MAOL ry kevätliittokokous 17.4.2021

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n kevätliittokokous järjestettiin 17.4.2021 koronatilanteen vuoksi etäkokouksena. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Liiton puheenjohtaja Tarja Ylivuori avasi kokouspäivän klo 10 ja jakoi ansiomerkit liiton hyväksi tehdystä työstä. Toimistopäällikkö Päivi Hyttinen sai hopeisen ansiomitalin ja MFKAn toimitusjohtaja Teemu Hiltula hopeisen ansiomerkin. Päivi tunnetaan tasapuolisena ja reiluna esihenkilönä, johon toimiston työntekijät ja hallituksen jäsenet voivat luottaa. Teemu on toiminut kolme vuotta MAOLin hallituksen jäsenenä ja jatkaa MFKAn toimitusjohtajana MAOL2-oppimisympäristön parissa.

Teemu esitteli kokouspäivän osallistujille lyhyesti nyt kaikkien kokeiltavissa olevan MAOL2-oppimisympäristön tilannetta. Oppimisympäristöön on lisätty sisältöjä yläkoulun matematiikkaan ja ohjelmointiin sekä lukion matematiikkaan. MAOLin jäsenille oppimisympäristön käyttö säilyy ilmaisena jatkossakin.

Kevätliittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Nygård. Kokoukseen osallistui 22 liittokokousedustajaa 16 jäsenkerhosta. Liiton hallituksesta kokoukseen osallistui 10 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kokouksen sihteereinä olivat Marjo Vehter ja Minttu Haapanen. Kokous eteni sujuvasti ja sopivan rauhallisessa tahdissa, jotta etäosallistujat ehtivät tarvittaessa esittämään puheenvuoronsa chatissa.

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 merkittävästi MAOLin toimintaan. Tämä näkyi sekä toimintakertomuksessa että tilinpäätöksessä. Alkuvuoden jälkeen kaikki liiton tapahtumat toteutettiin erilaisia etäjärjestelyitä käyttäen. Poikkeusoloista huolimatta liitto toimi aktiivisesti ja keskittyi perustehtäväänsä: tukemaan matemaattisten aineiden opettajia heidän työssään.

Koulutuksesta vastaava II varapuheenjohtaja Tuula Havonen kiitti puheenvuorossaan lämpimästi vuoden 2020 pääkoulutustapahtuman suunnittelusta ja järjestelyistä vastannutta MAOL-Keski-Suomi ry:tä. Osaava ja innokas ryhmä muokkasi aluksi lähitapahtumaksi suunnitellun koulutuksen onnistuneeksi etäkoulutuspäiväksi ”Tulevaisuus on seikkailu”.

Liiton I varapuheenjohtaja Martta Hakamies esitteli tilinpäätöksen avaamalla eri kustannuspaikkojen tuloja ja menoja. Martta sai kokouksen jälkeen chatissa ansaitut kehut selkeästä esityksestään.

Kirjoittaja