Vuoden 2020 opettaja: Kuuluuko!

Google Meet, Microsoft Teams, Ac-Connect… Näitä ja monia muita etäopetusyhteyksiä polkaistiin nopeasti käyttöön eri puolella Suomea Covid-19 epidemian johdosta kuluneilla viikoilla. Matemaattisissa aineissa opiskelijat tarvitsevat opettajan tukea taitojen harjaannuttamiseen ja vuorovaikutuksen luomiseen tässä haastavassa uudessa tilanteessa. Etäyhteyden ylläpitäminen opiskelijoihin poikkeusaikana on välttämättömyys.

Matematiikan opettaja Anna-Kaisa Karppinen aloittamassa kotona etätuntia. (Kuva: Anna-Kaisa Karppinen)
Luovuutta ja liikettä

Mikä auttaisi opiskelijoita etäopiskelussa? Kastellin lukion kemian ja matematiikan opettaja Jenni Kaikkonen Oulusta kertoo: ”Matikkamatskut on kestojuttu ja se, että tunnit pidetään livenä eikä esimerkiksi pelkillä Wilmaviesteillä. Opiskelijoilta saadun palautekyselyn mukaan pelkästään se, että näkee opettajan naaman tunnin alussa ruudun takana, on kuulemma hyvä juttu”.

Ehkä tutun opettajan näkeminen ja etätuntien säilyminen lukujärjestyksen mukaisilla paikoilla luo turvallisuuden tunnetta opiskelijalle hämmentävässä poikkeustilanteessa. Elämä jatkuu, vaikka koulutyöskentely yhtäkkiä muuttaa muotoaan.

Oman kokemani mukaan vuorovaikutuksen ylläpito ja tunteiden tuominen mukaan opetustilanteeseen on haastavaa etäopetuksessa. Aloitan toisinaan päivän tunteja meemeillä, jotka liittyvät ryhmien kanssa aiemmin muodostuneeseen yhteiseen huumoriin. Spontaanina meemit vapauttavat ilmapiiriä ja sitä kautta laskevat opiskelijoiden kynnystä puhua mikkiin. Meemien yhteyteen voi liittää tunnin ohjelman, jotta opiskelija pystyy ennakoimaan tunnin kulkua ja etenemään omaa tahtia.

Etäopetuksessa voi käyttää meemejä tuntiohjelman lomassa piristämään opiskelijoiden pitkiä päiviä. (Kuva: Piia Haapsaari)

Vuorovaikutusta voi kalastella pyytämällä opiskelijoita lukemaan vuorotellen sanallisia tehtävänantoja ääneen koko ryhmälle myös etäopetuksessa. Voi kysellä, mennäänkö nyt liian nopealla tahdilla eteenpäin tai pysyttekö Matti ja Kalle nyt tahdissa jne. Opiskelijan saa helpommin vuorovaikutukseen, kun kutsuu häntä omalla nimellä aivan kuten luokkaopetuksessa. Opiskelijoita kannattaa kannustaa tehtävien laskemiseen yhdessä etäyhteydessä oppituntien jälkeen.

Näytön takana istuminen monta tuntia päivässä on rankkaa niin opettajan kuin opiskelijan keholle. Lyhyt taukojumppa tunnin lomassa aukaisee jäseniä ja tehostaa ajatuksen kulkua koneen äärellä. Liikeratoja voi kukin tehdä oman ruudun takana. Kastellin lukion matematiikan opettajat Anna-Kaisa Karppinen ja Oona Laakso ovat jatkaneet taukojumppia opiskelijoiden kanssa etäopetuksessakin. Koulun henkilökunnalla on lisenssit Break Pro yrityksen helppokäyttöisiin taukojumppiin, jotka kestävät minuutin. Liikkeet ovat monipuolisia ja ne voi tehdä pienessäkin tilassa. Näytöllä vetäjä ohjeistaa kauniissa ympäristössä, joten itse ei tarvitse muuta kuin pysyä mukana.

Myös opiskelijoita voi kysyä vetämään taukojumppaa. Muhoksen lukion ensimmäisen vuoden opiskelija Vikke Kilpua innostui pitämään neljän minuutin taukojumpan matematiikan ryhmälle omalta näytöltä Google Meetissä. “Kyllä se vireystilaa kohottaa ja auttaa keskittymään pitkinä päivinä, kun saa välillä liikkua. Jumpan veto ei ole mulle ongelma, kun urheilee muutenkin paljon. Ihan sillee luonnostaan se tulee”, Vikke kertoo. Taukojumppa osoittautui suosituksi. Chat kanavan viestit täyttyivät kiitoksista Vikelle. Opiskelijat toivoivat, että ensi viikolla otetaan taas uusiksi.

