Ympäristökasvatussuunnitelma fysiikkaan ja kemiaan julkaistu

Ympäristökasvatus on jo nyt osa fysiikkaa ja kemiaa. Tämän hahmottamiseksi ja entistä enemmän korostavaksi on valmistunut opinnäytetyönä materiaali Ympäristökasvatussuunnitelma fysiikan ja kemian oppiaineisiin yläkoulun kontekstissa. Tämä on jaossa MAOLin materiaalipankista kaikille.

Fysiikassa ja kemiassa kaikki asiat liittyvät oikeastaan ympäristöömme. Havainnoimme, tutkimme ja selvitämme oppilaiden kanssa, miten maailma ympärillämme toimii. Jo opetussuunnitelman perusteissa luonto, elinympäristö ja luonnontieteellinen ajattelu ovat molempien aineiden perustoja, joiden avulla ohjataan oppilasta osaksi käyttämään osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Jokainen fyke-opettaja on siis jo ympäristökasvattaja. 

Lähdin opiskelemaan ympäristökasvatusta lisää Suomen Ympäristöopisto Sykliin, jotta saisin enemmän valmiuksia itselleni opettaa omille oppilailleni aiheesta. Huomasin melko pian, että oppilaan omaan lähiympäristöön liittämällä opiskeltavat asiat, sain taklatuksi monta ”miksi tätä tarvitsee opiskella” -kysymystä. Samalla monen oppilaan into opiskeluun kasvoi, sillä aihe liittyi johonkin suurempaan kuvaan. Moni ilmastokriisistäkin ahdistunut nuori sai toivoa fyken tunneiltani, sillä fysiikan ja kemian tiedoilla voidaan vaikuttaa ilmastomme tilaan. Meillä on mahdollisuus tieteen avulla muokata maailmaa!

Ympäristökasvatuksesta fyken tunneilla ei puhuta isoista ja vaativista asioista. Olen normaalin opetuksen sisälle liittänyt ympäristötietoisuutta, esimerkiksi happamuutta käsitellessä puhunut lisäksi järvien happamoitumisesta tai energiaesitelmiin lisännyt apukysymyksiin pohdinnat ympäristöriskeistä ja ilmastomuutoksen vaikutuksesta energiamuotoon. Lisäksi tietysti opettajan oma esimerkki luokan lajittelun ja kemikaalien käytön suhteen opettaa oppilaita vastuullisempaan suuntaan. Uskon siihen, että pienillä ympäristökasvatuspalasilla fyke-oppituntien lomassa saan oppilaisiin isoa vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Kuuluuhan ympäristökasvatus osaksi muita oppiaineitakin!

Nyt julkaistu materiaali on avuksi kaikille. Se on tuotettu osana opintojani. Haluan jakaa sen muille, enkä vain päästää sitä pölyttymään opinnäytteiden hyllyyn. Materiaali sisältää ympäristökasvatuksen teoriaa sekä erittäin paljon vinkkejä, miten ympäristökasvatusta voi tuoda oppitunneille. Käytä sitä hyödyksi! Hyppää mukaan ympäristötietoisemman opetuksen maailmaan!

Ympäristökasvatussuunnitelma MAOLin verkkosivujen materiaalipankissa

Ympäristökasvatuksesta fykessä koulutetaan lisää MAOLin Kokkolan koulutuspäivillä 6.-7.10.2023! 

Kirjoittaja on materiaalin tekijä Ripsa Heiskanen.


Tilaa Dimension uutiskirje – saat sähköpostiisi aina kuunvaihteessa koosteen tuoreimmista artikkeleista

Kirjoittaja