Lukuvinkkejä laiskoille lukijoille

Vinkkasin äidinkieltä ja kirjallisuutta opettaville kollegoilleni kaksi tietokirjaa, joihin voisivat tarttua lukemisesta ei niin innostuneet nuoret. Valintakriteerinä olivat lyhyet sivunmittaiset kappaleet, runsas kuvitus ja tietenkin kiinnostavat aiheet.

Heikki Ojan Universumi (Ursa 2017) esittelee 106 nykytähtitieteen keskeistä ilmiötä. Ennen ilmiöiden käsittelyä kirjassa kerrotaan miten tähtitiede on kehittynyt, annetaan yleiskuva universumista sekä esitellään luonnon perusvoimat ja avaruuden viestintuojat.

Tähtitieteen ilmiöt on jaettu osiin planeettakuntien ilmiöt, tähtiavaruuden ilmiöt, galaksimaailman ilmiöt ja universumin suurimmat ilmiöt. Jokaisesta ilmiöstä on yhden sivu teksti ja kirjan aukeamalla on ilmiöön liittyvä kuva. Tekstisivulla on tietolaatikko, josta käy ilmi milloin ilmiö on tunnettu, tunnistettu, löydetty, selitetty, havaittu, määritelty, luokiteltu tai vahvistettu. Osassa ilmiöistä vuosiluvun sijaan tietolaatikossa on kysymysmerkki. Vaikka paljon jo tiedetäänkin, kaikki ei ole vielä selvillä.

Universumi-kirja avattuna aukeamalta, jolla valokuva, josta eritelty erilaisia galakseja

Kirjan sivujen alareunassa etenee omana tarinanaan maailmankaikkeuden kehityksen aikajana. Kullakin aukeamalla maailmankaikkeuden historiassa edetään 100 miljoonaa vuotta. Universumin tarina jatkuu kiinnostavasti myös nykyhetkestä 100 miljoonaa vuotta eteenpäin.

Kirjan lopussa on lueteltu yleistajuisia teoksia tähtitieteen aihepiiristä. Lyhyiden tekstien herättäessä mielenkiintoa on aiheeseen liittyvää lukemista helppo jatkaa uusien teosten parissa.

Jouni Pursiaisen, Lauri Lajusen, Esa Hohtolan ja Jari Peltomäen Kaiken takana onkin vesi (Docendo 2014) on veden ainutlaatuisuutta avaava tietokirja vedestä. Aihetta lähestytään upeiden luontokuvien kautta ja tekstit taustoittavat niissä näkyviä veteen liittyviä ilmiöitä.

Kirjassa on 99 yhdelle sivulle mahtuvaa kappaletta, joiden lukemista suositellaan käsitteiden ja ilmiöiden esittelyn vuoksi numerojärjestyksessä. Kirjan kappaleet on jaettu seuraavien otsikoiden alle: sininen planeetta, vesi luonnossa, vesi – perusilmiöitä, vesi muokkaa eläinten rakennetta, eroosio, veteen liukenevat aineet, höyrystyminen ja vesihöyry, pintailmiöitä, jää, lumi, elämän vesi. Käsiteltävät ilmiöt selitetään yleistajuisesti ilman kaavoja, mutta silti tieteellisesti fysiikan, kemian, biologian ja biokemian avulla.

Kaiken takana onkin vesi -kirja avattuna aukeamalta, jossa valokuvia jäästä

Kaiken takana onkin vesi ei ole pelkästään luonnontieteellinen kirja. Kirjan sivuille on poimittu aiheeseen sopivia sanontoja ja sananlaskuja, jotka tuovat teokseen runollisen tason. Teos sopiikin siksi hyvin äidinkielen opinnoissa luettavaksi tietokirjaksi.

Kirjoittaja