Arviointikeskustelu vahvistaa vuorovaikutusta etäopetuksessa

Kokemani mukaan arviointikeskustelu on pienille ryhmille antoisa arvioinnin väline etäopetuksessa. Sovin etukäteen opiskelijoiden kanssa, että heti etäkokeen tehtyään he tulevat lyhyeen kahdenkeskiseen arviointikeskusteluun Google Meetiin. Opiskelijan koe näkyi koneellani ja opiskelija pystyi tuoreeltaan sanallisesti kertomaan koetehtävien ratkaisuja. Samalla minulle varmistui se, että opiskelija on itse tehnyt kokeen.

Minut yllätti opiskelijoiden into puhua koetehtävistä ja tarve keskustella matematiikan opiskelusta. Samalla pystyin ääneen kertomaan opiskelijalle hänen vahvuuksista matematiikan opiskelussa.

Dynaamisella itsearvioinnilla reaaliaikainen tuki opiskelijalle

Etäyhteyden päässä opettaja ei pysty näkemään opiskelijoiden ongelmakohtia tehtävissä samalla tavalla kuin luokkahuoneessa. Dynaaminen itsearviointi täyttää oivallisesti tätä etäopetuksen aukkokohtaa. Pekka Peuran ja Lauri Hellstenin laatimien selkeiden dynaamisen itsearvioinnin videoiden avulla opettaja saa laadittua kätevästi itselle pohjan Google Sheetille.

Opiskelijat merkitsevät pohjaan tekemiään tehtäviä ja neljän värikoodin avulla ilmaisevat, miten ovat ymmärtäneet tehtävät. Samaan aikaan opettaja näkee nämä omalta näytöltä reaaliaikaisesti. Tämä on tehokas etu opettajalle seurata yksittäisen opiskelijan etenemistä ja osaamista, mutta myös nokkela apu tuntia suunnitteluun. Pohjalta näkee valmiiksi asiat, joita kannattaa kerrata tilaisuuden tullen. Toisaalta pohjan avulla opiskelija näkee sen prosessin, miten työnteko ja syvällinen ymmärtäminen palkitsevat matemaattisten aineiden opiskelussa. Alussa punaisella (tarvitsen vielä aikaa ja harjoitusta tämän ymmärtämiseen) merkityt tehtävät voi loppuvaiheessa muuttaa vihreälle (osaan tämän niin hyvin, että pystyisin sen opettamaan kaverillekin), kun oppimista on tapahtunut.

Kurssin tehtävät saa pohjaan nopeasti Ville Aitlahden laatimien Matikkamatskut nettisivuilta. Tehtävien viereen laaditaan lisäksi opiskelijoille itsearviointilauseet, joilla mitataan kurssilla käytyjen asioiden osaamista ja syvällistä ymmärtämistä. Opiskelija vastaa näihin lyhyesti numerokoodeilla, jotka näkyvät vieressä. Itsearviointilauseita laatiessa kannattaa hyödyntää tiimityötä kollegoiden kanssa, jolloin niistä saa mahdollisimman laadukkaita.

Oona Laakso ja Anna-Kaisa Karppinen laativat dynaamisen itsearviointipohjan etäopetusta varten yhdessä ja jakoivat sen koulun muille opettajille käyttöön.

Kouluille kannattaa kerätä ”pankkia” eri kurssien dynaamisesta itsearviointipohjista, jolloin opettajat välttyvät turhalta päällekkäiseltä työltä. Joitakin valmiita pohjia on saatavilla bit.ly/eduhakkerit_sheetspohjat osoitteesta.

Anna-Kaisa Karppinen kokee dynaamisen itsearvioinnin positiivisena etäopetuksessa: “Opiskelijat saavat visuaalisessa muodossa käsityksen oppimisestaan ja opettaja näkee niin sanotusti kipukohdat helposti ja reaaliaikaisesti. Sitten voi suunnata apusoittoja (puhelimella) tukea tarvitseville.” Oman kokeman mukaan tämä arviointikeino on sukkela myös suurille ryhmille.

Etäopetukseen siirtyminen vaati opettajilta tahdikasta digitaitojen haltuunottoa. Toisaalta se hoksautti ottamaan käyttöön niin hyödyllisiä opetus- ja arviointimenetelmiä, että näiden käyttöä jatketaan innolla myös syksyn liveopetuksessa. Kunhan se alkaisi.

Joten olosuhteisiin nähden kuuluu – melko hyvää!

Kirjoittaja