Grani DigiLab

Vi hade länge en dröm om utrymmen där lärare från alla våra skolor i Grankulla kan bekanta sig med ny teknologi. Bakgrunden är att vi sedan 2013 aktivt har jobbat med digitaliseringen inom hela bildningen, i daghem, skolor, ungdoms- kultur- och idrottstjänster, bibliotek och medborgarinstitut. Vi har kallat vår digitaliseringsprocess Koko Hela Grani för att visa att vi använder hela staden som en lärmiljö och på båda språken. Snabbt nådde vi och utan tilläggsfinansiering vårt mål om en apparat per elev och vi fick goda resultat i Opeka-mätaren, som visar hur lärarna använder digitala hjälpmedel i undervisningen. Vi har också tyckt att vi skapat en innovationskultur, där man vågar prova på ny teknologi och testa sådant man inte tidigare kunnat drömma om. Våra daghem har varit ett gott exempel på det sistnämnda.
 

För tre år sedan, redan innan VR-teknik fanns att få på den finska marknaden, började vi testa virtuell verklighet (VR), och snart därefter skaffade vi vår första humanoida NAO-robot. En styrka i vår verksamhet var att vi hade en för hela bildningssektorn gemensam lärmiljöutvecklare som koordinerar digitaliseringen och att bildningens ledningsgrupp varit engagerad. Vårt nätverk av digientusiaster, som träffas två gånger per år för att byta erfarenheter och lära sig nytt, har också varit betydelsefullt.

Man kan testa VR-teknik i DigiLabbet.
 

När vi under våren 2018 insåg att vi har en ledig lokal med fyra rum vid svenska skolcentret gjorde vi snabbt slag i saken. Vi ansökte och fick utvecklingsmedel från Utbildningsstyrelsen. Stadens nya IT-utvecklingschef engagerade sig tillsammans med lärmiljöutvecklaren, kultur- och fritidschefen och lärare och med gemensamma krafter fylldes rummen med den allra senaste teknologin. DigiLab-teamet målade snabbt väggarna för att snygga upp utrymmena inför öppningen i oktober 2018 och byggde konstverk av gamla datorer som skulle till skroten. I oktober lanserades DigiLabbet och lokalen fylldes av våra beslutsfattare, personal, elever och samarbetspartners. DigiLabbet nådde direkt över nyhetströskeln.

DigiLabbet är tillsvidare ett pilotprojekt, men vi vill naturligtvis att konceptet ska bli permanent. Erfarenheterna bara från de två-tre första månaderna är mer än uppmuntrande. Konceptet verkar svara på ett behov, eller kanske har det skapat ett behov. Det intressanta är att det verkar intressera oberoende av ålder, språk eller kön.

I DigiLabbet ska den allra nyaste teknologin finnas. Till en början har man kunnat bekanta sig med olika typer av VR- och AR-teknik, 360-kameror och man kan 3D-modellera och -printa. Med företaget 3D Bears hjälp har elever kunnat bygga drönare eller planera sin egen skolgård, vilket sedan förverkligats på riktigt. I DigiLabbet finns ett Makerspace där man kan sy smarta textilier. Här används Micro:bit, Ardunio och Raspberry Pi. Med dem kan man göra smarta textilier, men också robotar. Här finns också olika typer av robotar, bl.a. Legorobotar och den humanoida roboten NAO, som kan dansa och kommunicera. De minsta barnen har lärt sig grunderna i kodning med hjälp av Bee-Botar. Grankulla är också världens första Smart Watson City och testar i samarbete med IBM, men också med företaget HeadAI artificiell intelligens i olika former. Vi testar sensorer och IOT-teknologi. Elever har testat att utveckla en chatbot. Elever i åk 2 utvecklar för tillfället något med AI på temat kärlek. Vi har en dröm om att skapa individuella lärstigar med hjälp av artificiell intelligens.

Daghemsgrupper och skolklasser fyller rummen i DigiLabbet dagtid, och för personalen ordnas workshops. Efter skolan kommer de mest entusiastiska unga till DigiLabbet och jobbar med sina projekt. De bygger bl.a. en plaståtervinnare, med vilken man kan återvinna plast, som kan användas i 3D-printrarna. De har också byggt ihop nya datorer av stadens gamla avlagda maskiner och de kodar robotar. Under jullovet ordnade de ett LAN-party i labbet.

I en workshop lärde sig bildningens personal programmera och 3D-printa. Elever handleder.

Med hjälp av klubbmedel ordnas kodningskurser för barn. Också för seniorer ordnas workshopar. DigiLabbet har haft mycket gäster, representanter för lärarutbildningen, andra kommuner, privata sektorn, olika organisationer och samarbetspartners. På en samarbetspartners initiativ ordnades ett inofficiellt side event till Slush med amerikanska investerare. Kodningsdrottningen Linda Liukas har besökt DigiLabbet och på kommande är Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen och många fler.

Linda Liukas bekantar sig med den plaståtervinnare som elever byggt. Nino från Kasavuoren koulu berättar.
 
HeadAI ordnade en workshop för bildningens personal om de användningsmöjligheter artificiell intelligens ger.
I samband med Slush fick DigiLabbet besök av amerikanska investerare i utbildningsteknologi.
 
Kultur- och fritidschfen målar DigiLabbet för att få det i skick till lanseringen i oktober 2018.
Staden testar AI-lösningar med sensorer och IOT, internet of things.
 
 

I DigiLabbet möts generationer och olika språkgrupper på lika villkor. Ofta är det de unga som lär vuxna och svensk- och finskspråkiga elever jobbar kanske för första gången tillsammans med projekt. Redan efter två månader hittade finsk- och svenskspråkiga elever varandra och började diskutera företagsidéer.

DigiLabbet är inte ett färdigt projekt, utan under ständig utveckling. Vi har en vision om verksamhet 24/7. Vi tar nu i bruk lås- och bokningssystem, som möjliggör ett smidigt användande och vi söker modeller för hur vi kan ordna kurser på DigiLabbet.

DigiLabbet är inte bara ett skol- eller ett biblioteksprojekt, utan en verksamhet för alla intresserade. Vår vision är att våra barn och unga och alla kommuninvånare ska få de bästa tänkbara framtidskompetenserna. Genom att jobba över gränserna får vi mer för pengarna, men det viktigaste är att inspirera och entusiasmera, att lära tillsammans och att ständigt utveckla.

Kirjoittaja