Puheenjohtajan mietteitä koronavuoden päättyessä

Onni on omistaa hyvät muistiinpanot, opasti oma matematiikan opettajani aikoinaan meitä lukiolaisia. Opiskelun tueksi hän ohjeitaan pääasiassa antoi, mutta tuli samalla usein lausuneeksi myös sellaista, jota yleisemminkin olen elämässäni voinut hyödyntää. Muistiinpanot tosiaan auttavat; mielikuvat menneestä hämärtyvät nopeasti siinä määrin, että niihin ja tunnelmiinsa ei ole luottaminen.

Onneksi siis liiton hallituksen jäsenet ja toimiston väki ovat vuoden 2019 alusta alkaen kirjanneet Vuosikelloksi nimettyyn dokumenttiin sellaiset tilaisuudet, joissa he itse tai joku muu hallituksen valtuuttama henkilö on ollut MAOL-mandaatilla. Dokumentin päätarkoituksena on kirjanpidon lisäksi toimia työkaluna, jonka avulla eri puolilla Suomea asuvat ihmiset voivat seurata toistensa projektien etenemistä ja pysyä kartalla siitä, mitä liiton toiminnassa kokonaisuudessaan tapahtuu.

Vuosikellosta 2020 näkyy selkeästi se, miten nopeasti MAOL ry:ssä reagoitiin maaliskuussa alkaneisiin erityisolosuhteisiin. Tätä kirjoittaessani Vuosikellossa 2020 on 138 tapahtumakirjausta. Alkuvuoden kirjauksista voidaan lukea liiton edustuksen olleen toimintasuunnitelman mukaisesti mukana niin Ruotsissa järjestetyssä kansainvälisessä kokoontumisessa kuin Educa-messuillakin. On risteilty, käyty vierailuilla ja järjestetty tapaamisia. Poikkeusolosuhteiden alkaminen näkyy Vuosikellossa selkeästi: kevään ja kesän tapahtumista 11 on merkitty perutuiksi tai siirretyiksi. Sen jälkeen on aloitettu etä- ja verkkoalkuiset tapahtumat. Nopeasti kuitenkin kirjauksista on jääneet etuliitteet pois. Niitä ei ole nähty tarpeelliseksi kirjata, erilaisista etäjärjestelyistä on tullut uusi normaali.

MAOL ry:n toiminnan joustava siirtyminen etäaikaan ei yllätä minua. Ensinnäkin toiminnassa mukana olevilla on erinomaiset tietotekniset valmiudet. Tämän totesi opetusministeri Li Anderssonkin MAOL ry:n koulutuspäivillä pitämässään puheessa, jossa hän korosti matemaattisten aineiden opettajien merkitystä siinä, miten hyvin kouluissa yhtäkkiä eteen tulleesta digiloikasta selvittiin. Liiton toiminnan nopeaa sopeutumista poikkeusolosuhteisiin edesauttoi lisäksi se, että valtakunnallisen MAOL ry:n toiminnassa erilaisin teknisin apuvälinein toteutettava yhteydenpito on ollut käytössä jo kauan sekä se, että toimiston väellä oli ollut etätyömahdollisuus jo aiemminkin.

Vuosi 2020 lähenee loppuaan samoin kuin ensimmäinen kauteni MAOL ry:n puheenjohtajana. Fiilispohjalta toteaisin raumalaisittain kaiken menneen oikein hyvin, sikses. On turha verrata tämän vuoden saavutuksia siihen, mitä ennen on tehty tai mitä olisimme tänä vuonna tehneet, jos olisimme voineet tavata toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme. Pienen vertailun kuitenkin suoritan: Vuosikellossa 2019 on 142 tapahtumakirjausta. Pikaisen tilastoanalyysin perusteella siis MAOL ry säilyttänyt toimeliaisuusasteensa koronavuonna 2020. Tilastotieto tukee fiilispohjaisia mielikuviani menneestä vuodesta.

Päällimmäisenä mielessäni näin vuoden lopussa on kiitollisuus. Olen tänäkin vuonna saanut johtaa huipputiimiä, jossa tehdään ja toimitaan. Tästä on hyvä jatkaa! Muistiinpanojen merkitystä korostanut matematiikan opettajanikin aikoinaan kannusti opiskelijanuorukaista omien pikkujuttujensa sijasta keskittymään laajempiin kokonaisuuksiin ”Paljon voi mennä ohi, jos vain kaivelee kenkiään.” MAOL ry suuntaa tulevaan vuoteen korostamalla yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä. Yhdessä olemme enemmän!

Tarja Ylivuori
Puheenjohtaja, MAOL ry

Kirjoittaja