilleen tuntemattomia ja eri puolilta Suomea. Ryhmäyttämisessä pystyi hyödyntämään opiskelijoiden eri kotipaikkakuntien sijaintia ja niiden nähtävyyksiä. Ajattelen, että ryhmäytyminen käynnistää vuorovaikutuksen rakentumisen kurssilla mm opiskelijoiden ja laskupajatutorien kesken. Etäkesäkurssilla ryhmäytyminen suunniteltiin henkilökunnan kesken yhdessä. Tutorit vetivät sen omille pienryhmille.

Mikäli etäopetuksessa ei ole käytettävissä sähköistä muistiinpanoalustaa, avuksi voi ottaa dokumenttikameran. Pidemmät laskuesimerkit ovat hitaita kirjoittaa kaavaeditorilla, jolloin opiskelijat voivat turhautua odotteluun.

Kokemani mukaan etäopetuksessa opiskelijat arvostavat hyvin samantapaisia asioita kuin lähiopetuksessa. Selkeää opetusta, henkilökohtaista huomiointia, positiivista innostavaa asennetta, aikataulussa pysymistä, opettajan virheiden myöntämistä ja mahdollista edetä yksilöllisellä opintopolulla. Kurssi toteutettiin kolmella eri tasoisilla tehtävillä. Lisäksi edistyneillä opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua haasteita tarjoavaan erityislaskupajaan. Laskupajassa saatu tutorien apu oli opiskelijoille palautteen mukaan merkittävä. Sen turvin laskuissa pääsi eteenpäin. Kannustimena toimi myös opiskelijoiden välinen leikkimielinen pienryhmäkilpailu, josta sai pienimuotoisia palkintoja postitse.

Etäopetuksesta jouhevuutta opettajan lähityöhön

Sekä laskupaja että pienet matikkavisat ovat edelleen lähiopetuksessani. Laskupajan avulla opiskelijalle avautuu oman työn tekemisen merkitys suhteessa oppimistuloksiin. Siellä opettajan tukea on saatavilla ongelmakohtien ylittämiseen. Viikoittainen matikkavisa tuo oppitunneille vaihtelua ja avaa onnistumisen mahdollisuuksia kaiken tasoisille opiskelijoille. Se laajentaa opiskelijaa ymmärtämään matematiikan valtavan laajaa kenttää sekä lisää yleissivistystä.

Arkielämään liittyvä kysymys Matematiikka visassa. Minkä matemaattisen ristiriidan havaitset lihaliemivalmisteen paketissa?

Hallituksen myöntämät koronatuet kunnille tulivat tarpeeseen. Niiden avulla paikataan muun muassa kevään vektori- ja integraalikurssien jättämiä aukkokohtia pitkän matematiikan opiskelussa. Opiskelijoiden mukaan he kyllä opiskelivat keväällä asioita, mutta niitä ei omaksunut niin syvällisesti kuin lähiopetuksessa, jossa spontaanien kysymysten esittäminen ongelmakohdista opettajalle on sukkelampaa.

Uusia hyviäkin kokemuksia etäopetuksen tiimoilla on syntynyt. Etäkokeen videotehtäviä tarkastaessa paljastuu nopeasti opiskelijan oppimisen tila ja todellinen ymmärrys kysyttävästä asiasta. Tuottamistehtäviä tuli myös käytettyä, joilla opiskelijoilta sai henkilökohtaisia vastauksia. Niitä käytän jatkossakin. Niiden avulla saa tietoa opiskelijan matemaattisesta osaamisen tasosta eri näkökulmasta kuin ”rutiinilaskujen” toistamisesta.

Videotehtävä sopi hyvin etäkokeeseen.

Etäpalaverit opettajien ja yhteistyötahojen kesken kannustavat kokeilemaan uusia etäalustoja. Teamsin, Meetin, Zoomin ja Ac:n käytöstä on tullut sujuva osa opettajan arkeani. Etäyhteyttä ei voi verrata livekohtaamiseen, mutta se mahdollisti koronasta huolimatta yhteistyön ja verkostoitumisen jatkumisen eri organisaatioiden kanssa läpi maan. Maol paikalliskerhotoiminnassa etäyhteydet ovat avanneet uudet ovet kerhojen yhteisiin webinaareihin, jolloin alueellista osaamista voidaan jakaa valtakunnallisesti jäsenille.

Verkostoitumisen voima

Matematiikan opettajien työnkuvassa tapahtuu paljon tällä hetkellä. Uusi opetussuunnitelma on työstövaiheessa käytännön tasolla ja oppivelvollisuuden pidennys arjen muutoksineen voi olla toteutumassa. Suosittelen kaikkia opettajia juuri nyt verkostoitumaan kollegoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Erityisesti kannustan heitä, jotka työskentelevät pienemmällä paikkakunnalla, yksin oman oppiaineen opettajana. Maol tarjoaa Mentor toiminnalla mahdollisuuden tähän, mikäli ei löydy luontevasti kollegaa lähipiiristä. Etäyhteydet mahdollistavat tapaamiset. Parhaimmillaan yhteistyö tuo työniloa opettajan arkeen!

Etäopetukseen siirtyminen velloo jälleen ympärillä. Yksi saman kunnan oppilaitos siirtyi jo siihen. Koskaan ei tiedä, kun herää aamulla, osuuko se tänään oman koulun kohdalle. Jokaisesta työpäivästä on oppinut nauttimaan täysillä, kun ei tiedä, onko huominen enää lähityöpäivä. Työtä ja työkaverien läsnäoloa työpaikalla arvostaa, kun on hypätty kohti tuntematonta huomista. Onko tämä uutta normaalia? Siitä en ole vielä varma. Mutta sen tunnen, että etäaika on opettanut paljon.

Kirjoittaja