Dimension lukuvinkit, huhtikuu 2019

Blogit tarjoavat mahdollisuuden päästä seuraamaan läheltä kirjoittajan arkipäivää, jopa pään sisältöä. Tällä kerralla esittelyssä on matematiikan opettamiseen liittyviä blogeja. Tietoja matemaattisten aineiden opettamista käsittelevistä blogeista kaivataan.

Lähetä vihjeesi tai valmis esittelytekstisi osoitteella korhonen.h(at)gmail.com.


OpenIdeat esittelee Anniina Hakkaraisen ideoita. Hän toimii luokanopettajana Kirstin koululla Espoossa ja on Varga–Neményi-yhdistyksen varapuheenjohtaja. Blogi ei ole pelkkää matematiikka. Tuoreimmassa postauksessaan hän kertoo Kalevalanpäivän oppimistilanteista. Sitä edellinen postaus käsitteli murtolukuja ja prosentteja. Anniinan kirjoitustyyli on selkeää ja perusteellista. On kuin seuraisit hänen opetustaan luokassa oppilaiden joukossa istuen.

Blogin tavoitat osoitteesta http://openideat.blogspot.com/.


Simo Kivelän matematiikkablogi sisältää mietteitä sekä matematiikasta että sen opettamisesta. Simo on Aalto-yliopiston, ent. Teknillisen korkeakoulun, eläköitynyt matematiikan lehtori. Siirtyminen päätoimiseksi ajattelijaksi ei ole hänen kynäänsä tylsyttänyt, melkeinpä päinvastoin. Tuoreimmat postauksset ovat Mikä on neliöjuuri ja Sieventäminen ei aina mene niin kuin luulisi. Vanhempiakin kannattaa vilkaista, esimerkiksi postauksessa En ymmärrä tammikuulla 2018 kirjoittaja pohti matematiikan luonnetta oppiaineena ja opetuksen toteutusta.

Osoite on http://simokivela.blogspot.com/.


Matematiikka, lukio ja ylioppilastutkinto on Peter Hästön blogi. Hän on Oulun yliopiston matematiikan opettajakoulutuksen professori, matematiikan ja matematiikan didaktiikan tutkija sekä ylioppilastutkintolautakunnan matematiikan jaoksen puheenjohtaja. Ihan tuoreita postauksia siellä ei maaliskuun puolessa välissä ollut. Syyskuussa 2018 hän oli kertonut joustavasta matematiikasta. Ei niinkään, että matematiikka joustaisi, vaan että matematiikan käyttäjä voi joustaa ja olla joustava monella eri tavalla.

Osoite on https://phasto.wordpress.com/


Kirjoittaja