Mahtavaa matematiikkaa 2020

Ensimmäistä Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivää vietettiin 5.11.2020. Tekniikan akateemisten TEK ideasta lähteneen teemapäivän [1] tarkoituksena on tuoda esille matematiikan hauska ja leikkisä puoli, joka jää helposti hyödyllisyyspuheen varjoon. Koronaepidemian vuoksi suuria tilaisuuksia ei tänä vuonna voitu järjestää, joten teemapäivää vietettiin kouluissa ja kodeissa sekä etätapahtumina.

MAOL Pohjois-Karjala ry ja Itä-Suomen LUMA-keskus järjestivät teemapäivänä striimatun ja nyt tallenteena katsottavan paneelikeskusteluillan Näkemyksiä matematiikan opetuksesta ja oppimisesta [2]. Paneelikeskustelun avausluennolla Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija Lasse Eronen esitteli mm. ajatuksia matematiikasta harrastuksena, teknologian käytön vaikutuksia matematiikan opetukseen ja matematiikan oppimiseen vaikuttavia taustatekijöitä.

Itä-Suomen paneelikeskustelun panelisteina olivat opettaja Raija Lindroos-Heinänen (Joensuun Tulliportin normaalikoulu), opettaja ja MAOL ry:n puheenjohtaja Tarja Ylivuori, opettajaopiskelija Janne Moilanen (Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu) ja toimitusjohtaja Tuomo Kauranne (Arbonaut). Paneelin vetäjänä toimi Lasse Eronen, joka toi keskusteluun tutkijan näkökulman. Keskustelussa pohdittiin mm. matematiikan tarpeellisuutta tietokoneen ratkaistessa ongelmat, voiko opettaja olla liian innostunut ja miten matematiikan opettamista pitäisi kehittää sisältöjen suhteen.

MAOLin Espoon, Vantaan ja Helsingin kerhot laativat teemapäivälle omat pajat. Espoon kerho suunnitteli luokkaan tai koulun lähiympäristöön sopivan pakopelityyppisen pelin, jossa tehtävät aukeavat QR-koodeilla [3]. MAOLin Vantaan kerho laati 6.-luokkalaisille ja 7.-9.-luokkalaisille suunnitellun päässälaskukilpailun [4], joka sopii hyvin myös kodeissa kisailuun. Helsingin kerhon pajassa yhdistettiin matematiikkaa ja käsitöitä. Kerhon tekemällä sivustolla [5] on ohje esim. joulukuusenkoristeeksi sopivasta virkatusta Kochin lumihiutaleesta.

MAOL kannusti jäseniään järjestämään matematiikka-aiheisia teemapäiviä ja tapahtumia ympäri Suomea. Opettajien tueksi laadittiin laaja-alaisiin oppimistavoitteisiin liittyviä työpajoja, joiden ohjeet ovat MAOLin verkkosivulla [6]. Teemapäivään sopivaa ruotsinkielistä Håll formen -materiaalia on julkaistu vuonna 2019 [7].

Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivä järjestetään jälleen 4.11.2021.

Muokattu 21.1.2021 teemapäivän päivämääräksi 4.11.2021 aikaisemman 5.11.2021 sijaan. Ensimmäisestä Mahtavaa matemematiikkaa -teemapäivästä saatujen kokemusten perusteella on päädytty siirtämään teemapäivä torstaille.

Viitteet:

[1] Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivän verkkosivut https://www.mahtavaamatematiikkaa.fi/

[2] Mahtavaa matematiikkaa 2020 – Itä-Suomen paneelikeskusteluillan tallenne YouTubessa https://www.youtube.com/watch?v=zWP_OeDspAU&feature=youtu.be

[3] MAOLin Espoon kerhon suunnittelema pakopeli MAOLin verkkosivulla https://maol.fi/materiaalit/mahtavaa-matematiikkaa-materiaaleja/teempaivan-tyopajat/pakopeli/

[4] MAOLin Vantaan kerhon suunnittelema päässälaskukilpailu MAOLin verkkosivulla https://maol.fi/materiaalit/mahtavaa-matematiikkaa-materiaaleja/teempaivan-tyopajat/paassalaskukilpailut/

[5] MAOLin Helsingin kerhon Mahtavaa matematiikkaa -sivusto https://sites.google.com/view/mahtavaa-matematiikkaa/home?authuser=0

[6] Laaja-alaisiin oppimistavoitteisiin liittyviä matematiikka aiheisia työpajoja MAOLin verkkosivulla https://maol.fi/materiaalit/mahtavaa-matematiikkaa-materiaaleja/tyopajat/

[7] Håll formen! -materialet för en ämnesöverskridande temadag med fokus på geometri. https://www.mahtavaamatematiikkaa.fi/media/

Kirjoittaja